Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. detsember 2013

Uue auhinnaga tõstetakse esile Euroopa bioloogilist mitmekesisust

Euroopa Komisjon hakkab välja andma Natura 2000 auhinda, et tunnustada looduskaitsega seotud parimaid tavasid Euroopas. See võimalus on mõeldud kõigile, kes on seotud Natura 2000 tegevustega. Natura 2000 on bioloogiliselt väga mitmekesiste kaitsealade võrgustik, mis katab umbes 20% EList ning hõlmab rikkalikku taimestikku ja loomastikku Tšehhi mägede pöögimetsadest kilpkonnadeni Poola märgaladel ja delfiinideni Hispaania ranniku lähedal. Lisaks looduskaitsega tegelemisele annab võrgustik ka mitmed sotsiaalseid ja majanduslikke eeliseid.

Eurooplased toetavad väga looduskaitset, ent Natura 2000 võrgustikku teavad vähesed. Hiljutisest eurobaromeetri uuringust selgus, et üheksa kümnest eurooplasest peab looduslike elupaikade allakäiku ning teatavate loomade ja taimede ohtusattumist ning kadumist tõsiseks probleemiks. Enamik kodanikke (99 % kuni 83 % olenevalt liikmesriigist) arvab, et looduskaitsel on oluline roll väärtuslike maa- ja merealade hävimise ärahoidmisel. Vaid 27 % vastanutest oli aga kuulnud Natura 2000st.

Uue iga-aastase auhinna eesmärk on suurendada üldsuse teadlikkust, rõhutada Natura 2000 asukohtade mitmekesisust ja tunnustada edu mitmesugustes tegevusvaldkondades. Igal aastal antakse välja viis auhinda erinevates valdkondades: kommunikatsioon, looduskaitsemeetmed, sotsiaalsed ja majanduslikud eelised, huvide/arusaamade ühendamine, koostöövõrgustike loomine ja piiriülene koostöö.

Taotlusi võivad esitada kõik otseselt Natura 2000ga seotud üksused (riigi- ja kohalikud asutused, ettevõtjad, valitsusvälised organisatsioonid, maaomanikud, haridusasutused ja üksikisikud). Taotluste esitamise tähtaeg on 18. veebruar 2014. Rohkem teavet saab Natura 2000 auhinna veebisaidilt.

Esimese Natura 2000 auhinna võitjad kuulutatakse välja 2014. aasta mais ja nende saavutusi tunnustatakse kõrgetasemelisel tseremoonial Brüsselis.

Taust

Natura 2000 on ELi loodust ja bioloogilist mitmekesisust käsitleva poliitika keskne osa. Tegu on üleeuroopalise looduskaitsealade võrgustikuga, mis loodi 1992. aasta elupaikade direktiiviga. Võrgustiku eesmärk on tagada Euroopa kõige väärtuslikumate ja ohustatumate liikide ja elupaikade pikaajaline säilimine. Kuigi võrgustikku kuuluvad ka looduskaitsealad, on suurem osa maast eravalduses. Rõhutatakse seda, et tulevikus suudetaks majandada nii ökoloogilises kui majanduslikus mõistes jätkusuutlikult.

Lisateave

Euroopa Komisjoni keskkonnavoliniku Janez Potočniki veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Keskkonna peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Kontaktisik:

Joe Hennon (+32 22953593)


Side Bar