Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. december 18.

A Bizottság elfogadta az elsődleges mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokat szabályozó új rendeletet

A Bizottság a mai napon új rendeletet fogadott el, amely felemeli a csekély összegű – állami támogatásnak nem minősülő – (korábbi nevén de minimis) támogatások felső határát és pontosítja azok meghatározását.

Dacian Cioloş mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos ennek kapcsán így nyilatkozott: „Az új rendelet a tagállamok számára tágabb mozgásteret biztosít, hogy – a verseny torzítása nélkül – támogatásokat nyújthassanak, főként ha azt valamilyen sürgős helyzet indokolja; a Bizottság számára pedig leegyszerűsíti a mezőgazdasági ágazatban nyújtott nemzeti támogatások kezelését.”

Ezidáig az 1535/2007/EK rendelet értelmében mindazokat a támogatásokat lehetett úgy tekinteni, hogy nem fejtenek vagy fejthetnek ki versenytorzító hatást, amelyek összege három adózási évet tekintve nem haladta meg kedvezményezettenként a 7500 eurót, illetve amelyek összességükben nem érték el az adott tagállamban a mezőgazdasági termelés értékének 0,75%-át.

A 2014. január 1-jén hatályba lépő új rendelet a kedvezményezettenkénti felső határt három adóévet tekintve 15 000 euróra emeli fel, a tagállamra vonatkozó nemzeti korlátot pedig a mezőgazdasági termelés értékének 1%-ában állapítja meg. Emellett részletesebben meghatározza, milyen típusú támogatások eshetnek szabályainak alkalmazási körébe.

Háttér

A verseny a növekedés egyik legfőbb motorja, és a szabad és torzulásoktól mentes versenyt biztosító rendszer fenntartása az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve. Az EU állami támogatásokkal kapcsolatos politikájának célja a szabad verseny, a hatékony forráselosztás és az európai piac egységességének garantálása az Unió nemzetközi vállalásaival összhangban. A mezőgazdasági ágazatban nyújtott támogatások három különböző elven alapulnak:

egyrészről meg kell felelniük a versenypolitika általános elveinek;

másrészről összhangban kell lenniük a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területét érintő közös uniós politikákkal;

harmadrészt pedig összeférhetőnek kell lenniük az Unió nemzetközi vállalásaival – nevezetesen a mezőgazdaságról szóló WTO-megállapodással.

E különböző elveket több, kifejezetten a mezőgazdasági ágazatra alkalmazandó jogi eszköz ülteti át a szabályozásba:

az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, 2007–2013

a mezőgazdasági ágazatra vonatkozó csoportmentességi rendelet;

az állami támogatások bejelentésénél alkalmazandó bejelentési formanyomtatványokról szóló rendeletben említett, a mezőgazdasági ágazaton belül nyújtott állami támogatások [794/2004/EK rendelet I. melléklet, III.12.A–T rész];

a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokról szóló rendelet.

Mindezek az eszközök 2013. december 31-én hatályukat vesztik, felülvizsgálatuk folyamatban van az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítésére irányuló bizottsági kezdeményezés keretében, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén a 2014-2020-as pénzügyi keret időszakában alkalmazandó új szabályok fényében.

2013 folyamán az Európai Bizottság nyilvános konzultációt szervezett az állami támogatásokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról, melynek során minden érdekelt fél kifejthette álláspontját a szükséges kiigazításokról, és észrevételeket fogalmazhatott meg az új mezőgazdasági csoportmentességi rendelet tervezetével kapcsolatban.

A mezőgazdasági ágazatra vonatkozó új csoportmentességi rendelet és az új iránymutatások azonban a 2014. év elején még nem lépnek életbe. 2013 novemberében a Bizottság közleményében 2014. június 30-ig meghosszabbította a jelenlegi mezőgazdasági csoportmentességi rendelet és az iránymutatások hatályát.

Kapcsolattartók:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar