Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 20 d.

Komisijos pirmininko pavaduotojos V. Reding ir Komisijos nario M. Barnier pareiškimas dėl trišalio susitarimo dėl baudžiamųjų sankcijų už piktnaudžiavimą rinka

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad šiandien pasiektas politinis susitarimas dėl Komisijos pateikto Direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už piktnaudžiavimą rinka pasiūlymo (IP/11/1218). Susitarimas priimtas po keturių vadinamųjų trišalių Komisijos ir dviejų teisėkūros institucijų (Europos Parlamento ir Ministrų Tarybos) susitikimų. Šis postūmis, kuriam šiandien pritarė valstybės narės, rodo, kad Europa yra pasirengusi imtis visų būtinų priemonių, kad užkirstų kelią prekybai vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir piktnaudžiavimui jos finansų rinkomis. Valstybės narės turės užtikrinti, kad tokia veikla, įskaitant manipuliavimą lyginamaisiais indeksais, visoje Europoje būtų laikoma nusikalstama, ir kad už ją būtų baudžiama bei skiriamos veiksmingos sankcijos. Politinis susitarimas turėtų būti patvirtintas Europos Parlamento plenariniame posėdyje, kuris numatytas 2014 m. sausio mėn.

„Piktnaudžiavimas rinka — didelė pasitikėjimui mūsų finansų sistema kenkianti problema, kurią turime spręsti nedelsdami. Taigi turime šalinti reglamentavimo spragas, kuriomis gali naudotis manipuliuojantieji finansų rinka. Baudžiamoji teisė yra veiksminga atgrasomoji priemonė ir po šiandienos postūmio piktnaudžiaujantieji rinka visapusiškai pajus šios priemonės poveikį, kad ir kurioje Sąjungos šalyje būtų, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Tikiuosi, šis pasiūlymas greitai ir sklandžiai taps teisės aktu. Europos Sąjungoje piktnaudžiavimas rinka ir manipuliavimas palūkanų normomis yra visiškai nepriimtini. Turime išlaikyti savo rinkų vientisumą ir apsaugoti savo piliečių pinigus.“

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier teigė: „Tai puiki žinia investuotojams ir nemaloni kalėdinė dovana finansiniams nusikaltėliams. Pagaliau pažeidėjams, pripažintiems kaltais dėl piktnaudžiavimo rinka, kalėjimas grės visoje Europos Sąjungoje. Pasitelkusi ir Reglamentą dėl piktnaudžiavimo rinka, ES gerokai padidino valstybių narių galimybes nustatyti prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka atvejus ir griežtai nubausti pažeidėjus. Ateityje didelės baudos arba įkalinimo bausmė grės visų pirma tiems, kurie manipuliuoja lyginamaisiais indeksais, pvz., EURIBOR. Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas nustatė konkrečias laisvės atėmimo bausmes ir taip patobulino mūsų pasiūlymą. Taip pat norėčiau padėkoti Europos Parlamentui, visų pirma pranešėjai Arlene McCarthy, ir Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos atstovams už jų puikų darbą siekiant šio susitarimo.“

Priėmus šiandienos susitarimą:

ES bus taikomos bendros piktnaudžiavimo rinka pažeidimų, kaip antai prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto informacijos atskleidimo bei manipuliavimo rinka, apibrėžtys;

bus taikomos bendros baudžiamosios sankcijos, įskaitant baudas ir ketverių metų laisvės atėmimo bausmę už prekybą vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, bei dvejų metų laisvės atėmimo bausmę už neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą;

už piktnaudžiavimą rinka atsakomybėn bus traukiami juridiniai asmenys (bendrovės);

valstybės narės turi nustatyti su šiais pažeidimais susijusią jurisdikciją tais atvejais, jeigu jie įvykdomi jų teritorijoje arba jeigu pažeidėjas yra tos valstybės narės pilietis;

valstybės narės turi užtikrinti, kad šias sudėtingas bylas sprendžiantys teisminių ir teisėsaugos institucijų darbuotojai būtų tinkamai rengiami.

Pagrindiniai faktai

Investuotojai, kurie prekiaudami vertybiniais popieriais naudojasi viešai neatskleista informacija ir manipuliuoja rinka, skleisdami melagingą ir klaidinančią informaciją, šiuo metu gali išvengti sankcijų, pasinaudodami 28 ES valstybių narių įstatymų skirtumais. Kai kurių šalių valdžios institucijos neturi veiksmingų įgaliojimų skirti sankcijas, o kitose baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimą rinka netaikomos. Veiksmingos sankcijos gali tapti rimta atgrasomąja priemone ir sustiprinti ES finansų rinkų vientisumą.

Todėl Europos Komisija 2011 m. rugsėjo 20 d. pasiūlė ES lygmens taisykles, kuriomis būtų užtikrintos minimalios baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimą rinka (IP/11/1218). 2012 m. liepos mėn. Komisija pateikė pradinio pasiūlymo pakeitimus, kad aiškiai uždraustų manipuliavimą lyginamaisiais indeksais, įskaitant LIBOR ir EURIBOR, ir kad toks manipuliavimas būtų laikomas nusikalstama veika (IP/12/846).

Šias taisykles Europos Komisija siūlo pirmą kartą pasinaudojusi Lisabonos sutartyje numatytais naujais įgaliojimais užtikrinti ES politikos vykdymą taikant baudžiamąsias sankcijas. Direktyvos projektu valstybės narės įpareigojamos imtis reikiamų priemonių, kad už nusikalstamą veiką – prekybą vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimą rinka – būtų taikomos baudžiamosios sankcijos. Be to, valstybės narės bus įpareigotos baudžiamąsias sankcijas taikyti už piktnaudžiavimo rinka skatinimą, talkinimą jam ir kurstymą, taip pat už kėsinimąsi atlikti tokias veikas. Direktyva papildomas atskiras Reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka pasiūlymas, kurį Europos Parlamentas patvirtino 2013 m. rugsėjo 10 d. (MEMO/13/774) ir kuriuo patobulinama dabartinė ES teisės aktų sistema ir sugriežtinamos administracinės sankcijos.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos piktnaudžiavimo rinka klausimams skirta interneto svetainė

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Europos Komisijos baudžiamosios teisės politikos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingo Europos Komisijos nario Michelio Barnier interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter @EU_Justice

Komisijos nario M. Barnier Twitter @MichelBarnierEU

ES Vidaus rinkos generalinio direktorato Twitter @EU_Markt

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Mina Andreeva, tel. + 32 2 299 13 82

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07


Side Bar