Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. joulukuuta 2013

Komissaarit Reding ja Barnier tyytyväisiä markkinoiden väärinkäytön rikosoikeudellisista seuraamuksista tehtyyn kolmikantasopimukseen

EU:n toimielimet ovat tänään päässeet poliittiseen sopimukseen markkinoiden väärinkäytöstä määrättäviä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevasta komission direktiiviehdotuksesta (IP/11/1218). Sopimukseen pääsemiseksi tarvittiin neljä ns. kolmikantakokousta EU:n ministerineuvoston, Euroopan parlamentin ja komission välillä. Jäsenvaltioiden tänään vahvistaman läpimurron ansiosta Euroopan unioni pystyy toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, joilla estetään sisäpiirikaupat ja markkinoiden väärinkäyttö rahoitusmarkkinoilla. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällainen toiminta, esimerkiksi viitekorkojen manipulointi, on rikos, josta voidaan määrätä rangaistus kaikkialla Euroopassa. Poliittinen sopimus on määrä vahvistaa Euroopan parlamentin täysistunnossa, todennäköisesti tammikuussa 2014.

”Markkinoiden väärinkäyttö on suuri ongelma, joka vähentää luottamusta finanssijärjestelmäämme, ja siihen on puututtava päättäväisesti,” oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding sanoi. ”EU soveltaa markkinoiden väärinkäyttöön ja korkojen manipulointiin nollatoleranssia. Tämä merkitsee sitä, että rahoitusmarkkinoiden manipuloijien hyödyntämät sääntelyn porsaanreiät on tukittava. Rikoslainsäädäntö on tehokas pelote. Tänään saavutetun läpimurron myötä markkinoiden väärinkäyttöön syyllistyvät saavat kaikkialla unionin alueella vastaansa rikoslainsäädännön kaikessa ankaruudessaan. Toivottavasti viimeiset säädöt komission ehdotukseen saadaan tehtyä nopeasti, jotta uusi direktiivi tulisi voimaan lähiaikoina. EU:n markkinoiden luotettavuutta ja kansalaisten rahoja on suojeltava”, Reding totesi.

”Tämä on hieno uutinen sijoittajille ja ikävä joululahja valkokaulusrikollisille”, sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier totesi. ”Markkinoiden väärinkäytöstä tuomittaville rikoksentekijöille voidaan lopultakin antaa vankilatuomioita kaikkialla Euroopan unionissa. Yhdessä markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU-asetuksen kanssa sopimus lisää merkittävästi jäsenvaltioiden toimivaltaa tutkia sisäpiirikauppoja ja markkinoiden manipulointia sekä määrätä ankaria rangaistuksia. Erityisesti euriborin kaltaisia viitekorkoja manipuloivat tahot saavat tulevaisuudessa suuret sakot tai vankeustuomion", Barnier sanoi. Hän antoi tunnustusta Euroopan parlamentille siitä, että se oli parantanut ehdotusta määrittämällä vankeusrangaistusten pituudet, ja kiitti erityisesti parlamentin esittelijää Arlene McCarthya sekä puheenjohtajavaltio Liettuaa sopimuksen aikaansaamisesta.

Tämänpäiväinen sopimus tarkoittaa seuraavaa:

Markkinoiden väärinkäyttöön liittyville rikoksille (esim. sisäpiirikaupat, laiton tietojen antaminen ja markkinoiden manipulointi) saadaan EU:n yhteiset määritelmät.

EU:ssa määrätään yhdenmukaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia, esim. sisäpiirikaupoista tai markkinoiden manipuloinnista sakkoja ja neljä vuotta vankeutta ja sisäpiiritiedon laittomasta julkistamisesta kaksi vuotta vankeutta.

Yritykset joutuvat vastuuseen markkinoiden väärinkäytöstä.

Jäsenvaltion on käytettävä tuomiovaltaa näissä rikoksissa, jos ne tapahtuvat sen alueella tai rikoksentekijä on sen kansalainen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeus- ja lainvalvontaviranomaiset ovat saaneet asianmukaista koulutusta.

Tausta

Sijoittajat, jotka käyttävät kaupankäynnissä hyväkseen sisäpiiritietoa ja manipuloivat markkinoita levittämällä väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, voivat nykyisin välttää seuraamukset hyödyntämällä EU:n 28 jäsenvaltion lainsäädäntöjen välisiä eroja. Joidenkin jäsenvaltioiden viranomaisilla ei ole tehokkaita seuraamusvaltuuksia, ja joissakin jäsenvaltioissa ei ole säädetty rikosoikeudellisista seuraamuksista tietyille sisäpiirikauppoihin ja markkinoiden manipulointiin liittyville rikoksille. Tehokkailla seuraamuksilla voi olla vahva ennaltaehkäisevä vaikutus, ja niillä lujitetaan EU:n rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta.

Tämän vuoksi Euroopan komissio esitti 20. syyskuuta 2011 ehdotuksen EU:n laajuisista säännöistä, joilla varmistetaan rikosoikeudellisten vähimmäisseuraamusten määrääminen sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (IP/11/1218). Komissio teki heinäkuussa 2012 alkuperäiseen ehdotukseensa muutoksia, joissa selkeästi kielletään viitekorkojen (mm. libor ja euribor) manipulointi ja määritetään se rikokseksi (IP/12/846).

Ehdottaessaan näitä sääntöjä Euroopan komissio käytti ensi kertaa Lissabonin sopimuksen mukaisia uusia valtuuksia EU:n politiikan täytäntöönpanemiseksi rikosoikeudellisten seuraamusten avulla. Ehdotetussa direktiivissä jäsenvaltioita edellytetään toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrätään rikosoikeudelliset seuraamukset. Jäsenvaltioita vaaditaan määräämään rikosoikeudelliset seuraamukset myös markkinoiden väärinkäyttöön yllyttämisestä ja avunannosta sekä kyseisten rikosten yrittämisestä. Direktiivillä täydennetään erillistä ehdotusta markkinoiden väärinkäyttöä koskevaksi asetukseksi, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi 10. syyskuuta 2013 (MEMO/13/774). Asetuksella tiivistetään EU:n lainsäädäntökehystä ja tiukennetaan hallinnollisia seuraamuksia.

Lisätietoja

Euroopan komissio — markkinoiden väärinkäyttö

Euroopan komissio — rikosoikeuspolitiikka

Viviane Redingin kotisivu

Michel Barnier'n kotisivu

Viviane Reding Twitterissä: @VivianeRedingEU

EU:n oikeusasioiden pääosasto Twitterissä: @EU_Justice

Michel Barnier Twitterissä: @MichelBarnierEU

Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Twitterissä: @EU_Markt

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar