Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES HU

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 december 2013

ERC-synergiesubsidies: 150 miljoen EUR voor 13 grensverleggende onderzoeksprojecten

De Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft vandaag de 13 winnaars van de ERC-synergiesubsidies bekendgemaakt, waarover in totaal 150 miljoen EUR aan financiering zal worden verdeeld. De projecten zullen de komende zes jaar elk met gemiddeld 11,5 miljoen EUR, en maximaal met 15 miljoen EUR, worden gefinancierd. In elk project komen twee tot vier uitmuntende onderzoekers samen, vaak afkomstig uit meerdere vakgebieden.

De geselecteerde onderzoekers zullen een grote verscheidenheid aan onderwerpen verkennen. Bij de projecten gaat het onder meer om: het maken van de allereerste foto van een zwart gat; het werken aan de internetbeveiliging van de toekomst; het beoordelen van de milieueffecten van een gebrek aan fosfor; en het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor niet-invasieve oogbehandelingen.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn zei hierover: "Om uitzonderlijke resultaten te verkrijgen, moet men risico's durven nemen. Met de ERC-synergiesubsidies wordt geïnvesteerd in baanbrekend onderzoek, waarin wetenschappers van de bovenste plank bijeen worden gebracht. Deze projecten zullen de grenzen van onze kennis verleggen. Dat is precies het soort wetenschap dat we nodig hebben, willen we Europa innoverender en mondiaal concurrerend maken.”

In de 13 projecten komen 45 onderzoekers van 14 verschillende nationaliteiten samen, die in 11 landen van de Europese onderzoeksruimte actief zijn. Twee van hen zijn met hun nieuwe subsidie vanuit de VS naar Europa (Duitsland) teruggekeerd. Alles bij elkaar zijn twaalf van de onderzoekers in Duitsland gevestigd, zeven in Spanje, zes in het Verenigd Koninkrijk, vier elk in Frankrijk en Zwitserland, en drie elk in Hongarije en Nederland. Onder de ontvangers van de subsidies zijn ook wetenschappers in Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en België. De subsidies zijn toegekend aan onderzoekers in opvallend veel verschillende fasen van hun loopbaan, met leeftijden die uiteenlopen van 34 tot 74 jaar.

De ERC-synergiesubsidie is gericht op individuele onderzoekers die over complementaire vaardigheden, kennis en middelen beschikken, waardoor zij zich kunnen richten op het behalen van unieke en baanbrekende resultaten. Het is de tweede maal dat wetenschappers wedijveren om de ERC-synergiesubsidies, een proefproject van de wetenschappelijke raad van de ERC dat in 2011 van start is gegaan. Er werden iets minder dan 450 aanvragen ingediend, waaruit de 13 projecten door middel van een tweefasige evaluatieprocedure zijn geselecteerd.

In 2014 zal geen oproep gedaan worden voor het indienen van voorstellen voor de synergiesubsidies. De wetenschappelijke raad van de ERC zal de huidige proeffase van het initiatief analyseren alvorens te besluiten over toekomstige oproepen.

Achtergrond

De ERC-synergiesubsidieregeling is een proefproject dat een aanvulling vormt op de centrale financieringsregelingen van de ERC: de "Starting Grants" (subsidies voor starters), "Consolidator Grants" (consolidatiesubsidies) en "Advanced Grants" (subsidies voor gevorderden). Bij deze laatste oproep hebben de synergiesubsidies een gemiddelde waarde van 11,5 miljoen EUR, maar dit kan oplopen tot 15 miljoen EUR. Een beperkt deel van de totale ERC-begroting (ongeveer 10 %) gaat naar dit initiatief, terwijl de kernfinancieringsactiviteiten van de ERC betrekking hebben op individuele onderzoekers.

De ERC synergiesubsidie in detail:

door onderzoekers aangestuurde "bottom-up"-benadering. Financiering van baanbrekend en grensverleggend onderzoek op alle gebieden;

interdisciplinariteit, zowel binnen als tussen vakgebieden, is geen vereiste, maar wordt sterk aangemoedigd;

de financiering per subsidie bedraagt maximaal 15 miljoen EUR voor een periode van maximaal zes jaar (pro rata voor projecten van kortere duur);

oproepen tot het indienen van voorstellen worden jaarlijks gepubliceerd, met een enkele termijn;

groepen die de ERC-synergiesubsidie aanvragen, moeten bestaan uit ten minste twee en ten hoogste vier hoofdonderzoekers (PI's) en hun teams. Een van de hoofdonderzoekers treedt namens de groep op als "correspondent-hoofdonderzoeker";

het strekt hoofdonderzoekers noch tot voordeel, noch tot nadeel om afkomstig te zijn van verschillende instellingen. Wat van belang is, is dat de hoofdonderzoekers aantonen dat de synergie onontbeerlijk is voor het welslagen van het project.

De Europese Onderzoeksraad is in 2007 door de EU opgericht en is daarmee de eerste pan-Europese financieringsorganisatie voor uitmuntendheid in grensverleggend onderzoek. De ERC is een innovatief onderdeel van het zevende EU-kaderprogramma voor onderzoek (specifiek programma "Ideeën") en beschikt over een totaal budget van 7,5 miljard EUR voor de periode 2007 tot en met 2013. De Europese Commissie heeft voorgesteld het ERC-budget voor Horizon 2020, het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie (2014-2020), aanzienlijk te verhogen, tot meer dan 13 miljard EUR.

Voor meer informatie:

Website van de ERC: http://erc.europa.eu

ERC-persbericht:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_syg2013_results.pdf

Voorbeelden van projecten:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/examples_ERC_SyG2013_projects.pdf

Volledige lijst van geselecteerde onderzoekers:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_syg_results.pdf

Contact:

Michael Jennings (+32 229-63388) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 229-87303)


Side Bar