Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 февруари 2013 г.

Мали: ЕС отпуска допълнителни 22 млн. евро хуманитарна помощ за жертвите на конфликта

Европейската комисия увеличава предоставяните от нея средства за хуманитарна помощ за Мали с 22 млн. евро с цел да се подпомогнат повече жертви на конфликта. С това извънредната помощ от нейна страна от началото на кризата през 2012 г. досега възлиза общо на 115 млн. евро.

Допълнителното финансиране ще даде възможност за засилване на подпомагането с храни и за подобряване на достъпа до основни услуги в цялата страна.

„В Мали най-уязвимите бяха засегнати от тройна криза през последната година: първо суша, която доведе до сериозна продоволствена криза и недохранване през 2012 г., а след това политическа нестабилност и конфликт“, каза Кристалина Георгиева, европейски комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи. „Нашият основен приоритет в Мали е да се стабилизира особено деликатното положение с продоволствената сигурност, което бе влошено допълнително в резултат на насилието.“

Комисар Георгиева заяви: „Не трябва да забравяме, че освен 167 000 малийци, които са потърсили убежище в съседните страни, и други 227 000, които са избягали от сраженията на север, още един милион души са засегнати от кризата на север и се нуждаят спешно от хранителна помощ.“

Положението с храните в северната част на страната се влошава, като достъпът до уязвимото население е затруднен от общата несигурност около някои градове и заплахата от самоделни взривни устройства по пътищата.

Само през 2013 г. Европейската комисия е мобилизирала 42 млн. евро под формата на хуманитарна помощ за Мали. През последните два месеца комисар Георгиева посети страната два пъти, за да прецени нарастващите хуманитарни нужди. Вчера тя се срещна с Дианго Сисоко, министър-председателя на Мали, с цел обсъждане на положението.

Комисарят каза още: „През последните години целият африкански район Сахел бе сполетян от тежки продоволствени кризи, предизвикани от продължителните суши. Затова вече сме започнали да работим за предотвратяване на следващата криза и заедно с моя колега, комисаря по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс, поставихме началото на Международен алианс за създаване на устойчивост в Сахел“.

Контекст

От началото на 2012 г. Европейската комисия е мобилизирала 115 млн. евро под формата на спешна помощ за Мали, в това число 20 млн. евро през януари и допълнителните 22 млн. евро, обявени днес, които са предназначени за подпомагане на жертвите на конфликта в северната част на страната. От започването на кризата досега Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ е предоставила финансиране за хуманитарни цели на обща стойност 100 млн. евро, като наред с това са осигурени 15 млн. евро под формата на спешна хранителна помощ от Европейския фонд за развитие.

В допълнение към помощта на Комисията, от началото на 2012 г. държавите — членки на ЕС, са поели ангажименти за предоставяне на хуманитарна помощ на Мали за над 42 млн. евро.

В контекста на цялостната продоволствена криза и недохранването в Сахел през 2012 г. Европейската комисия е предоставила общо 337 млн. евро (173 млн. евро от които бяха използвани за незабавна краткосрочна хуманитарна реакция, а 164 млн. евро бяха предназначени за средносрочни операции, свързани с продоволствената сигурност).

За повече информация:

Хуманитарна помощ на ЕС за Мали:

http://ec.europa.eu/echo/aid/sub_saharian/mali_en.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

За контакти:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar