Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 19 d., Briuselis

15-toje ES Vidaus rinkos rezultatų suvestinėje – rekordai

Šiandien Europos Komisijos paskelbtos Vidaus rinkos rezultatų suvestinės duomenimis, net ir sunkiu metu valstybės narės ES taisykles perkėlė į nacionalinę teisę sėkmingiau nei kada nors anksčiau. Vidaus rinka yra viena svarbiausių priemonių, kurią naudodamasi Europa gali išsivaduoti iš ekonomikos sąstingio. Tačiau jos rezultatai pasiekiami ne be pastangų: norint pasiekti direktyvose nustatytus politikos tikslus, teisės aktus būtina laiku perkelti į nacionalinę teisę.

Pirmą kartą Vidaus rinkos rezultatų suvestinė paskelbta prieš penkiolika metų. Šiandien pasirodžiusioje ataskaitoje matyti, kiek daug nuveikė valstybės narės. Į nacionalinę teisę laiku neperkeltų vidaus rinkos direktyvų nuošimtis sumažėjo nuo 6,3 proc. 1997 m. iki rekordinių žemumų – 0,6 proc. Tai net mažiau nei planuotasis 1 proc., kurio siekti 2007 m. susitarė Europos valstybių ir vyriausybių vadovai, ir arti 2011 m. balandžio mėn. „Bendrosios rinkos akte“ pasiūlyto 0,5 proc. rodiklio.

„Sveikinu valstybes nares pasiekus šį naują rekordą; džiaugiuosi jų dinamizmu ir tvirtu įsipareigojimu užtikrinti, kad teisės aktai būtų iš tikrųjų vykdomi. Tai geriausias iš kada nors pasiektų rezultatų“, – sakė už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier.

Į nacionalinę teisę neperkeltų direktyvų nuošimčio vidurkis

Šios ataskaitos duomenimis, geriausių rezultatų pasiekė Airija, Estija, Malta ir Švedija, kurios į nacionalinę teisę perkėlė daugiausia direktyvų. Valstybėms narėms taip pat pavyko sumažinti bendrą neteisingai perkeltų direktyvų skaičių – tokių teisės aktų sumažėjo nuo 0,7 proc. iki 0,6 proc. Tačiau išaugo direktyvų, kurias vėluojama perkelti dvejus ir daugiau metų, skaičius.

Toliau mažėja su ES teisės taikymu susijusių pažeidimų skaičius, veikiausiai dėl to, kad sukurta tvarka, kaip anksčiau imtis spręsti ES teisės nesilaikymo problemas. Palyginti su 2007 m. lapkričio mėn., vykdomų pažeidimo tyrimo procedūrų skaičius sumažėjo 38 proc. Daugiausia pažeidimo tyrimo procedūrų Komisija pradėjusi prieš Italiją, kiek mažiau – prieš Ispaniją ir Graikiją. Dauguma tyrimų ir toliau didžia dalimi vykdoma mokesčių ir aplinkos srityse.

Vertinant visus įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo rodiklius pirmauja Rumunija, Estija, Kipras, Čekija ir Lietuva. Išsamesni duomenys pateikti Vidaus rinkos teisės aktų vykdymo užtikrinimo lentelėje.

Vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimas

• Per pastaruosius šešis mėnesius neperkeltų teisės aktų skaičius ES sumažėjo nuo 0,9 proc. iki 0,6 proc., o 1 proc. tikslą pasiekusių valstybių narių skaičius išaugo nuo šešiolikos iki dvidešimt trijų.

• Mažindamos neperkeltų direktyvų nuošimtį iš viso 12 valstybių narių – Čekija, Estija, Airija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Slovakija ir Švedija – pasiekė arba pakartojo geriausią rezultatą nuo 1997 m. Italija ir Liuksemburgas pirmąsyk nepasiekė 1 proc. ribos. Tai rodo, kad valstybėms narėms ES direktyvų perkėlimas laiku yra svarbus prioritetas net dabartinės ekonomikos krizės sąlygomis.

• Geriausių rezultatų pasiekė Airija: ji laiku perkėlė visas direktyvas. Įspūdingiausias rezultatas priklauso Italijai, kuri per pastaruosius šešis mėnesius iki dabar sumažino neperkeltų direktyvų nuošimtį nuo 2,4 proc. iki 0,8 proc. Neperkeltų direktyvų nuošimtį gerokai sumažino ir Rumunija – nuo 1,1 proc. iki 0,4 proc. Šioje Vidaus rinkos rezultatų suvestinėje visos trys valstybės narės dalijasi geriausia patirtimi.

• Šiuo metu valstybėms narėms vidutiniškai prireikia papildomų devynių su puse mėnesių perkelti ES direktyvoms, kurių perkėlimo terminas pasibaigęs. Kalbant apie direktyvas, kurias vėluojama perkelti daugiau kaip dvejus metus (išvardytos ataskaitoje), tokio vėlavimo nepavyko išvengti tik penkioms valstybėms narėms.

Pažeidimai

• Vykdomų pažeidimo tyrimo procedūrų skaičiaus ES vidurkis išliko toks pat – 31 bylos valstybei narei. Mažiausiai pažeidimo tyrimo procedūrų tenka Lietuvai Daugiausia jų, net dešimt kartų daugiau, susiję su Italija, po kurios rikiuojasi Ispanija ir Graikija.

• Vis dėlto per ilgesnį laikotarpį pastarosios trys valstybės narės rezultatus gerino: nuo prisijungimo prie EU Pilot sistemos Italija procedūrų skaičių sumažino 47 proc., Ispanija –39 proc, o Graikija – 25 proc.

• Daugiau kaip 45 proc. pažeidimo tyrimo procedūrų susiję su aplinka ir mokesčiais.

• Vidutinė pradėtos pažeidimo tyrimo procedūros trukmė – nuo 10 mėnesių (Liuksemburgo atveju) iki trejų metų (Švedijos atveju).

• Teisingumo Teismui nustačius ES teisės akto pažeidimą, valstybės narės privalo nedelsdamos imtis veiksmų įvykdytų Teismo sprendimui įvykdyti. Tačiau dažnai iki sprendimo įvykdymo praeina nemažai laiko – vidutiniškai daugiau kaip 17,4 mėnesio. Ispanijai, Airijai ir Prancūzijai prireikia beveik dvejų metų. Komunikate dėl geresnės bendrosios rinkos valdysenos (žr. IP/12/587) valstybės narės kviečiamos sparčiau vykdyti Teisingumo Teismo sprendimus nurodytuose pagrindiniuose sektoriuose, t. y. užtikrinti visišką atitiktį vidutiniškai per 12 mėnesių.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Asmenys ryšiams :

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07

Stefaan De Rynck, tel. +32 2 296 34 21

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94


Side Bar