Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 december 2013

Staatssteun: Commissie keurt herstructureringsplan Nederlandse bankverzekeraar SNS REAAL goed

De Europese Commissie is tot de bevinding gekomen dat het herstructureringsplan van de Nederlandse bankverzekeraar SNS REAAL voldoet aan de EU-staatssteunregels. Met het plan dat de Nederlandse overheid heeft aangemeld, zal de onderneming op lange termijn levensvatbaar kunnen worden, zonder dat de mededinging op de interne markt in de EU daardoor grondig wordt verstoord. Op grond van dit alles heeft de Commissie geconcludeerd dat de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid voor SNS REAAL in overeenstemming zijn met de staatsteunregels van de Commissie voor het herstructureren van banken tijdens de crisis.

Door hardnekkige problemen na de afschrijving van de portefeuille vastgoedfinanciering van SNS REAAL heeft de Nederlandse overheid in februari 2013 besloten de groep SNS REAAL te nationaliseren en nieuw kapitaal te injecteren. In dat verband heeft de Nederlandse overheid de volgende steunmaatregelen bij de Commissie gemeld:

1,9 miljard EUR herkapitalisatie van SNS Bank in de vorm van gewone aandelen;

300 miljoen EUR herkapitalisatie van SNS REAAL in de vorm van gewone aandelen, en

een overbruggingskrediet van 1,1 miljard EUR voor SNS REAAL om haar behoeften inzake korte funding te dekken.

In het kader van het herstructureringsplan zal de Nederlandse Staat de vastgoedfinanciering afsplitsen in een bad bank tegen een overdrachtsprijs boven marktwaarde, wat nog eens 859 miljoen EUR steun betekent.

Overeenkomstig de EU-staatssteunregels heeft de Nederlandse overheid een herstructureringsplan bij de Commissie aangemeld. De Commissie is tot de bevinding gekomen dat het herstructureringsplan de levensvatbaarheidsproblemen van SNS REAAL aanpakt. SNS REAAL zal haar problematische portefeuille vastgoedfinanciering onderbrengen in een aparte bad bank, die deze portefeuille geleidelijk zal afbouwen. Zelf zal zij zich concentreren op haar retaildivisie die sinds het uitbreken van de crisis robuust is gebleken. Ook zal SNS REAAL de structuur van de groep verder vereenvoudigen, door haar verzekeringsdochter af te stoten. In afwachting daarvan zal deze verzekeringsdochter haar levensvatbaarheid verbeteren en zich op haar afstoting voorbereiden door een aantal economische criteria in acht te nemen bij het afsluiten van nieuwe contracten. De entiteit die uit de herstructurering van SNS REAAL zal ontstaan, zal een retailbank met een scherpere focus zijn.

Het herstructureringsplan zorgt ervoor dat de bank, haar aandeelhouders en houders van hybride kapitaal een adequate bijdrage leveren in de kosten van de herstructurering. Verder bevat het herstructureringsplan maatregelen die de door de steun veroorzaakte concurrentieverstoringen zullen beperken.

De Commissie constateerde dat de staatssteun voor SNS REAAL noodzakelijk is om de stabiliteit van het Nederlandse financiële bestel te bewaren, in lijn met de richtsnoeren van de Commissie over staatssteun voor banken tijdens de crisis. De maatregelen kunnen SNS REAAL en haar dochters namelijk helpen te voldoen aan verplichte minimumkapitaaleisen.

Achtergrond

SNS REAAL is een Nederlandse bankverzekeringsholding met een bankdochter (SNS Bank) en een verzekeringsdochter (REAAL Verzekeringen). Eind 2012 bedroeg het balanstotaal van de SNS REAAL-groep 134 miljard EUR.

De bankdochter is de nummer vier in Nederland, terwijl ook REAAL Verzekeringen een belangrijke speler is op de Nederlandse verzekeringsmarkt (nummer drie voor particuliere levensverzekeringen, nummer vijf voor collectieve levensverzekeringen en nummer acht voor schadeverzekeringen).

In december 2008 tekende de Nederlandse Staat voor 750 miljoen EUR in op core tier 1-effecten om SNS REAAL te herkapitaliseren. In januari 2010 heeft de Commissie de herkapitalisatie goedgekeurd (zie IP/10/82) nadat SNS REAAL in 2009 een bedrag van 185 miljoen EUR had terugbetaald. De onderneming kon de aanhoudende problemen van haar divisie vastgoedfinanciering echter niet te boven komen: nadat de onderneming verdere afwaarderingen op haar portefeuille vastgoedfinanciering moest doorvoeren, heeft de Nederlandse toezichthouder in januari 2013 aan SNS REAAL gevraagd haar kapitaal te versterken. Dit heeft uiteindelijk tot de tweede interventie van de overheid geleid.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit van vandaag komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.35382. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar