Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. december 20.

Reding alelnök és Barnier biztos nyilatkozata a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióira vonatkozó háromoldalú megállapodásról

Az Európai Bizottság üdvözölte a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról szóló bizottsági irányelvjavaslattal kapcsolatos politikai megállapodást (IP/11/1218). A megállapodás a Bizottság és a két társjogalkotó (az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa) közötti négy ún. háromoldalú egyeztetés gyümölcse. Ez az áttörés, melyet a tagállamok ma jóváhagytak, azt mutatja, hogy Európa kész minden szükséges intézkedést megtenni pénzügyi piacain a bennfentes kereskedés és a piaci visszaélések ellen. A tagállamoknak gondoskodniuk kell majd arról, hogy az ilyen magatartások – ideértve a referenciaértékek manipulálását – egész Európában bűncselekménynek minősüljenek, és hatékony büntetésekkel sújtsák őket. A politika megállapodást meg kell erősítenie az Európai Parlament plenáris ülésének, amire várhatóan 2014 januárjában kerül sor.

„A piaci visszaélések komoly problémát jelentenek a pénzügyi rendszerünkbe vetett bizalom szempontjából, ezért határozottan szembe kell néznünk velük. Ez azt jelenti, hogy be kell zárnunk azokat a kiskapukat, amelyeket a pénzügyi piacok manipulálói kihasználnak. A büntetőjog komoly visszatartó erővel bír, és a mai áttörést követően azoknak, akik piaci visszaélést követnek el, a büntetőjog teljes erejével kell szembenézniük, bárhol is legyenek Uniónkban” - mondta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa. „Remélem, hogy most már hamarosan pontot tehetünk az „i”-re, és jogszabály lesz ebből a javaslatból. Az EU a zéró tolerancia politikáját követi a piaci visszaélésekkel és referenciaértékek manipulálásával kapcsolatban. Meg kell védenünk piacaink integritását, és meg kell védenünk állampolgáraink pénzét.”

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Ez nagyszerű hír a befektetőknek, és kellemetlen karácsonyi meglepetés a fehérgalléros bűnözőknek. A piaci visszaélésben bűnösnek talált elkövetőkre az egész Európai Unióban börtön vár. Ezzel és a piaci visszaélésekről szóló rendelettel az Unió jelentősen kibővítette a tagállamok hatásköreit a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás felderítésére és szigorú büntetésére. Többek között az olyan referenciaértékek, mint az Euribor manipulálóinak a jövőben jókora bírságokkal vagy börtönnel kell szembenézniük. Tiszteletemet fejezem ki az Európai Parlament felé, amiért a határozott idejű börtönbüntetések révén továbbfejlesztették javaslatunkat. Köszönetemet szeretném kifejezni az Európai Parlamentnek, különösen az előadó Arlene McCarthynak, valamint a litván elnökségnek a megállapodás létrehozása érdekében végzett kitűnő munkájukért.”

A mai megállapodásnak köszönhetően:

közös uniós meghatározása lesz az olyan piaci visszaélési bűncselekményformáknak, mint a bennfentes kereskedés, az információ jogosulatlan közzététele és a piacbefolyásolás;

lesznek közös büntetőjogi szankciók, ideértve a pénzbírságot és a négy évig terjedő börtönbüntetést a bennfentes kereskedelemért és piacbefolyásolásért, és a két évig terjedő börtönbüntetést bennfentes információ jogosulatlan közléséért;

a jogi személyek (a vállalatok) felelősségre vonhatóak lesznek a piaci visszaélésekért;

a tagállamoknak meg kell állapítaniuk joghatóságukat ezekre a bűncselekményekre, amennyiben területükön követik el őket, vagy az elkövető állampolgáruk;

a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ilyen komplex ügyekkel foglalkozó igazságügyi és bűnüldöző hatóságok megfelelő képzést kapjanak.

Háttér

A 28 uniós tagállam jogrendje között fennálló eltérések miatt a bennfentes információkkal kereskedő és a téves vagy félrevezető információk terjesztésével a piacokat befolyásoló befektetők jelenleg elkerülhetik a felelősségre vonást. Egyes országok hatóságai nem rendelkeznek kellően hatékony szankcionálási hatáskörökkel, míg más országokban egyáltalán nincsenek büntetőjogi szankciók a bennfentes kereskedelemmel és piacbefolyásolással összefüggő bizonyos bűncselekményekkel szemben. A hathatós szankcióknak erős visszatartó erejük van, emellett pedig megerősítik az EU pénzügyi piacainak integritását.

Ezért az Európai Bizottság 2011. szeptember 20-án a bennfentes kereskedelemre és a piacbefolyásolásra vonatkozó minimális büntetőjogi szankciók biztosítása érdekében uniós szintű szabályozásra tett javaslatot (IP/11/1218). 2012 júliusában a Bizottság előterjesztette az eredeti javaslatához megfogalmazott módosításait, melyek célja a referenciaértékek – ideértve a LIBOR-t és az EURIBOR-t – manipulálásának egyértelmű tiltása, és az ilyen manipuláció bűncselekménnyé nyilvánítása (IP/12/846).

E szabályok javasolásával a Bizottság most először alkalmazza a Lisszaboni Szerződés szerinti új hatásköröket és biztosítja büntetőjogi szankciókkal egy uniós szakpolitika végrehajtását. Az irányelvjavaslat a szükséges intézkedések meghozatalát várja a tagállamoktól annak biztosítására, hogy a bennfentes kereskedelemmel és piacbefolyásolással kapcsolatos bűncselekményeket büntetőjogi szankciók sújtsák. A tagállamoknak továbbá büntetőjogi szankciókat kell alkalmazniuk a piaci visszaéléssel összefüggő bűnsegély és felbujtás, valamint ilyen bűncselekmények elkövetésére irányuló kísérlet esetén is. Az irányelv kiegészíti a piaci visszaélésekről szóló rendeletre irányuló javaslatot, amelyet az Európai Parlament 2013. szeptember 10-én fogadott el (MEMO/13/774), és amely javítja a jelenlegi uniós jogi kereteket, és megerősíti az igazgatási szankciókat.

További információ

Európai Bizottság – Piaci visszaélések:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Európai Bizottság –– büntetőjogi politika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Viviane Reding alelnök, jogérvényesülésért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős uniós biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Kövesse az alelnök bejegyzéseit a Twitteren is: @VivianeRedingEU

Kövesse az uniós jogérvényesítést a Twitteren is: @EU_Justice

Kövesse Barnier biztost a Twitteren is: @MichelBarnierEU

Kövesse az EU belső piacát a Twitteren is: @EU_Markt

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar