Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 18 decembrie 2013

Transportul maritim: siguranța a crescut, dar unele state de pavilion ale UE ar putea face mai mult

Unele state membre ale UE se străduiesc să își îndeplinească angajamentul de a ratifica convențiile maritime internaționale, conform unui raport (1) al Comisiei Europene privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion.

Vicepreședintele Siim Kallas, comisarul UE responsabil cu transporturile, a declarat: „Sunt mulțumit de faptul că majoritatea statelor membre de coastă își iau în serios obligațiile în calitate de state de pavilion. Cu toate acestea, mă preocupă în special garantarea, pentru navigatorii noștri, a faptului că fiecare stat membru, în calitate de stat de pavilion, a ratificat și a pus în aplicare standardele comune privind condițiile de viață și de muncă la bord, stabilite în Convenția internațională privind munca din domeniul maritim, din 2006, în special pentru că acestea au fost convenite între partenerii sociali la nivel european și au fost puse în aplicare recent prin legislația UE.”

Normele actuale ale UE (2) promovează siguranța maritimă și stabilesc un standard ridicat pentru statele de pavilion din UE prin impunerea obligației ca acestea să facă obiectul unei evaluări inter pares în ceea ce privește administrația lor maritimă și să dezvolte și să pună în aplicare un sistem de management al calității certificat pentru activitățile lor. Portugalia, Irlanda și toate statele de pavilion fără ieșire la mare, cu excepția Luxemburgului, nu au respectat această obligație.

În ciuda progreselor satisfăcătoare în cazul multora dintre statele de pavilion ale UE, Bulgaria și Slovacia rămân pe lista gri a statelor de pavilion în ceea ce privește numărul navelor reținute sau numărul de deficiențe constatate la bord cu ocazia controalelor efectuate în port. Aceasta înseamnă că navele sub pavilionul acestora nu se încadrează încă în categoria de risc scăzut („lista albă”) — în consecință, acestea trebuie verificate mai des.

Statele membre ar trebui să își sporească eforturile în vederea ratificării și a aplicării Convenției privind munca maritimă referitoare la condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor și a normelor UE adoptate recent (3) privind respectarea și punerea în aplicare a convenției.

Conformitatea

în temeiul legislației actuale a UE privind conformitatea cu obligațiile statelor de pavilion, statele membre ale UE trebuie sa facă obiectul sistemului de audit voluntar al Organizației Maritime Internaționale, stabilit în 2006: o evaluare inter pares realizată de experți dintr-un alt stat de pavilion. Până în prezent, Portugalia și statele de pavilion din UE fără ieșire la mare, și anume Austria, Republica Cehă, Ungaria și Slovacia, nu au solicitat încă un astfel de audit. De asemenea, un control calitativ suplimentar independent privind sistemele și procedurile statelor de pavilion din UE este reprezentat de un sistem de gestiune a calității atestat care ar fi trebuit să fie în vigoare până la 17 iunie 2012. Portugalia și Irlanda — împreună cu statele de pavilion din UE fără ieșire la mare, și anume Austria, Republica Cehă, Ungaria și Slovacia — nu au demarat încă acest proces, în timp ce alte patru statele de pavilion din UE (Cipru, Malta, Țările de Jos și Slovenia) au indicat că vor pune în aplicare un astfel de sistem până la sfârșitul anului 2013.

Lista neagră, lista gri și lista albă ale Memorandumului de înțelegere de la Paris

Secretariatul Memorandumului de înțelegere de la Paris (PMOU) privind controlul statului de port (4) publică un raport anual în care statele de pavilion figurează pe o listă neagră, gri sau albă, în funcție ratele deficiențelor și reținerilor navelor aflate sub pavilionul lor. În ultimii patru ani, dintre cele șapte state de pavilion ale UE care figurau inițial pe listele negre sau gri (Austria, Lituania, Letonia, Polonia și Slovacia, plus Bulgaria și România), doar două (Bulgaria și Slovacia) sunt încă pe lista gri. Directiva 2009/21/CE solicită statelor care se află pe listele negre/gri să identifice motivele pentru care sunt pe lista respectivă și să ia măsuri pentru a rectifica situația. S-au înregistrat progrese considerabile în scurt timp și, în prezent, șase din cele 10 state de pavilion de pe lista albă sunt state membre ale UE.

Convenții internaționale

În decembrie 2008, toate statele membre ale UE și-au luat angajamentul de a ratifica un anumit număr de convenții internaționale până la 1 ianuarie 2013. Chiar dacă s-au făcut progrese, majoritatea statelor trebuie încă să ratifice convenții care datează din 2007, cum ar fi Convenția internațională de la Nairobi privind scoaterea epavelor din 2007. Doar 14 state membre (5) au ratificat Convenția privind munca în domeniul maritim din 2006 în cea ce privește condițiile de viață și de muncă ale navigatorilor. Pentru a asigura punerea în aplicare în mod adecvat a acestei convenții majore, UE tocmai a adoptat norme în vederea respectării și punerii în aplicare a Convenției. Prin urmare, ratificarea instrumentului juridic de bază este urgentă.

Următoarele etape

Comisia va reflecta asupra unor măsuri suplimentare pentru a garanta că statele membre se achită în mod eficient și coerent de obligațiile care le revin în calitate de state de pavilion, inclusiv eventuale proceduri privind încălcarea dreptului comunitar.

Pentru informații suplimentare:

progrese maritime ale UE

Persoane de contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la aplicarea Directivei 2009/21/CE privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion, adoptat la 18.12.2013)

2 :

Directiva 2009/21/CE privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion, JO L 131, 28.5.2009, p. 132

3 :

Directiva 2013/54/CE privind anumite responsabilități ale statului de pavilion referitoare la respectarea și asigurarea aplicării Convenției din 2006 privind munca în domeniul maritim, JO L 329, 10.12.2013, p. 1

4 :

Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului de port cuprinde toate statele membre ale UE, Federația Rusă și Canada.

5 :

Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Grecia, Letonia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Spania, Suedia (la 4 iulie 2013).


Side Bar