Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 18. prosinca 2013.

Pomorski promet: unatoč napretku u području sigurnosti neke države zastave EU-a imaju i dalje prostora za napredovanje

Neke države članice EU-a muče se ispuniti svoje obećanje o ratifikaciji međunarodnih pomorskih konvencija, u skladu s izvješćem Europske komisije (1) o sukladnosti sa zahtjevima države zastave.

Potpredsjednik Siim Kallas, povjerenik EU-a za promet, izjavio je: „Drago mi je da većina obalnih država članica ozbiljno shvaća svoje obveze države zastave. Međutim, posebno želim osigurati da, radi naših pomoraca, svaka država članica, kao država zastava, ratificira i uspostavi zajedničke standarde za uvjete života i rada na plovilu koji su utvrđeni u međunarodnoj konvenciji o radu pomoraca iz 2006., posebno jer su dogovoreni između socijalnih partnera na europskoj razini i nedavno primijenjeni s pomoću zakonodavstva EU-a.”

Sadašnjim pravilima EU-a (2) promiče se pomorska sigurnost i postavljaju visoki standardi za države zastave EU-a tražeći od njih da provode stručnu reviziju svoje pomorske uprave te razviju i provedu potvrđeni sustav upravljanja kvalitetom za svoje operacije. Portugal, Irska i sve kopnene države osim Luksemburga nisu to učinile.

Unatoč dobrome napretku za mnoge države zastave EU-a, Bugarska i Slovačka i dalje su na sivom popisu država zastava u pogledu broja svojih zadržanih brodova ili broja nedostataka otkrivenih na brodovima prilikom provjere u luci. To znači da brodovi koji plove pod tim zastavama još uvijek nisu u kategoriji niskog rizika („bijeli popis”), stoga ih je potrebno češće provjeravati.

Države članice trebale bi pojačati svoje napore u ratifikaciji i primijeniti Konvenciju o uvjetima života i rada pomoraca te novodonesena pravila EU-a (3) o sukladnosti s konvencijom i njezinom primjenom.

Sukladnost

Prema trenutačnom zakonodavstvu EU-a o ispunjavanju zahtjeva države zastave, države članice EU-a moraju provesti dobrovoljni program revizije Međunarodne pomorske organizacije utvrđen u 2006., odnosno stručnu reviziju stručnjaka druge države zastave. Do danas, Portugal i kopnene države zastave Austrija, Češka Republika, Mađarska i Slovačka nisu zatražile takvu reviziju. Podjednako, daljnje neovisne provjere kontrole na sustavima i postupcima države zastave EU-a omogućene su obvezom potvrđenog sustava upravljanja kvalitetom koji je trebalo uspostaviti do 17. lipnja 2012. Portugal i Irska – zajedno s kopnenim državama zastave Austrijom, Češkom Republikom, Mađarskom i Slovačkom – tek moraju započeti taj postupak, dok su preostale četiri države zastave EU-a (Cipar, Malta, Nizozemska i Slovenija) navele da će uspostaviti takav sustav do kraja 2013.

Bijeli, crni i sivi popis Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke

Tajništvo Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke (PMOU) (4) objavljuje godišnje izvješće u kojem smještaju države zastave na crni, sivi ili bijeli popis ovisno o stopama zadržavanja i nedostataka za brodove koji plove pod njihovim zastavama. Tijekom posljednje četiri godine, od izvornih sedam država zastave EU-a na crnom ili sivom popisu (Austrija, Litva, Latvija, Poljska i Slovačka, uz Bugarsku i Rumunjsku), samo su dvije (Bugarska i Slovačka) ostale na sivom popisu. Direktivom 2009/21/EZ zahtjeva se da one na crnom/sivom popisu utvrde razloge zašto se tamo nalaze te da poduzmu mjere kako bi popravile situaciju. Tijekom kratkog vremena postignut je znatan napredak i sada, šest od 10 prvih država zastave na bijelom popisu, države su članice EU-a.

Međunarodne konvencije

U prosincu 2008., sve su se države članice EU-a obvezale ratificirati određeni broj međunarodnih konvencija do 1. siječnja 2013. Iako je postignut napredak, većina ih još mora ratificirati konvencije od 2007. nadalje, kao što je Konvencija iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. Samo je 14 država članica (5) ratificiralo Konvenciju o radu pomoraca iz 2006. o uvjetima života i rada pomoraca. Kako bi se osiguralo da se ova konvencija pravilno primjenjuje, upravo su donesena pravila EU-a za sukladnost i primjenu konvencije. Stoga je ratifikacija osnovnog pravnog instrumenta hitna.

Sljedeći koraci

Komisija će razmisliti o daljnjim mjerama kako bi osigurala da države članice EU-a učinkovito i dosljedno ispunjuju svoje obveze kao države zastave, uključujući i mogućnost pokretanja postupaka zbog povrede propisa.

Više informacija:

Razvoj u pomorstvu EU-a

Kontakti:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2009/21/EZ o ispunjavanju zahtjeva države zastave donesene 18.12.2013.)

2 :

Direktiva 2009/21/EZ o ispunjavanju zahtjeva države zastave, SL L 131, 28.5.2009. str. 132

3 :

Direktiva 2013/54/EZ o određenim odgovornostima države zastave za sukladnost i primjenu Konvencije o radu pomoraca, 2006 SL L 329, 10.12.2013. str. 1.

4 :

Pariški memorandum o suglasnosti o nadzoru države luke uključuje sve države članice EU-a, Rusku Federaciju i Kanadu.

5 :

Bugarska, Hrvatska, Cipar, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Španjolska, Švedska (od 4. srpnja 2013.).


Side Bar