Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. februarja 2013

Pregled notranjega trga: rekordna 15. obletnica!

Iz pregleda notranjega trga, ki ga je danes objavila Evropska komisija, je razvidno, da so bile države članice pri prenašanju predpisov EU v svojo zakonodajo kljub težkim časom uspešnejše kot kadar koli prej. Enotni trg ima ključno vlogo pri reševanju Evrope iz gospodarske stagnacije, vendar koristi ne prinaša samodejno. Pogoj za doseganje ciljev politik, določenih v direktivah, je pravočasen prenos zakonodaje.

Prvi pregled notranjega trga je bil objavljen pred petnajstimi leti Današnji pregled kaže, da so države članice v tem času dosegle precejšen napredek. Povprečni zaostanek pri prenosu v EU – to je odstotek direktiv o notranjem trgu, ki niso bile pravočasno prenesene v nacionalno zakonodajo – se je s 6,3 % v letu 1997 zmanjšal na novo rekordno raven 0,6 %, ki je nižja od zadanega cilja 1 %, o katerem so se voditelji držav in vlad dogovorili leta 2007, in zelo blizu 0,5-odstotnemu primanjkljaju, ki je bil aprila 2011 predlagan v Aktu za enotni trg.

„Pozdravljam novi rekord držav članic in zadovoljen sem z njihovo dinamičnostjo in trdno zavezanostjo uspešnemu prenosu v praksi. Gre za najboljši rezultat doslej,“ je povedal komisar za notranji trg Michel Barnier.

Preglednica: povprečni zaostanek pri prenosu

Letošnje najuspešnejše države članice so Irska, Malta, Estonija in Švedska, ki so v svoje nacionalne zakonodaje uspešno uvedle največ direktiv. Države članice so prav tako uspešno zmanjšale skupno število nepravilno prenesenih direktiv (primanjkljaj skladnosti se je še dodatno zmanjšal s 0,7 % na 0,6 %). Vendar pa se je povečalo število direktiv, pri katerih prenos zamuja dve leti ali več.

V zvezi z uporabo prava EU se nadaljuje trend upadanja števila kršitev, k čemur je najverjetneje pripomogla uvedba mehanizmov za reševanje težav z neskladnostjo z zakonodajo EU v zgodnejši fazi procesa. V primerjavi z novembrom 2007 se je število odprtih postopkov zmanjšalo za 38 %. Večina odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev, ki jih sproži Komisija, zadeva Italijo, sledita pa ji Španija in Grčija. Večina zadev še vedno zadeva področji obdavčitve in okolja.

Ob upoštevanju vseh kazalnikov uresničevanja (glej podrobnosti v spodnji Preglednici o uresničevanju notranjega trga) so najboljše rezultate dosegle Romunija, Estonija, Ciper, Češka in Litva.

Izvajanje direktiv o notranjem trgu

Povprečni zaostanek EU pri prenosu se je v zadnjih šestih mesecih še dodatno zmanjšal z 0,9 % na 0,6 %, število držav članic, ki so izpolnile cilj 1 %, pa se je s 16 povečal na 23.

Skupaj je svoj najboljši rezultat glede zaostanka pri prenosu od leta 1997 izenačilo ali še izboljšalo dvanajst držav članic: Češka, Estonija, Irska, Grčija, Francija, Italija, Ciper, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Slovaška in Švedska; rezultat Italije in Luksemburga je tokrat prvič padel pod prag 1 %. To kaže na to, da so države članice tudi v času sedanje gospodarske krize pravočasnemu prenosu obravnavale prednostno.

Irska je pri prenosu najuspešnejša: vse direktive je prenesla pravočasno in s tem dosegla 0,0-odstoten primanjkljaj. Posebej občudovanja vredno pa je izjemno izboljšanje v Italiji, ki je svoj zaostanek pri prenosu z 2,4 % pred šestimi meseci do danes zmanjšala na vsega 0,8 %. Tudi Romunija je uspela močno zmanjšati svoj zaostanek pri prenosu, in sicer z 1,1 % na 0,4 %. Navedene tri države članice so svoje najboljše prakse opisale v najnovejšem pregledu notranjega trga.

Države članice za prenos direktiv EU po izteku roka za prenos trenutno v povprečju potrebujejo devet mesecev in pol. Pri direktivah, katerih prenos več kot dve leti zaostaja za rokom (navedene v poročilu) le pet držav članic ni izpolnilo cilja „ničelne tolerance“.

Kršitve

V povprečju je v EU na državo članico še vedno 31 odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev. Največ postopkov za ugotavljanje kršitev je v teku v Italiji – desetkrat več kot v Litvi, ki je država članica z najmanjšim številom zadev – sledita ji Španija in Grčija.

Kljub temu pa so te države članice izboljšale svojo dolgoročno perspektivo: odkar so se pridružile pilotnemu projektu EU, se je število zadev v Italiji zmanjšalo za 47 %, v Španiji za 39 %, v Grčiji pa za 25 %.

45 % vseh postopkov za ugotavljanje kršitev se nanaša na področji okolja in obdavčitve.

Povprečna dolžina odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev se giblje od desetih mesecev (Luksemburg) do treh let (Švedska).

Ko Sodišče ugotovi kršitev zakonodaje EU, morajo države članice takoj sprejeti ukrepe za izvrševanje njegovih sodb. Kljub temu pa je za urejanje številnih zadev potrebnega precej časa, v povprečju več kot 17,4 meseca. Za Španijo, Irsko in Francijo (IP/12/587) to obdobje traja skoraj dve leti. Komisija je v svojem sporočilu o boljšem upravljanje enotnega trga države članice pozvala, naj pospešijo proces za izvrševanje sodb Evropskega sodišča v opredeljenih ključnih sektorjih, tako da bi bile vse zahteve izpolnjene v povprečno 12 mesecih.

Več informacij

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm.

Kontakti :

Audrey Augier (+32 22971607)

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar