Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 18 d.

Maistas. Komisija teikia gyvūnų klonavimo ir naujų maisto produktų pasiūlymus

Šiandien Europos Komisija priėmė tris teisės aktų dėl gyvūnų klonavimo ir naujų maisto produktų projektus, kuriais bus užtikrintas teisinis šios srities tikrumas. Dviejuose pasiūlymuose numatyta Europos Sąjungoje uždrausti taikyti klonavimo metodą ūkiniams gyvūnams1 ir importuoti tuos gyvūnų klonus. Taip pat bus draudžiama prekyba iš gyvūnų klonų pagamintais maisto produktais. Šiais pasiūlymais siekiama spręsti gyvūnų gerovės ir kitus etinius klausimus, susijusius su minėto metodo naudojimu. Pasiūlytu teisės aktu dėl naujų maisto produktų peržiūrimas galiojantis Naujų maisto produktų reglamentas, siekiant palengvinti naujų ir naujoviškų maisto produktų patekimą į ES rinką toliau išlaikant aukštą vartotojų apsaugos lygį.

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas sakė: „Šiandien paskelbtomis iniciatyvomis dėl gyvūnų klonavimo praktiškai ir veiksmingai sprendžiami gyvūnų gerovės klausimai, taip pat atsižvelgiama į vartotojų požiūrį į maisto produktus, pagamintus iš gyvūnų klonų. Įgyvendinus su naujais maisto produktais susijusius pakeitimus bus sukurta veiksmingesnė sistema. Ja ES vartotojams bus užtikrintas platus maisto produktų pasirinkimas, o Europos maisto pramonei sudaromos palankesnės sąlygos“.

Pagrindiniai su klonavimu susiję faktai

Europos Sąjungoje klonavimas ūkiniais tikslais nebus vykdomas ir tokie klonai nebus importuojami, kol nebus išspręsti gyvūnų gerovės klausimai.

Pirmajame direktyvos projekte numatyta laikinai uždrausti taikyti klonavimo metodą ūkiniams gyvūnams ir pateikti rinkai gyvų gyvūnų ir embrionų klonus. Antrajame direktyvos projekte užtikrinama, kad iš gyvūnų klonų gauti maisto produktai, pvz., mėsa arba pienas, nebūtų pateikiami ES rinkai.

Vis dėlto klonavimas nebus draudžiamas kitais tikslais, kaip antai moksliniams tyrimams, siekiant išsaugoti retas veisles ir nykstančias rūšis arba gyvūnų naudojimo vaistų ir medicinos prietaisų gamybai, jei klonavimo metodo taikymas gali būti pagrįstas.

Pagrindiniai su naujais maisto produktais susiję faktai

Reglamento projekte numatyta ES masto centralizuota paprastesnė, aiškesnė ir veiksmingesnė naujų maisto produktų leidimų suteikimo procedūra, dėl kurios saugus ir naujoviškas maistas turėtų greičiau patekti į ES rinką.

Nauji maisto produktai bendrai apima maisto produktus, kurie ES nebuvo plačiai vartojami iki 1997 m. gegužės mėn. (t. y. iki įsigaliojant dabartiniam reglamentui), visų pirma naudojant naujus metodus ir technologijas, kaip antai nanomedžiagas, pagamintus maisto produktus.

Į reglamento projektą taip pat įtrauktos specialios nuostatos dėl maisto produktų, kuriais ES prekiaujama nebuvo, bet kurie jau ilgą laiką saugiai naudojami už ES ribų. Taip sukuriama darnesnė sistema ir palankios sąlygos prekybai.

Teisės akto projekte taip pat numatyta inovacijų apsauga. Pagal naująją sistemą naujais mokslo laimėjimais pagrįstų naujovių atveju paraišką pateikusiai maisto bendrovei leidimas prekiauti maisto produktais būtų suteikiamas 5 metams prieš leidžiant tuos produktus gaminti kitiems.

Tolesni veiksmai

Komisijos teisės aktų projektus apsvarstys kitos ES institucijos, įskaitant Europos Parlamentą ir Tarybą, ir laiku parengs savo pozicijas. Šiuo etapu galima numatyti, kad teisės aktai įsigalios ne anksčiau kaip 2016 m.

Pagrindiniai faktai

Gyvūnų klonavimas yra palyginti naujas gyvūnų dauginimo metodas. Klonavimas neapima genetinio modifikavimo. Klonas nėra genetiškai modifikuotas organizmas (GMO). Klonavimo metodas neskirtas gyvūno produktyvumui gerinti. Tačiau gyvūnų veisėjai gali klonavimą laikyti būdu padidinti itin vertingų gyvūnų dauginamosios medžiagos (spermos ar embrionų) kiekį.

Šiuo metu klonavimas nenaudojamas maisto produktams gaminti. Dabar, norint prekiauti iš klonų pagamintais maisto produktais Europos Sąjungoje, prieš juos pateikiant rinkai pagal Naujų maisto produktų reglamentą reikia gauti Europos maisto saugos tarnybos (EMST) atliktu moksliniu maisto saugos vertinimu pagrįstą leidimą. Iki šiol joks Europos ar užsienio maisto tvarkymo subjektas nepateikė paraiškos dėl leidimo prekiauti maisto produktais, pagamintais taikant klonavimo metodą.

2008 m. EMST atliko mokslinį klonavimo rizikos vertinimą ir padarė išvadą, kad nėra įrodymų, jog saugos požiūriu iš klonuotų gyvūnų ir jų jauniklių gauta mėsa ar pienas skirtųsi nuo iš įprastu būdu veisiamų gyvūnų pagamintų produktų. Ši nuomonė patvirtinta 2009 m., 2010 m. ir 2012 m.

Mokslininkai klonavimą naudoja kai kuriuose moksliniuose tyrimuose. Tokių klonų dauginamoji medžiaga (sperma ir embrionai) ir iš jų gauti maisto produktai (mėsa, pienas) rinkai nepateikiami.

Daugiau informacijos

Klonavimas ir nauji maisto produktai: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_en.htm

EMST: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm

„Eurobarometras“: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf.

http://ec.europa.eu/food/food/resources/docs/eurobarometer_cloning_sum_en.pdf

MEMO/13/1170

Twitter:

@EU_Consumer or @EU_Health

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24

1 :

Galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnai.


Side Bar