Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. joulukuuta 2013

Uusi palkinto nostaa Euroopan luonnon monimuotoisuuteen parrasvaloihin

Euroopan komissio käynnistää Natura 2000 palkinto-ohjelman, jolla annetaan tunnustusta luonnonsuojeluun liittyvän huippuosaamisen parhaille käytännöille Euroopassa. Jos toimintasi liittyy Natura 2000 -verkostoon, tässä voi olla tilaisuutesi esitellä saavutuksiasi. Natura 2000 on sellaisten suojelualueiden verkosto, jotka on tunnustettu biologiselta monimuotoisuudeltaan rikkaiksi. Se kattaa noin 20 prosenttia EU:n alueesta. Alueet ulottuvat runsaine kasvistoineen ja eläimistöineen Tšekin vuoristoisista pyökkimetsistä Puolan kosteikkojen kilpikonniin ja Espanjan rannikon delfiineihin. Sen lisäksi, että verkosto auttaa suojelemaan luontoa, siitä koituu merkittävää sosiaalista ja taloudellista hyötyä.

Eurooppalaiset pitävät luonnonsuojelua erittäin tärkeänä, mutta harvat ovat tutustuneet Natura 2000 -verkostoon. Äskettäisen Eurobarometri-tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta pitää luonnollisten elinympäristöjen vähenemistä ja tiettyjen eläin- ja kasvilajien häviämistä vakavana ongelmana. Suurin osa kansalaisista on sitä mieltä, että luonnonsuojelulla on suuri merkitys arvokkaiden maa- ja merialueiden tuhoutumisen estämisessä (määrä vaihtelee jäsenvaltioiden kesken 99–83 prosentin välillä). Kuitenkin vain 27 % kyselyyn vastanneista oli kuullut Natura 2000 -verkostosta.

Tällä uudella vuotuisella palkinnolla pyritään korjaamaan tämä tiedonpuute esittelemällä Natura 2000 -alueita ja antamalla tunnustusta eri alojen huippuosaamiselle. Joka vuosi myönnetään viisi palkintoa. Palkittavia aloja ovat esimerkiksi tiedotus, suojelutoimenpiteet, sosioekonomiset hyödyt, etujen ja näkemysten sovittaminen yhteen sekä verkottuminen ja rajat ylittävä yhteistyö.

Hakemuksia voivat esittää kaikki tahot, joiden toiminta liittyy suoraan Natura 2000 -verkostoon (julkiset ja paikalliset viranomaiset, yritykset, kansalaisjärjestöt, maanomistajat, koulutuslaitokset ja yksityishenkilöt). Hakemus on jätettävä viimeistään 18. helmikuuta 2014. Lisätietoja on saatavilla Natura 2000 -palkinnon verkkosivustolla.

Tämän ensimmäisen Natura 2000 -palkinnon voittajat julkistetaan toukokuussa 2014, ja heidän saavutuksiaan juhlistetaan korkean tason tilaisuudessa Brysselissä.

Tausta

Natura 2000 on keskeinen osa EU:n luonnonsuojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvää toimintaa. Se on EU:n laajuinen luonnonsuojelualueiden verkosto, joka perustettiin luontodirektiivillä vuonna 1992. Verkoston tavoitteena on varmistaa Euroopan arvokkaimpien ja uhanalaisimpien lajien ja luontotyyppien säilyminen pitkällä aikavälillä. Vaikka verkostoon kuuluukin myös luonnonsuojelualueita, suurin osa siihen kuuluvista maa-alueista on yksityisomistuksessa. Tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että alueita hoidetaan tulevaisuudessa kestävällä tavalla sekä ympäristönsuojelun että talouden kannalta.

Lisätietoja

Ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Ympäristöasioiden pääosaston verkkosivut:

http://ec.europa.eu/environment/index_fi.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar