Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 19 d.

Nauja premija siekiama atkreipti dėmesį į Europos biologinę įvairovę

Europos Komisija steigia „Natura 2000“ premiją už išskirtinę veiklą Europos gamtos apsaugos srityje. Jeigu dalyvaujate tinklo „Natura 2000“ veikloje, turite progą sublizgėti. „Natura 2000“ – saugomų didelės biologinės įvairovės vietovių tinklas, apimantis apie 20 proc. ES teritorijos, kurioje gausu gyvūnijos ir augalijos – nuo Čekijos kalnuose augančių bukų miškų iki Lenkijos šlapynėse gyvenančių vėžlių ar prie Ispanijos krantų plaukiojančių delfinų. Be gamtos apsaugos, tinklas teikia daug socialinės bei ekonominės naudos.

Europiečiai labai pritaria tam, kad gamta būtų saugoma, bet tik nedaugelis yra girdėję apie „Natura 2000“. Neseniai atlikto Eurobarometro tyrimo duomenimis, devyni iš dešimties europiečių mano, kad natūralių buveinių nykimas ir tam tikroms augalų ir gyvūnų rūšims kilusi grėsmė išnykti yra didelės problemos. Dauguma piliečių (nuo 83 iki 99 proc. skirtingose valstybėse narėse) įsitikinę, kad gamtos apsaugai tenka svarbus vaidmuo, kad nebūtų sunaikintos vertingos sausumos ir jūrų vietovės. Bet tik 27 proc. respondentų nurodė žinoję apie „Natura 2000“.

Naująja kasmetine premija siekiama ištaisyti visuomenės informavimo trūkumą, parodyti tinklo „Natura 2000“ vietovių įvairovę ir įvertinti išskirtinius pasiekimus vykdant įvairią veiklą. Kasmet bus teikiamos penkios skirtingų sričių – komunikacijos, išsaugojimo veiklos, socialinės ir ekonominės naudos, interesų ir sampratų derinimo, tinklaveikos ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo – premijos.

Paraiškas gali teikti visi tiesiogiai su „Natura 2000“ tinklu susiję subjektai (valstybės ir vietos valdžios institucijos, verslo įmonės, NVO, žemės savininkai, švietimo įstaigos ir pavieniai asmenys). Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2014 m. vasario 18 d. Daugiau informacijos pateikiama „Natura 2000“ premijai skirtoje svetainėje.

Pirmieji „Natura 2000“ premijos laureatai bus paskelbti 2014 m. gegužę, jų darbai bus įvertinti per iškilmingą ceremoniją Briuselyje.

Pagrindiniai faktai

„Natura 2000“ – pagrindinė ES gamtos ir biologinės įvairovės politikos dalis. Tai saugomų ES vietovių tinklas, įkurtas įgyvendinant 1992 m. Buveinių direktyvą. Tinklo tikslas – užtikrinti ilgalaikį Europos pačių vertingiausių ir nykstančių rūšių ir buveinių išsaugojimą. Nors tinklui priklauso gamtos draustiniai, tačiau didžioji žemės dalis yra privati nuosavybė. Siekiama užtikrinti, kad ji ateityje būtų tvarkoma tausiai tiek ekologiniu, tiek ekonominiu atžvilgiu.

Daugiau informacijos

Už aplinką atsakingo Europos Komisijos nario Janezo Potočniko svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Aplinkos GD interneto svetainė

http://ec.europa.eu/environment/index_lt.htm

Asmuo ryšiams

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93


Side Bar