Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. prosince 2013

EU se dohodla na trestněprávním postihu za zneužívání trhu

Evropská komise uvítala dnešní politickou dohodu o svém návrhu směrnice o trestněprávním postihu za zneužívání trhu (IP/11/1218). Dohoda vzešla ze čtyř třístranných jednání mezi Komisí a  Evropským parlamentem a Radou ministrů. Členské státy dnes schválily průlomovou dohodu, která demonstruje, že Evropa přijme veškerá nezbytná opatření, aby zamezila zneužívání informací v obchodním styku, jakož i zneužívání svých finančních trhů. Členské státy budou muset zajistit, aby takové chování, včetně manipulace ukazatelů, bylo trestným činem, který lze účinně postihovat v celé Evropě. Předpokládá se, že Evropský parlament politickou dohodu stvrdí na svém plenárním zasedání v lednu 2014.

„Zneužívání trhu je značný problém, který podkopává důvěru ve finanční systém, a musíme jej razantním způsobem řešit. Z právních předpisů je třeba odstranit mezery, kterých využívají manipulátoři finančních trhů. Trestní právo má mocný odrazující efekt. Dnešní průlom v jednání znamená, že osoby, které zneužily trh, budou mít co do činění s trestním právem na celém území Unie,“ řekla místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Doufám, že se nám rychle podaří dokončit formality a z návrhu se stane právní předpis. U zneužívání trhu a manipulace sazeb jde EU cestou nulové tolerance. Musíme chránit důvěryhodnost trhů a rovněž peníze občanů.“

K věci se vyjádřil i komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier: „Pro investory je to skvělá zpráva, pro podvodníky v bílých límečcích naopak nepěkný dárek k Vánocům. Osobám, kterým se prokáže vina za zneužívání trhu, bude v celé Evropské unii hrozit vězení. Spolu s nařízením o zneužívání trhu EU tímto krokem výrazně posílila pravomoci členských států při odhalování a přísném trestání zneužívání informací v obchodním styku a manipulace s trhem. Zejména za manipulaci s důležitými ukazateli, jako je sazba Euribor, budou do budoucna hrozit vysoké pokuty či nepodmíněné tresty. Vyslovuji uznání Evropskému parlamentu, že návrh Komise vylepšil stanovením sazeb odnětí svobody u nepodmíněných trestů. Evropskému parlamentu, zejména zpravodajce Arlene McCarthyové, a také litevskému předsednictví bych rád poděkoval za skvělou práci při přípravě této dohody.“

Co dnešní dohoda znamená:

EU bude mít společné definice trestných činů souvisejících se zneužíváním trhu, například zneužití informací v obchodním styku, nedovolené zpřístupnění informací a manipulace s trhem.

Vznikne společný soubor trestních sankcí, včetně pokut a odnětí svobody na čtyři roky za obchodování zasvěcených osob či manipulace s trhem a dva roky za neoprávněné zveřejnění důvěrných informací.

Právnické osoby ponesou odpovědnost za zneužívání trhu.

Členské státy zajistí soudní příslušnost pro tyto trestné činy, dojde-li k nim na jejich území, nebo bude-li pachatel jejich státním příslušníkem.

Členské státy zajistí, aby soudní a donucovací orgány, které se těmito nadmíru složitými případy zabývají, byly dobře připraveny.

Souvislosti

Investoři, kteří zneužívají důvěrné informace a manipulují s trhy šířením nepravdivých nebo zavádějících informací, mnohdy uniknou postihu. Do karet jim hrají rozdíly v zákonech jednotlivých členských států EU. V některých státech nemají úřady účinné pravomoci, aby takovou činnost postihovaly, v jiných trestní postih za určitý typ zneužití informací v obchodním styku nebo manipulace s trhem vůbec neexistuje. Efektivní postihy přitom mohou mít silný odrazující účinek a posílit integritu finančních trhů Unie.

Evropská komise proto 20. září 2011 předložila návrh pravidel, která by platila na celém území EU a stanovila minimální trestní sankce za zneužití informací v obchodním styku a manipulaci s trhem (IP/11/1218). V červenci 2012 změnila Komise svůj původní návrh tak, aby bylo jednoznačně zakázáno manipulovat s klíčovými ukazateli, včetně sazeb Libor a Euribor, a aby se takové jednání považovalo za trestný čin (IP/12/846).

Navržením těchto pravidel Evropská komise poprvé využila svých nových pravomocí podle Lisabonské smlouvy, aby prosadila provádění politiky EU za pomoci trestních postihů. Podle navrhované směrnice musí členské státy zajistit, aby trestné činy zneužívání informací v obchodním styku a manipulace s trhem podléhaly trestnímu postihu. Členské státy budou muset rovněž stanovit sankce za navádění, pomáhání nebo spoluúčast při zneužívání trhu, stejně jako za pokusy o spáchání těchto činů. Směrnice doplňuje samostatný návrh nařízení o zneužívání trhu schválený Evropským parlamentem 10. září 2013 (MEMO/13/774), který zlepšuje stávající právní rámec Unie a zpřísňuje správní sankce.

Další informace

Evropská komise – zneužívání trhu:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Evropská komise – politika v oblasti trestního práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Internetové stránky místopředsedkyně Evropské komise a komisařky EU pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Internetové stránky Michela Barniera, komisaře EU pro vnitřní trh a služby:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Místopředsedkyně Komise Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Justiční problematika EU na Twitteru: @EU_Justice

Komisař Barnier na Twitteru: @MichelBarnierEU

Problematika vnitřního trhu EU na Twitteru: @EU_Markt

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Mina Andreeva (+ 32 22991382)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar