Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. decembra 2013

Nova nagrada postavlja biotsko raznovrstnost v Evropi v središče pozornosti

Evropska komisija začenja natečaj za nagrado Natura 2000, ki bo priznanje za odličnost v najboljših praksah ohranjanja narave v Evropi. Če se ukvarjate z dejavnostmi, povezanimi z omrežjem Natura 2000, je to lahko vaša priložnost. Natura 2000 je omrežje varstvenih območij velikega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pokriva približno 20 % ozemlja EU s številnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, od hribovitih bukovih gozdov na Češkem do želv na poljskih mokriščih in delfinov ob španski obali. Omrežje poleg varovanja narave prinaša tudi številne družbene in gospodarske koristi.

Evropejcem se zdi ohranjanje narave zelo pomembno, kljub temu pa le redki poznajo omrežje Natura 2000. Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da devet od desetih Evropejcev meni, da krčenje naravnih habitatov ter ogroženost in izginjanje nekaterih vrst živali in rastlin pomenijo resno težavo. Večina državljanov meni, da je vloga varovanja narave pri preprečevanju uničenja dragocenih območij na kopnem in na morju pomembna (med 99 % in 83 % v različnih državah članicah). Samo 27 % vprašanih pa dejansko že slišalo za omrežje Natura 2000.

Namen te nove nagrade, ki se bo podeljevala vsako leto, je izboljšati ozaveščenost javnosti in predstaviti različna območja omrežja Natura 2000 ter priznavati odličnost v široki paleti dejavnosti. Vsako leto bo podeljenih pet nagrad za različna področja, ki zajemajo komunikacijske dejavnosti, ukrepe za ohranjanje, družbenogospodarske koristi, usklajevanje interesov/dojemanja ter povezovanje v mrežo in čezmejno sodelovanje.

Prijavi se lahko vsak, ki je neposredno povezan z omrežjem Natura 2000 (državni in lokalni organi, podjetja, nevladne organizacije, lastniki zemljišč, izobraževalne ustanove in posamezniki). Rok za prijavo je 18. februar 2014. Več informacij je na voljo na spletišču podelitve nagrad Natura 2000.

Prejemniki prvih nagrad Natura 2000 bodo objavljeni maja 2014, njihovi dosežki pa nagrajeni na slovesni prireditvi v Bruslju.

Ozadje

Natura 2000 je v središču politike EU na področju narave in biotske raznovrstnosti. Gre za vseevropsko omrežje območij varstva narave, ustanovljeno z direktivo o habitatih iz leta 1992. Namen omrežja je zagotoviti dolgoročno preživetje najbolj dragocenih in ogroženih evropskih vrst in habitatov. Omrežje sicer zajema nekaj naravnih rezervatov, vendar je večina zemljišč v zasebni lasti. Poudarek je na zagotavljanju, da bo upravljanje v prihodnje tako ekološko kot tudi gospodarsko trajnostno.

Več informacij

Spletišče evropskega komisarja za okolje Janeza Potočnika:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_sl.htm

Spletišče generalnega direktorata za okolje:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 22953593)


Side Bar