Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2013

Δήλωση της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ και του Επιτρόπου Μπαρνιέ για την τριμερή συμφωνία σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για κατάχρηση της αγοράς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε τη σημερινή πολιτική συμφωνία που αφορά την πρότασή της για την έκδοση οδηγίας σχετικά με ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά (IP/11/1218). Η συμφωνία αποτελεί επιστέγασμα τεσσάρων τριμερών συσκέψεων της Επιτροπής με τους δύο συννομοθέτες (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών). Η συμφωνία, που εγκρίθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη, δείχνει τη βούληση της Ένωσης να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα κατά των πράξεων προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και των καταχρηστικών πρακτικών στις χρηματοπιστωτικές της αγορές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι πρακτικές αυτές, μεταξύ των οποίων και η χειραγώγηση των κριτηρίων αξιολόγησης, να συνιστούν ποινικό αδίκημα και να τιμωρούνται με αποτελεσματικές κυρώσεις σε όλη την Ευρώπη. Η πολιτική συμφωνία πρέπει ακόμα να επιβεβαιωθεί από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που αναμένεται τον Ιανουάριο του 2014.

«Η κατάχρηση της αγοράς αποτελεί μείζον πρόβλημα που πλήττει την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουν τα κενά των νομοθετικών ρυθμίσεων, τα οποία εκμεταλλεύονται οι επιτήδειοι στις χρηματαγορές. Η ποινική νομοθεσία αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό μέσο, και, χάρη στη σημερινή συμφωνία, οι ένοχοι για κατάχρηση της αγοράς θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις του ποινικού δικαίου, όπου και αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντινγκ. «Ελπίζω πως τώρα μπορούμε να τελειοποιήσουμε την πρόταση, ώστε να γίνει σύντομα νόμος. Η ΕΕ εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής όταν πρόκειται για κατάχρηση αγοράς και χειραγώγηση ποσοστών. Πρέπει να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των αγορών μας και τα χρήματα των πολιτών μας.»

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σχετικά: "Αυτά είναι πολύ καλά νέα για τους επενδυτές και ένα ανεπιθύμητο «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους εγκληματίες με τα λευκά κολλάρα. Όσοι κρίνονται ένοχοι για κατάχρηση της αγοράς θα αντιμετωπίζουν πλέον ποινές φυλάκισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς, η ΕΕ έχει ενισχύσει σημαντικά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για τον εντοπισμό και την αυστηρή τιμωρία πράξεων προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεων χειραγώγησης της αγοράς. Ειδικότερα, όσοι αλλοιώνουν τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως το επιτόκιο δανεισμού Euribor, θα αντιμετωπίζουν στο μέλλον μεγάλα πρόστιμα ή και ποινές φυλάκισης. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βελτίωσε την πρότασή μας καθορίζοντας τους όρους φυλάκισης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδίως την εισηγήτρια Arlene McCarthy, καθώς και τη λιθουανική προεδρία για τις προσπάθειες που κατέβαλαν προκειμένου να καταλήξουμε σ' αυτή τη συμφωνία.»

Χάρη στη σημερινή συμφωνία:

Θα υπάρχουν κοινοί ορισμοί σε επίπεδο ΕΕ για τις αξιόποινες πράξεις κατάχρησης της αγοράς, όπως οι συναλλαγές κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών, η παράνομη αποκάλυψη πληροφοριών και οι πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.

Θα υπάρχει ένα κοινό σύνολο ποινικών κυρώσεων, όπως πρόστιμα και φυλάκιση τεσσάρων ετών για τη διενέργεια πράξεων από κατόχους εμπιστευτικών πληροφοριών/πράξεων χειραγώγησης της αγοράς, και φυλάκιση δύο ετών για παράνομη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών.

Τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) θα φέρουν την ευθύνη σε περίπτωση κατάχρησης της αγοράς.

Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν δικαιοδοσία για τέτοια αδικήματα που διαπράττονται στο εσωτερικό τους ή από υπηκόους τους.

Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για την άρτια κατάρτιση των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου που ασχολούνται με τις εξαιρετικά περίπλοκες αυτές υποθέσεις.

Ιστορικό

Οι επενδυτές που συναλλάσσονται αξιοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες και χειραγωγούν τις αγορές διαδίδοντας ψευδείς ή παραπλανητικές ειδήσεις μπορούν σήμερα να αποφεύγουν τις κυρώσεις εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές στο νομικό καθεστώς μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Σε ορισμένες χώρες οι αρχές δεν διαθέτουν αποτελεσματική εξουσία επιβολής κυρώσεων, ενώ σε άλλες δεν προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για ορισμένα αδικήματα που αφορούν συναλλαγές με χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγηση της αγοράς. Οι αποτελεσματικές κυρώσεις μπορούν να έχουν ισχυρό αποτρεπτικό αντίκτυπο και να ενισχύσουν την ακεραιότητα των χρηματαγορών της ΕΕ.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 κανόνες για ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η επιβολή ελάχιστων ποινικών κυρώσεων για πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς (IP/11/1218). Τον Ιούλιο του 2012 η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιήσεις στην αρχική της πρόταση, ώστε να απαγορεύεται ρητά και να θεωρείται ποινικό αδίκημα η χειραγώγηση των κριτηρίων αξιολόγησης, μεταξύ άλλων του Libor και του Euribor (IP/12/846).

Προτείνοντας για πρώτη φορά τους κανόνες αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί νέες εξουσίες που της ανατίθενται βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας για να επιβάλει πολιτική της ΕΕ μέσω της επιβολής ποινικών κυρώσεων. Το σχέδιο οδηγίας απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα ποινικά αδικήματα της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών και της χειραγώγησης της αγοράς επισύρουν ποινικές κυρώσεις. Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις για υποκίνηση, συνδρομή και συνέργεια σε κατάχρηση αγοράς, καθώς και για απόπειρα διάπραξης τέτοιων αδικημάτων. Η οδηγία συμπληρώνει χωριστή πρόταση κανονισμού για κατάχρηση της αγοράς, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 (MEMO/13/774), με τον οποίο βελτιώνεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και ενισχύονται οι διοικητικές κυρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Κατάχρηση αγοράς

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πολιτική στον τομέα του ποινικού δικαίου:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Ιστότοπος της Βίβιαν Ρέντινγκ, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτρόπου Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ιστότοπος του Μισέλ Μπαρνιέ, Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της ΕΕ

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Ακολουθήστε την Αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης στο Twitter: @EU_Justice

Ακολουθήστε τον Επίτροπο Μπαρνιέ στο Twitter: @MichelBarnierEU

Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς στο Twitter: @EU_Markt

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar