Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. decembra 2013

Izjava podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding in komisarja Barniera o tristranskem dogovoru o kazenskih sankcijah za zlorabo trga

Evropska komisija je pozdravila današnji politični dogovor o predlogu Komisije za direktivo o kazenskih sankcijah za zlorabe trga (IP/11/1218). Dogovor je bil sklenjen po štirih tristranskih srečanjih med Komisijo in obema zakonodajalcema (Evropskim parlamentom in Svetom ministrov). Preboj, ki so ga danes sprejele države članice, kaže, da je Evropa pripravljena sprejeti vse potrebne ukrepe za preprečevanje trgovanja z notranjimi informacijami in zlorab na njenih finančnih trgih. Države članice bodo morale zagotoviti, da je takšno ravnanje, vključno z manipulacijo referenčnih vrednosti, kaznivo dejanje, za katerega so določene učinkovite sankcije povsod v Evropi. Politični dogovor bo Evropski parlament predvidoma potrdil na svojem plenarnem zasedanju januarja 2014.

Zloraba trga je velik problem za zaupanje v naš finančni sistem in z njo se moramo brezkompromisno spopasti. To pomeni odpravo lukenj v zakonih, ki jih lahko izkoriščajo manipulatorji na finančnem trgu. Kazensko pravo je močno odvračilno sredstvo in po današnjem preboju se bodo tisti, ki so odgovorni za zlorabo trga, soočili s polno močjo kazenskega prava, ne glede na to, kje so v Uniji,“ je izjavila podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje Viviane Reding ter dodala: „Upam, da bomo lahko zdaj hitro pritisnili še zadnjo piko, tako da bo ta predlog kmalu postal zakon. EU uporablja politiko ničelne tolerance do zlorab trga in kartelnega dogovarjanja o obrestnih merah. Zaščititi moramo integriteto naših trgov in denar naših državljanov.“

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: „To je odlična novica za vlagatelje in neželeno božično darilo za kriminalce iz vrst belih ovratnikov. Storilce kaznivih dejanj, obsojene zaradi zlorabe trga, bo končno doletela zaporna kazen po vsej Evropski uniji. EU je poleg uredbe o zlorabi trga močno okrepila pooblastila držav članic za odkrivanje in strogo kaznovanje trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije. Zlasti tisti, ki manipulirajo z referenčnimi vrednostmi, kot je Euribor, bodo morali v prihodnosti plačati visoke globe ali oditi v zapor. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za izboljšanje našega predloga z določitvijo natančnih pogojev za zaporno kazen. Prav tako se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu, zlasti njegovi poročevalki Arlene McCarthy, ter litovskemu predsedstvu za odlično opravljeno delo pri sprejemanju tega dogovora.“

Današnji dogovor pomeni, da:

bodo obstajale skupne opredelitve kršitev v zvezi z zlorabo trga, kot so trgovanje z notranjimi informacijami, nezakonito razkritje informacij in tržna manipulacija, na ravni EU;

bo uveden skupen sklop kazenskih sankcij, vključno z denarnimi kaznimi in štiriletno zaporno kaznijo za trgovanje z notranjimi informacijami/tržno manipulacijo in dveletno zaporno kaznijo za nezakonito razkritje notranjih informacij;

bodo pravne osebe (družbe) kazensko odgovorne za zlorabe trga;

morajo države članice vzpostaviti sodno pristojnost za te kršitve, če se zgodijo v njihovi državi ali je storilec njihov državljan;

morajo države članice zagotoviti, da bodo pravosodni organi in organi kazenskega pregona, ki bodo obravnavali te izjemno zapletene primere, zelo dobro usposobljeni za to.

Ozadje

Vlagatelji, ki trgujejo z notranjimi informacijami in manipulirajo trge z razširjanjem napačnih ali zavajajočih informacij, se lahko izognejo sankcijam z izkoriščanjem razlik med zakonodajami 28 držav članic EU. Organi v nekaterih državah nimajo dovolj učinkovitih pooblastil za sankcioniranje, v drugih pa za nekatere prekrške na področju trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije ni nobenih kazenskih sankcij. Učinkovite sankcije imajo lahko močan odvračilni učinek in lahko izboljšajo integriteto finančnih trgov EU.

Evropska komisija je zato 20. septembra 2011 predlagala uvedbo vseevropskih predpisov, s katerimi bi se določile minimalne kazenske sankcije za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo IP/11/1218). Komisija je julija 2012 predložila spremembe svojega prvotnega predloga, da se jasno prepove manipuliranje z referenčnimi vrednostmi, vključno z LIBOR in EURIBOR, ter da se takšno manipuliranje razglasi za kaznivo dejanje (IP/12/846).

Komisija s temi predlogi zdaj prvič uveljavlja nova pooblastila iz Lizbonske pogodbe za izvrševanje politike EU v obliki kazenskih sankcij. Predlog direktive določa, da morajo države članice z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da so za kazniva dejanja v povezavi s trgovanjem z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo predvidene kazenske sankcije. Države članice bodo morale kazenske sankcije uvesti tudi za spodbujanje k zlorabi trga, pomoč in podporo v zvezi s tem ter za poskus takega kaznivega dejanja. Direktiva dopolnjuje ločen predlog uredbe o zlorabi trga, ki ga je Parlament potrdil 10. septembra 2013 (MEMO/13/774) ter bo izboljšal obstoječi zakonodajni okvir EU in okrepil upravne sankcije.

Dodatne informacije

Evropska komisija – zlorabe trga:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm.

Evropska komisija – kazenskopravna politika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Spletna stran komisarja EU za notranji trg in storitve Michela Barnierja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm.

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

Spremljajte komisarja Barniera na Twitterju: @MichelBarnierEU

Spremljajte GD za notranji trg na Twitterju: @EU_Markt

Kontaktne osebe:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Mina Andreeva (+ 32 22991382)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar