Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. december 18.

Tengeri közlekedés: előrelépés a biztonság terén, egyes uniós államok azonban még nem teljesítették kötelezettségeiket

Egyes tagállamok nehézségekkel küzdenek a nemzetközi tengerészeti egyezmények megerősítésére vonatkozó kötelezettségük teljesítésében – áll a lobogó szerinti államokkal szembeni követelmények teljesítéséről szóló bizottsági jelentésben.1

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas így nyilatkozott: „Nagy örömömre szolgál, hogy a parti tagállamok többsége komolyan veszi a lobogó szerinti államként rá háruló kötelezettségeket. Nagy hangsúlyt fogok helyezni arra, hogy – tengerészeink javát szem előtt tartva – lobogó szerinti államként minden tagállam ratifikálja és életbe léptesse a 2006. évi nemzetközi tengerészeti munkaügyi egyezmény által a fedélzeti élet- és munkakörülmények vonatkozásában előírt közös szabványokat. Ez különösen azért fontos, mivel e szabványokról a szociális partnerek európai szinten állapodtak meg, ráadásul a szabványok végrehajtását nem régóta az uniós jog is előírja.”

A jelenlegi uniós szabályok2 a tengeri közlekedés biztonságára helyezik a hangsúlyt: a lobogó szerinti uniós államokkal szemben szigorú követelményeket támasztanak annak előírásával, hogy minden tagállam tengerügyi igazgatását szakmai vizsgálatnak kell alávetni. A tagállami hatóságoknak ezenkívül a tengeri műveletek vonatkozásában tanúsított minőségirányítási rendszert kell kidolgozniuk és bevezetniük. Portugália és Írország, valamint Luxemburg kivételével a tengerparttal nem rendelkező lobogó szerinti államok eddig nem tettek eleget e kötelezettségeiknek.

Annak ellenére, hogy számos lobogó szerinti uniós állam jelentős előrehaladást ért el, Bulgária és Szlovákia továbbra is a szürke listán szerepel a feltartóztatott hajók száma, illetve a kikötői ellenőrzések során a hajókon észlelt hiányosságok száma miatt. Ez annyit jelent, hogy az említett lobogók alatt közlekedő hajók még nem az alacsony kockázatú („fehér lista”) kategóriába tartoznak, ezért gyakrabban kell őket ellenőrizni.

A tagállamoknak fokozniuk kell arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy ratifikálják és alkalmazzák a tengerészek élet- és munkakörülményeiről szóló tengerészeti munkaügyi egyezményt, valamint az egyezmény betartására és végrehajtására vonatkozóan újonnan elfogadott uniós szabályokat3.

Szabálykövetés

A lobogó szerinti államokkal szembeni követelmények teljesítésére vonatkozó jelenlegi uniós jogszabályok értelmében az uniós tagállamok kötelesek alávetni magukat a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által 2006-ban létrehozott önkéntes auditnak: ez tulajdonképpen egy olyan vizsgálat, amelyet más lobogó szerinti tagállamok szakértői végeznek el. Portugália és a tengerparttal nem rendelkező uniós államok (Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia) eddig nem kérték ilyen audit elvégzését. Ezenkívül a tanúsított minőségirányítási rendszer létrehozására vonatkozó követelmény értelmében a lobogó szerinti uniós államok rendszereit és eljárásait további független minőségellenőrzésnek is alá kell vetni. Ennek a tanúsított minőségirányítási rendszernek 2012. június 17. óta működnie kellene. Portugália és Írország — csakúgy, mint a tengerparttal nem rendelkező uniós államok (Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia) — még nem indították meg ezt a folyamatot, míg négy másik lobogó szerinti uniós állam (Ciprus, Málta, Hollandia és Szlovénia) jelezte, hogy területén 2013 végéig működésbe lép ilyen rendszer.

A Párizsi Memorandum szerinti fekete, szürke és fehér lista

A kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzésekről szóló Párizsi Memorandum4 titkársága évente jelentést tesz közzé, amely a lobogó szerinti államokat fekete, szürke vagy fehér listán szerepelteti attól függően, hogy az egyes államok lobogója alatt közlekedő hajókat milyen gyakran tartóztatták fel, illetve hogy a hajóknál milyen mértékben tártak fel hiányosságokat. Az elmúlt négy évben azon hét lobogó szerinti uniós állam közül, amelyek eleinte felkerültek a fekete vagy a szürke listára (Ausztria, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Szlovákia, valamint Bulgária és Románia), már csak kettő (Bulgária és Szlovákia) szerepel továbbra is a szürke listán. A 2009/21/EK irányelv előírja, hogy a fekete, illetve szürke listán szereplő országoknak fel kell tárniuk a listára kerülés okait, valamint intézkedéseket kell hozniuk a helyzet orvoslására. Rövid idő alatt jelentős eredmények születtek, így most a fehér listán szereplő 10 legjobb lobogó szerinti állam közül hat EU-tagállam.

Nemzetközi egyezmények

2008 decemberében valamennyi uniós tagállam kötelezte magát arra, hogy 2013. január 1-jéig ratifikál bizonyos nemzetközi egyezményeket. Bár történtek előrelépések, az államok többsége még nem erősítette meg a 2007. évi és későbbi egyezményeket – ilyen például a hajóroncsok eltávolításáról szóló, 2007. évi nairobi nemzetközi egyezmény. Csupán 14 tagállam5 ratifikálta a tengerészek élet- és munkakörülményeiről szóló, 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezményt. Annak biztosítására, hogy e fontos egyezmény végrehajtása megfelelő módon történjen, az egyezménynek való megfelelés és az egyezmény végrehajtása vonatkozásában uniós szabályok kerültek elfogadásra. Ennek az alapvető jogi okmánynak a megerősítése tehát nem tűr halasztást.

A következő lépések

A Bizottság mérlegelni fogja, milyen további lépések tehetők azért, hogy az uniós tagállamok hatékonyan és következetesen teljesítsék a lobogó szerinti államként rájuk háruló kötelezettségeket. A Bizottság szükség esetén jogsértési eljárások megkezdését is kilátásba helyezi.

További információk:

Európai uniós tengerügyi fejlemények

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (A lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK irányelv alkalmazására vonatkozó, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett, 2013. december 18-án elfogadott bizottsági jelentés)

2 :

A lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/21/EK irányelv (HL L 131., 2009.5.28., 132. o.).

3 :

A 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről szóló 2013/54/EU irányelv (HL L 329., 2013.12.10., 1. o.).

4 :

A kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzésekről szóló Párizsi Memorandum – részes felei: valamennyi EU-tagállam, az Orosz Föderáció és Kanada.

5 :

Bulgária, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Málta, Spanyolország, Svédország (2013. július 4-i állapot).


Side Bar