Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 18. prosinca 2013.

Komisija donijela novu uredbu o malim iznosima potporama (de minimis) u području primarne poljoprivredne proizvodnje

Komisija je danas donijela uredbu o povisivanju gornje granice i preciznijem definiranju niskih iznosa potpora (potpore de minimis) koje se ne smatraju državnim potporama.

Povjerenik EK-a za poljoprivredu i ruralni razvoj Dacian Cioloş izjavio je: „Nova će uredba državama članicama omogućiti veći manevarski prostor za dodjeljivanje potpora bez narušavanja tržišnog natjecanja, posebice u izvanrednim situacijama, a Komisiji pojednostavnjenu obradu nacionalnih potpora u poljoprivrednom sektoru.”

Na temelju Uredbe (EZ) br. 1535/2007, koja je trenutačno na snazi, potpora ne narušava tržišno natjecanje odnosno ne prijeti njegovim narušavanjem ako njezin iznos ne prelazi 7 500 EUR po korisniku u razdoblju od tri proračunske godine niti gornju granicu od 0,75 % vrijednosti poljoprivredne proizvodnje utvrđene za svaku državu članicu.

Novom se uredbom, koja će se primjenjivati od 1. siječnja 2014., iznos po korisniku povisuje na 15 000 EUR u razdoblju od tri proračunske godine, a gornja granica po državi članici na 1 % vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Osim toga je novom uredbom preciznije definirano koje su vrste potpora obuhvaćene njezinim područjem primjene.

Kontekst

Tržišno natjecanje jedno je od najvažnijih pokretača rasta, a očuvanje sustava slobodnog i nenarušenog tržišnog natjecanja jedno od temeljnih načela Europske unije (EU). Svrha je politike EU-a u području državnih potpora zajamčiti slobodno tržišno natjecanje, učinkovitu raspodjelu sredstava i jedinstvenost europskog tržišta uz poštovanje obveza koje je EU preuzeo na međunarodnoj razini. Državne potpore u poljoprivrednom sektoru temelje se na tri načela:

poštovanje općih načela politike tržišnog natjecanja

usklađenost sa zajedničkom politikom Unije u području poljoprivrede i ruralnog razvoja

sukladnost s obvezama Unije na međunarodnoj razini, a osobito sa Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o poljoprivredi.

Na tim se načelima temelje pravni instrumenti koji se primjenjuju isključivo u sektoru poljoprivrede:

smjernice Zajednice o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva 2007. – 2013. („LD”)

Uredba o skupnim izuzećima u sektoru poljoprivrede

državne potpore u sektoru poljoprivrede predviđene Uredbom o obrascima za prijavu [točke A do T dijela III.12. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 794/2004]

uredba o potporama de minimis u sektoru poljoprivrede.

Ti instrumenti prestaju vrijediti 31. prosinca 2013. Trenutačno su predmet revizije u okviru inicijative Komisije za modernizaciju državnih potpora te u svjetlu novih pravila koja će se u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom 2014. – 2020. primjenjivati u području poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Europska komisija je 2013. organizirala javno savjetovanje o reviziji pravila o državnim potporama tijekom kojeg su svi dionici imali priliku izraziti svoja stajališta o potrebnim izmjenama i nacrtu nove uredbe o skupnim izuzećima u poljoprivrednom sektoru.

Međutim, nova uredba o skupnim izuzećima u poljoprivrednom sektoru i nove smjernice još neće stupiti na snagu početkom 2014. Komisija je komunikacijom iz studenoga 2013. produžila valjanost postojeće uredbe o izuzećima u poljoprivredi i smjernica do 30. lipnja 2014.

Osobe za kontakt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar