Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT LT PL

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 декември 2013 г.

Решения на проблемите с климата има навсякъде около нас

Представете си възможността публични места да се отопляват с помощта на екологично чиста енергия, чийто източник са преминаващите хора. Представете си също така асансьори в жилищни сгради, работещи със слънчева енергия, храна, произведена с минимално количество вода или енергийни ресурси и технологии, позволяващи ви да проверите какво е въздействието на вашите покупки върху околната среда...

Ако това ви звучи като научна фантастика, помислете пак. Това са само някои от благоприятните за климата решения, открити чрез кампанията „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“ на Европейската комисия, която официално приключи днес.

От своето начало през октомври 2012 г. провеждащата се в целия ЕС кампания приканва граждани, компании и организации от цяла Европа да споделят най-добрите си решения в областта на климата. В рамките на кампанията, която бе съсредоточена в пет области — пътуване и транспорт, строителство и живот, производство и иновации, пазаруване и хранене, повторно използване и рециклиране — бяха открити множество новаторски, разходно ефективни решения, показващи как европейците предприемат свързани с климата действия в своето ежедневие.

Европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „В цяла Европа изникват творчески идеи и конкретни проекти за нисковъглеродно общество. Те показват, че действията по климата могат да спестят пари и да създадат заетост и растеж. От нас зависи да превърнем тези решения в норма и да създадем свят, който харесваме, с климат, който харесваме!“.

Важна част от кампанията бе конкурсът „Свят, който харесваш“, който призова творчески мислещи хора от целия ЕС да подложат на тест своите нисковъглеродни иновации. Португалският проект „Биологично засети пасища“ бе избран за краен победител заради своите новаторски решения за намаляване на емисиите на CO2 и подобряване на устойчивостта и производителността на пасищата.

В допълнение към голямата награда, в рамките на конкурса бе наградено и по едно решение в областта на климата във всяка от петте целеви за кампанията страни — България, Литва, Италия, Полша и Португалия. Българският победител показа как общностна инициатива за компостиране може да помогне за намаляване на емисиите от отпадъци. В Литва спечелилото дизайнерско студио използва творческия си потенциал за превръщане на неща, които иначе биха били изхвърлени на боклука, в красиви бижута и аксесоари. Наградените проекти от Полша и Италия са свързани с изграждане на жилища с ниско потребление на енергия и ниски емисии, които правят екологосъобразния начин на живот достъпен за всички. На последно място, но не и по значение, проектът „Биологично засети пасища“ спечели и националната награда в Португалия.

Кампанията „Свят, който харесваш“ също така успя да стигне до милиони европейци по различни онлайн и офлайн канали: интерактивен уебсайт, социални медии, електронни медии, прояви за пресата и други прояви в рамките на кампанията в няколко страни от ЕС. Кампанията привлече повече от 70 000 последователи в социалните медии и получи подкрепата на високопоставени политици и известни личности, включително генералният секретар на ООН Бан Ки Мун и актьорът носител на награда „Оскар“ Колин Фърт. За да се увеличи обхватът на кампанията, бяха привлечени 320 партньори от всички слоеве на обществото.

Контекст

Кампанията „Свят, който харесваш“, която се проведе от октомври 2012 г. до края на 2013 г., има за цел насърчаване на практически, новаторски и разходно ефективни решения във връзка с изменението на климата.

Тя е последваща мярка на „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ на Комисията от март 2011 г., в която са изложени начини за значително разходно ефективно намаляване на емисиите в основните сектори на икономиката. В пътната карта е показано, че изграждането на нисковъглеродна икономика ще доведе до повишаване на инвестициите в чисти технологии и инфраструктура (като интелигентни енергийни системи) и до значително понижаване на разходите за внос на петрол и газ.

В средносрочен план — до 2020 г. — ЕС има за цел да намали емисиите на парникови газове с 20 %, да повиши енергийната ефективност с 20 % и да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс до 20 %. В момента емисиите в ЕС са с повече от 18 % под равнищата през 1990 г.

Повече информация за кампанията „Свят, който харесваш“ е достъпна тук:

http://ec.europa.eu/clima/citizens/aworldyoulike/index_en.htm

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction #worldulike

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna.bratoz (+32 2 298 72 78)


Side Bar