Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL HU

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. december 2013

13 frontlinjeforskningsprojekter modtager 150 mio. euro i støtte

Det Europæiske Forskningsråd (EFR) har i dag offentliggjort de 13 udvalgte, som skal dele et synergitilskud på i alt 150 mio. euro. Projekterne vil hver modtage en gennemsnitlig støtte på 11,5 mio. euro og højest 15 mio. i de næste seks år. Hvert projekt involverer mellem to og fire fremtrædende forskere og kombinerer ofte flere discipliner.

De udvalgte forskere undersøger et bredt spektrum af emner. Projekterne går bl.a. ud på at skabe verdens første billede af et sort hul, tage stilling til fremtidens internetsikkerhed evaluere manglen på fosfor og dennes indvirkning på miljøet og endelig at udvikle nye instrumenter til ikke-invasive øjenbehandlinger.

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtaler: "Man bliver nødt til at løbe nogle risici, hvis man virkelig vil skabe resultater. EFR's synergistøtte investerer i bemærkelsesværdig forskning og skaber samarbejde mellem de allerbedste forskere. De her projekter vil rykke ved grænserne for vores viden, og det er præcis den type viden, vi har brug for, hvis vi vil gøre Europa mere innovativ og globalt konkurrencedygtig."

De 13 projekter forener 45 forskere, der har 14 forskellige nationaliteter og er bosat i 11 lande inden for det europæiske forskningsrum. To af forskerne er på vej tilbage til Europa (Tyskland) fra USA med deres tilskud. Alt i alt er 12 bosat i Tyskland, mens der er syv i Spanien, seks i Storbritannien, fire i Frankrig og Schweiz og tre i henholdsvis Ungarn og Nederlandene. Desuden er forskere i Danmark, Norge, Østrig og Belgien også blevet udvalgt til støtten. Man ser en usædvanlig stor forskel på karriereniveauer blandt de forskere, som modtager støtten, og aldersmæssigt er de mellem 34 og 72.

EFR's synergistøtte er rettet mod individuelle forskere, hvis supplerende kompetencer, viden og ressourcer sætter dem i stand til at satse på unikke og banebrydende resultater. Dette er den anden i rækken af konkurrencer om EFR's synergistøtte – et pilotprojekt, som blev introduceret i 2011 af EFR's Videnskabelige Råd. Der blev modtaget knap 450 ansøgninger, og deraf blev 13 projekter udvalgt til støtte gennem en totrins-evalueringsprocedure.

Der vil ikke blive tildelt synergistøtte i 2014 – EFR's Videnskabelige Råd vil først analysere initiativets nuværende pilotfase, inden der planlægges fremtidige indkaldelser.

Baggrund

EFR's synergistøtte er et pilotprojekt sideløbende med EFR's vigtigste støtteordninger (starttilskud, støtte til speditører og til etablerede forskere). Ved denne seneste indkaldelse er synergitilskuddet på 11,5 mio. euro i gennemsnit, men de kan være på op til 15 mio. euro. En lille del af EFR's samlede budget (ca. 10 %) bliver brugt på initiativet, men deres hovedområde er stadig at støtte individuelle forskere.

EFR's synergistøtte i detaljer:

Bottom-up og forskerinitieret tilgang. Støtter videnskabeligt pionerarbejde og frontlinjeforskning inden for alle videnskabelige områder.

Det kræves ikke, at projekterne er interdisciplinære, hverken inden for et område eller på tværs af områder, men det anbefales på det kraftigste.

Det maksimale støttebeløb pr. tilskud er 15 mio. euro for en periode på seks år (afstemt efter projektets varighed).

Indkaldelser til forslag offentliggøres årligt og har én tidsfrist.

Grupper, der søger om EFR's synergistøtte, skal bestå af mindst to og højest fire ledende forskere og deres teams. En af de ledende forskere fungerer som "korrespondent" på vegne af gruppen.

Det spiller ingen rolle, hvilken institution de kommer fra. Det, der tæller, er, at de ledende forskere kan vise, at synergien er absolut nødvendig for deres projekt.

Det Europæiske Forskningsråd, som blev etableret af EU i 2007, er den første fælleseuropæiske ekspertorganisation for frontlinjeforskning. EFR er et banebrydende tiltag under EU's syvende rammeprogram for forskning (inden for særprogrammet "Idéer") og har et samlet budget på 7,5 mia. euro fra 2007 til 2013. Europa-Kommissionen har i forbindelse med det nye forsknings- og innovationsprogram Horisont 2020 (2014-2020) foreslået at øge EFR's budget til mere end 13 mia. EUR.

Yderligere oplysninger

EFR's websted: http://erc.europa.eu

EFR's pressemeddelelse

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_syg2013_results.pdf

Eksempler på projekter:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/examples_ERC_SyG2013_projects.pdf

Samlet liste over udvalgte forskere:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_syg_results.pdf

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar