Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 december 2013

Ny utmärkelse sätter ljuset på Europas biologiska mångfald

Europeiska kommissionen har instiftat ett Natura 2000-pris för att lyfta fram exempel på bästa praxis för naturvård i Europa. Om du deltar i någon verksamhet med anknytning till Natura 2000 är detta en möjlighet att få erkännande för din insats. Natura 2000 är ett nät av skyddade områden med stor biologisk mångfald och rik fauna och flora som täcker ungefär 20 % av EU-området. Natura 2000-nätet omfattar allt från bergsbokskogar i Tjeckien till sköldpaddor i polska våtmarker och delfiner utanför Spaniens kust. Nätet erbjuder inte bara naturvård utan har också många sociala och ekonomiska fördelar.

Människor i Europa tycker att naturvård är viktigt, men få känner till Natura 2000. Enligt en nyligen utförd Eurobarometer-undersökning ser nio av tio européer det som ett stort problem att naturmiljöer förstörs och att djur- och växtarter hotas eller försvinner. De flesta människor anser att naturvården spelar en viktig roll för att hindra förstörelse av värdefulla områden på land och till havs (mellan 99 och 83 %, beroende på medlemsstat). Men bara 27 % av de tillfrågade i undersökningen hade faktiskt hört talas om Natura 2000.

Det nyinrättade priset syftar till att öka allmänhetens medvetenhet, uppmärksamma mångfalden av Natura 2000-områden och belöna framstående insatser inom många typer av verksamheter. Fem pris kommer att delas ut varje år på olika områden, närmare bestämt kommunikation, bevarandeåtgärder, socioekonomiska fördelar, möjligheterna att förena olika intressen/uppfattningar, nätverksskapande och gränsöverskridande samarbete.

Ansökningar tas emot från alla aktörer som är direkt inblandade i Natura 2000: statliga och lokala myndigheter, företag, icke-statliga organisationer, markägare, utbildningsinstitut och enskilda. Sista ansökningsdag är den 18 februari 2014. Mer information finns på webbplatsen för Natura 2000: webbplats för priset

Vinnarna av detta första Natura 2000-pris kommer att tillkännages i maj 2014 och deras insatser kommer uppmärksammas vid en högtidlig ceremoni i Bryssel.

Bakgrund

Natura 2000 är själva kärnan i EU:s politik för naturvård och biologisk mångfald. Det är ett EU-täckande nät av skyddade naturområden som inrättades genom 1992 års habitatdirektiv. Syftet med nätet är att säkerställa långsiktig överlevnad för Europas mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer. Nätet innehåller visserligen naturreservat, men större delen av marken är privatägd. Tonvikten ligger på att den framtida förvaltningen ska vara hållbar, både ekologiskt och ekonomiskt.

Läs mer

Webbplatsen för EU:s miljökommissionär, Janez Potočnik:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Webbplatsen för GD Miljö:

http://ec.europa.eu/environment/index_sv.htm

Kontaktperson:

Joe Hennon, tfn +32-2 295 35 93


Side Bar