Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. decembra 2013

Pomorski promet: dosežen napredek na področju varnosti, vendar bi se nekatere države plovil pod zastavo EU lahko bolje izkazale

Iz poročila Evropske komisije(1) o skladnosti z zahtevami države zastave je razvidno, da imajo nekatere države članice EU težave z izpolnjevanjem svoje zaveze k ratifikaciji mednarodnih pomorskih konvencij.

Evropski komisar za promet in podpredsednik Komisije Siim Kallas je povedal: „Veseli me, da večina obalnih držav članic svoje obveznosti kot države zastave jemlje resno. Vendar se v imenu naših pomorščakov posebej zavzemam za to, da bo vsaka država članica kot država zastave ratificirala in vzpostavila skupne standarde za življenjske in delovne razmere na ladjah iz mednarodne Konvencije o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, zlasti ker so se o njih dogovorili socialni partnerji na evropski ravni in ker so se pred kratkim začeli izvrševati na podlagi prava EU.“

Veljavni predpisi EU(2) spodbujajo pomorsko varnost in določajo visok standard za države zastave EU, tako da zahtevajo medsebojni strokovni pregled njihove pomorske uprave, prav tako pa morajo te države razviti in vzpostaviti potrjen sistem vodenja kakovosti za svoje postopke. Portugalska, Irska in vse neobalne države zastave, razen Luksemburga, tega niso storile.

Kljub dobremu napredku mnogih držav zastave EU sta Bolgarija in Slovaška še vedno na sivem seznamu držav zastave zaradi števila zadržanih ladij ali števila pomanjkljivosti, odkritih na krovu med pregledom v pristanišču. To pomeni, da ladje pod temi zastavami še niso v kategoriji nizkega tveganja („bel seznam“), zato jih je treba pregledovati pogosteje.

Države članice morajo okrepiti svoja prizadevanja za ratifikacijo in uporabo Konvencije o delovnih standardih v pomorstvu za življenjske in delovne razmere pomorščakov ter novih predpisov EU(3) o zagotovitvi skladnosti s Konvencijo in njenega izvrševanja.

Skladnost

Veljavna zakonodaja EU o skladnosti z zahtevami države zastave zahteva, da se opravi prostovoljna presoja Mednarodne pomorske organizacije v državah članicah EU v skladu s sistemom, vzpostavljenim leta 2006, kar pomeni medsebojni strokovni pregled, ki ga opravijo strokovnjaki drugih držav zastave. Portugalska in neobalne države zastave EU (Avstrija, Češka, Madžarska in Slovaška) do danes niso zaprosile za takšno presojo. Prav tako je z zahtevo po potrjenem sistemu vodenja kakovosti, ki bi moral biti vzpostavljen do 17. junija 2012, zagotovljeno dodatno neodvisno preverjanje sistemov in postopkov držav zastave. Portugalska in Irska bosta skupaj z neobalnimi državami zastave EU (Avstrijo, Češko, Madžarsko in Slovaško) ta postopek šele začeli, medtem ko so štiri druge države zastave EU (Ciper, Malta, Nizozemska in Slovenija) navedle, da bodo tak sistem vzpostavile do konca leta 2013.

Črni, sivi in beli seznam PMOU

Sekretariat Pariškega memoranduma o soglasju (PMOU) glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe(4), objavlja letno poročilo s črnim, sivim in belim seznamom držav zastave glede na število zadržanih ladij pod njihovo zastavo in njihovih pomanjkljivosti. V preteklih štirih letih sta od prvotnih sedmih držav zastave EU na črnem ali sivem seznamu (Avstrija, Litva, Latvija, Poljska, Slovaška, Bolgarija in Romunija) na sivem seznamu ostali le dve državi (Bolgarija in Slovaška). Direktiva 2009/21/ES zahteva, da morajo države na črnem in sivem seznamu opredeliti razloge, zakaj so na seznamu, in sprejeti ukrepe za izboljšanje tega stanja. V zelo kratkem času je bil dosežen bistven napredek in zdaj je na vrhu belega seznama šest od 10 držav zastave držav članic EU.

Mednarodne konvencije

Decembra 2008 so se vse države članice EU zavezale k ratifikaciji določenega števila mednarodnih konvencij do 1. januarja 2013. Čeprav je bil dosežen napredek, mora večina držav še ratificirati konvencije od leta 2007 naprej, kot je Konvencija iz Nairobija o odstranitvi razbitin iz leta 2007. Samo 14 držav članic(5) je ratificiralo Konvencijo o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006 v zvezi z življenjskimi in delovnimi razmerami pomorščakov. Za zagotovitev ustreznega izvrševanja te pomembne konvencije so bila pravkar sprejeta pravila EU za zagotovitev skladnosti Konvencije in njenega izvrševanja. Zato je ratifikacija osnovnega pravnega instrumenta nujna.

Nadaljnji koraki

Komisija bo preučila nadaljnje ukrepe, s katerimi bi se zagotovilo, da bodo države članice EU učinkovito in dosledno izpolnjevale svoje obveznosti kot države zastave, vključno z morebitnimi postopki za ugotavljanje kršitev.

Več informacij:

Razvoj dogodkov na področju pomorstva v EU

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi Direktive 2009/21/ES o skladnosti z zahtevami države zastave, sprejete 18.12.2013).

2 :

Direktiva 2009/21/ES o skladnosti z zahtevami države zastave, UL L 131, 28.5.2009, str. 132.

3 :

Direktiva 2013/54/ES o nekaterih odgovornostih države zastave za zagotovitev skladnosti s Konvencijo o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006 in njenega izvrševanja, UL L 329, 10.12.2013, str. 1.

4 :

Pariški memorandum o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, vključuje vse države članice EU, Rusko federacijo in Kanado.

5 :

Bolgarija, Ciper, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Španija, Švedska (na dan 4. julija 2013).


Side Bar