Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT PL BG

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 20 d.

Klimato kaitos problemų sprendimo būdų yra daug ir įvairių

Įsivaizduokite viešąsias erdves, šildomas naudojant švarią energiją, gaunamą iš praeivių judėjimo. Įsivaizduokite saulės energija varomus namų liftus, maisto gaminimą minimaliai naudojant vandens ar energijos išteklius ir technologijas, kuriomis galite patikrinti savo pirkinių krepšelio poveikį aplinkai…

Panašu į mokslinę fantastiką? Anaiptol. Tai tik keli klimatui nekenkiantys sprendimo būdai, atskleisti Europos Komisijai vykdant kampaniją „Tau patinkantis pasaulis. Tavo mėgstamas klimatas“. Šiandien kampanija oficialiai baigiama.

Ši visos ES masto kampanija prasidėjo 2012 m. spalį. Visos Europos piliečiai, įmonės ir organizacijos buvo raginami pasidalyti geriausiais klimato kaitos problemų sprendimo būdais. Pagrindinės sritys – kelionės ir transportas, statyba ir būstai, gamyba ir naujovės, pirkiniai ir mityba, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas. Vykdant kampaniją nustatyta daugybė novatoriškų ir ekonomiškų problemų sprendimo būdų, rodančių, kaip europiečiai kovoja su klimato kaita kasdieniniame gyvenime.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Europoje gimsta daug kūrybiškų idėjų ir konkrečių projektų, kaip kurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenę. Tai rodo, kad kova su klimato kaita gali padėti sutaupyti lėšų, sukurti darbo vietų ir skatinti ekonomikos augimą. Atėjo laikas mums šiuos sprendimus paversti norma ir susikurti patinkantį pasaulį su maloniu klimatu!“

Svarbi kampanijos dalis – konkursas „Tau patinkantis pasaulis“. Jis subūrė kūrybiškai mąstančius dalyvius iš visos Europos Sąjungos – jie varžėsi, kas pateiks geriausią novatorišką anglies dioksido mažinimo projektą. Nugalėtojo laurai atiteko Portugalijos sėtinių biologinės įvairovės ganyklų projektui už novatorišką išmetamo CO2 kiekio mažinimo ir ganyklų atsparumo ir produktyvumo didinimo sprendimą.

Be pagrindinio konkurso nugalėtojo, po apdovanojimą už geriausius klimato kaitos problemų sprendimo būdus įteikta asmenims iš penkių tikslinių šalių – Bulgarijos, Italijos, Lenkijos, Lietuvos ir Portugalijos. Bulgarijos atstovas pademonstravo, kaip bendruomeninė kompostavimo iniciatyva gali padėti sumažinti atliekų išskiriamą dujų kiekį. Lietuvos nugalėtoja tapo dizaino studija ji pademonstravo kūrybiškumą ir iš daiktų, kurie būtų buvę išmesti, padarė dailių juvelyrinių dirbinių ir aksesuarų. Lenkijoje ir Italijoje nugalėjo energiškai tausių ir mažataršių būstų projektai, kuriais siekiama klimatui nekenkiantį gyvenimo būdą padaryti prieinamą visiems. Portugalijos nacionaliniu nugalėtoju tapo sėtinių biologinės įvairovės ganyklų projektas.

Milijonai europiečių apie kampaniją „Tau patinkantis pasaulis“ sužinojo per įvairius internetinius ir neinternetinius kanalus: interaktyviąją svetainę, socialinius tinklus, elektronines priemones, spaudos ir kampanijos renginius keliose ES valstybėse narėse. Kampaniją socialiniuose tinkluose sekė daugiau kaip 70 000 žmonių. Ją rėmė aukšto lygio politikai ir įžymybės, tarp jų ir JT Generalinį Sekretorių Ban Ki Moonas ir apdovanojimą pelnęs aktorius Colinas Firthas. Kad apie kampaniją sužinotų kuo daugiau žmonių, bendradarbiauta su 320 partnerių iš visų visuomenės sektorių.

Pagrindiniai faktai

Kampanijos „Tau patinkantis pasaulis“, vykusios nuo 2012 m. spalio iki 2013 m. pabaigos, tikslas – skatinti praktiškai, novatoriškai ir ekonomiškai spręsti klimato kaitos problemas.

Ja įgyvendinama tai, kas numatyta 2011 m. kovo mėn. Komisijos priimtame Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane, kuriame nustatyti esminio, tačiau ekonomiškai efektyvaus išlakų mažinimo būdai pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose. Plane atskleidžiama, kad mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos kūrimas padės pritraukti daugiau investicijų į švarias technologijas ir infrastruktūrą, pvz., į pažangiuosius elektros tinklus, ir leis smarkiai sumažinti naftos ir dujų importą.

Vidutinės trukmės laikotarpiu (iki 2020 m.) ES siekia šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų sumažinti 20 %, energijos vartojimo efektyvumą padidinti 20 % ir atsinaujinančių išteklių dalį padidinti iki 20 %. Dabartinis ES išlakų kiekis daugiau kaip 18 % mažesnis nei 1990 m.

Daugiau informacijos apie kampaniją „Tau patinkantis pasaulis“:

http://ec.europa.eu/clima/citizens/aworldyoulike/index_en.htm

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction

Asmenys ryšiams:

ISAAC Valero ladron, tel. +32 2 296 49 71

Mirna.bratoz , tel. +32 2 298 72 78


Side Bar