Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19.2.2013

Sisämarkkinoiden tulostaulu: ennätyksiä rikkova 15. laitos

Haastavista ajoista huolimatta jäsenvaltiot ovat suoriutuneet paremmin kuin koskaan saattaessaan EU-sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tämä käy ilmi Euroopan komission tänään julkaisemasta sisämarkkinoiden tulostaulusta. Sisämarkkinoilla on ratkaiseva asema Euroopan nostamiseksi ylös talouden taantumasta. Ne eivät kuitenkaan tuota etuja automaattisesti: lainsäädäntö on saatettava ajoissa osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta saavutetaan direktiiveissä asetetut tavoitteet.

Sisämarkkinoiden tulostaulu julkaistiin viisitoista vuotta sitten ensimmäisen kerran, ja tämän päivän laitos osoittaa suuria parannuksia jäsenvaltioissa. EU:n keskimääräinen täytäntöönpanovaje – eli niiden sisämarkkinadirektiivien prosenttiosuus, joita ei ole pantu ajoissa täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä – on laskenut vuoden 1997 tasolta 6,3 prosentista ennätykselliselle 0,6 prosentin tasolle; tämä on alle 1 prosentin tavoitteen, josta Euroopan valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat vuonna 2007 ja lähellä 0,5 prosentin vajetta, jota ehdotettiin sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa huhtikuussa 2011.

”Olen erittäin tyytyväinen jäsenvaltioiden uuteen ennätykseen sekä dynamiikkaan ja vahvaan sitoutumiseen, jota ne ovat osoittaneet täytäntöönpanon valvonnassa käytännössä. Tämä on kaikkien aikojen paras tulos", totesi sisämarkkinoista vastaava komissaari Michel Barnier.

Taulukko: keskimääräinen täytäntöönpanovaje

Tällä kertaa parhaiten suoriutuivat Irlanti, Malta, Viro ja Ruotsi, jotka onnistuivat panemaan täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään eniten direktiivejä. Jäsenvaltiot ovat onnistuneet myös vähentämään virheellisesti täytäntöönpantujen direktiivien kokonaislukumäärää (kansallisen lainsäädännön saattamista EU:n lainsäädännön mukaiseksi koskeva vaje on laskenut 0,7:stä 0,6 prosenttiin). Jäsenvaltioissa on kuitenkin nyt enemmän sellaisia direktiivejä, joiden täytäntöönpano on vähintään kaksi vuotta myöhässä.

EU-direktiivien soveltamiseen liittyviä rikkomusmenettelyjä käynnistetään edelleen yhä vähemmän. Tämä johtuu varsin todennäköisesti siitä, että käytössä on nyt menetelmiä, joilla EU-lainsäädännön noudattamatta jättämiseen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista varhaisemmassa vaiheessa. Marraskuuhun 2007 verrattuna käynnissä olevien rikkomusmenettelyjen lukumäärä putosi 38 prosenttia. Suurin osa komission käynnistämistä rikkomusmenettelyistä koskee Italiaa, ja sen jälkeen tulevat Espanja ja Kreikka. Suurin osa tapauksista koskee edelleen verotusta ja ympäristöä.

Kun kaikki täytäntöönpanoindikaattorit otetaan huomioon (ks. tarkemmin jäljempänä olevasta sisämarkkinoiden täytäntöönpanon valvontaa koskevasta taulukosta), Romania, Viro, Kypros, Tšekki ja Liettua ovat suoriutuneet kaiken kaikkiaan parhaiten.

Sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpano

Täytäntöönpanovaje on alentunut jäsenvaltioissa keskimäärin 0,9 prosentista 0,6 prosenttiin kuuden viime kuukauden aikana. Lisäksi yhden prosentin tavoitteen saavuttaneita jäsenvaltioita on nyt 23, kun aiemmin niitä oli vain 16.

• Yhteensä 12 jäsenvaltiota on saavuttanut parhaan tuloksensa täytäntöönpanovajeen osalta vuoden 1997 jälkeen tai sivunnut sitä: Tšekki, Viro, Irlanti, Kreikka, Ranska, Italia, Kypros, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Slovakia ja Ruotsi sekä Italia ja Luxemburg, jotka pääsivät ensimmäistä kertaa alle 1 prosentin tavoitteen. Tämä osoittaa, että jäsenvaltiot ovat asettaneet prioriteetiksi ajantasaisen täytäntöönpanon nykyisen talouskriisin aikanakin.

• Irlanti on suoriutunut parhaiten täytäntöönpanosta: se on saattanut kaikki direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ajoissa ja sen vaje on näin ollen 0,0 prosenttia. Erityisen vaikuttava on kuitenkin Italian kohentunut tilanne: sen täytäntöönpanovaje on laskenut kuuden kuukauden takaisesta 2,4 prosentista tämänhetkiseen 0,8 prosenttiin. Myös Romania on pienentänyt täytäntöönpanovajettaan merkittävästi 1,1 prosentista 0,4 prosenttiin. Kaikki nämä kolme jäsenvaltiota esittelevät parhaat toimintatapansa tässä sisämarkkinoiden tulostaulun laitoksessa.

• Tällä hetkellä EU-direktiivin täytäntöönpano viivästyy jäsenvaltioissa keskimäärin yhdeksän ja puoli kuukautta. Niiden direktiivien osalta, joiden täytäntöönpanon määräaika on ylittynyt yli kaksi vuotta (lueteltu raportissa), vain viisi jäsenvaltiota ei saavuttanut ”nollatoleranssin” tavoitetta.

Rikkomukset

Käynnissä olevia rikkomusmenettelyjä on edelleen keskimäärin 31 jäsenvaltiota kohti. Eniten menettelyjä on käynnissä Italiaa vastaan – kymmenkertaisesti Liettuaan nähden, jolla on vähiten tapauksia – ja sen jälkeen tulevat Espanja ja Kreikka.

• Tästä huolimatta jäsenvaltiot ovat parantaneet tilannettaan pitkällä aikavälillä: sen jälkeen kun ne liittyivät EU Pilot -järjestelmään, Italian tapausten lukumäärä on laskenut 47 prosenttia, Espanjan 39 prosenttia ja Kreikan 25 prosenttia.

Yli 45 prosenttia kaikista rikkomusmenettelyistä koskee ympäristöä tai verotusta.

• Rikkomusmenettelyjen keskimääräinen kesto vaihtelee 10 kuukaudesta (Luxemburg) kolmeen vuoteen (Ruotsi).

• Kun unionin tuomioistuin on vahvistanut, että EU-lainsäädäntöä on rikottu, jäsenvaltioiden on välittömästi toteutettava toimet kyseisen tuomion noudattamiseksi. Monesti tämä kestää kuitenkin huomattavan kauan – keskimäärin yli 17,4 kuukautta. Espanjassa, Irlannissa ja Ranskassa tämä aika on lähes kaksi vuotta. Sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamista koskevassa tiedonannossa (ks. IP/12/587) kehotetaan jäsenvaltioita nopeuttamaan prosesseja tuomioistuimen tuomioiden noudattamiseksi yksilöidyillä avainsektoreilla; tavoitteena on saavuttaa täysimittainen noudattaminen keskimäärin 12 kuukaudessa.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar