Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. február 20.

Szociális beruházás: a Bizottság a növekedés és a társadalmi kohézió tagállami támogatását sürgeti

Az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként a szociális beruházást és korszerűsítsék jóléti rendszereiket. Ez hathatósabb aktív befogadási intézkedéseket, valamint a szociális területre fordított költségvetés hatékonyabb és eredményesebb felhasználását jelenti. E felszólítást a Bizottság által most elfogadott, Szociális beruházás a növekedés és a kohézió érdekében című közlemény tartalmazza.

A közlemény egyúttal iránymutatást nyújt a tagállamok számára az uniós pénzügyi forrásoknak – mindenekelőtt az Európai Szociális Alapnak – az említett célokat szolgáló optimális felhasználásához. A Bizottság az európai szemeszter keretében szorosan nyomon követi az egyes tagállamok szociális védelmi rendszereinek teljesítményét, és szükség esetén országspecifikus ajánlást bocsát ki.

„Ha a válságból erősebben, összetartóbban és versenyképesebben akarunk kikerülni, kulcsfontosságú, hogy szociális beruházásokat hajtsunk végre. A tagállamoknak jelenlegi költségvetési korlátaikon belül a humán erőforrások és a társadalmi kohézió fejlesztését szolgáló beruházásokra kell fordítaniuk figyelmüket. Ez döntő fontosságú lehet abban, hogy tényleges előrelépést érjünk el az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósítása irányába. Ha a tagállamok most végrehajtják ezeket a szociális beruházásokat, megelőzhetik, hogy a jövőben sokkal nagyobb pénzbeli és társadalmi árat kelljen fizetniük” – jelentette ki Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos.

A jelenlegi pénzügyi válság társadalmi következményei rendkívül súlyosak. A Bizottság által most előterjesztett szociális beruházási csomag irányt mutat a tagállamoknak ahhoz, hogyan alakítsanak ki olyan szociálpolitikákat, amelyekkel hatékonyabban és eredményesebben tudnak szembenézni a mostani jelentős kihívásokkal, hiszen súlyos pénzügyi problémákkal, növekvő szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel, valamint soha nem tapasztalt mértékű, mindenekelőtt a fiatalokat sújtó munkanélküliséggel kell megküzdeniük. Ezekhez társul a társadalmak elöregedése és a munkaképes korú népesség csökkenő aránya, ami próbára teszi a tagállamok szociális rendszereinek fenntarthatóságát és megfelelőségét.

A szociális beruházási csomag részét képezi a gyermekszegénység felszámolásáról szóló bizottsági ajánlás, amely a gyermekek érdekeit szem előtt tartó szociális beruházások integrált megközelítésére szólít fel. A gyermekekbe és a fiatalokba történő beruházások különös mértékben megtérülnek, mivel képesek megtörni a nemzedékről nemzedékre átörökítődő szegénység és társadalmi kirekesztettség ördögi körét, és jobb lehetőségeket biztosítanak a gyermekek és fiatalok számára életük későbbi szakaszában.

A szociális beruházási csomag olyan integrált politikai keret, amely figyelembe veszi a tagállamok közötti társadalmi, gazdasági és költségvetésbeli eltéréseket, a következőkre helyezve a hangsúlyt:

Annak biztosítása, hogy a szociális védelmi rendszerek végigkísérik az egyént egész életében, és ha kell, választ adnak a válságos helyzetekben jelentkező szükségleteire. Több erőfeszítésre van szükség a társadalmi szakadék kialakulásának megelőzése érdekében, hogy a későbbiekben elkerülhetővé váljanak a magasabb szociális kiadások.

– Egyszerűbb és célirányosabb szociálpolitikák a megfelelő és fenntartható szociális védelmi rendszerek biztosítására. Egyes országok jobb eredményeket mutathatnak fel szociális téren, mint mások, noha hasonló vagy kisebb költségvetésből gazdálkodnak. Mindez azt mutatja, hogy a szociálpolitikai kiadások az eddiginél hatékonyabbá tehetők.

A tagállamok aktív befogadási intézkedéseinek erősítése. A megfizethető és jó minőségű gyermekgondozási és oktatási szolgáltatások, a korai iskolaelhagyás megelőzése, a képzés és álláskeresés, valamint a lakhatás támogatása és a hozzáférhető egészségügyi ellátás mind olyan politikai területek, amelyek nagy potenciállal rendelkeznek a szociális beruházás terén.

Előzmények

A szociális beruházási csomag összegyűjtött adatok (pl. a Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában című jelentés 2012. évi kiadása – lásd: IP/5/13) és bevált gyakorlatok elemzésére támaszkodik. Az adatok azt mutatják, hogy a szociális beruházások – vagyis az emberek készségeit és képességeit erősítő ellátások és szolgáltatások – mellett elkötelezett tagállamokban alacsonyabb a szegénység és a társadalmi kirekesztettség által fenyegetettek aránya, magasabb az iskolázottság és a foglalkoztatottság szintje, kisebbek a veszteségek, és nagyobb az egy főre jutó GDP.

A szociális beruházási csomagba tartozó közlemény meghatározza a szakpolitikai kereteket, felvázolja a tagállamok és a Bizottság által végrehajtandó konkrét intézkedéseket, valamint iránymutatást tartalmaz a reformokat segítő uniós pénzeszközök felhasználásához. A közleményt a következő dokumentumok kísérik:

  • Befektetés gyermekeink jövőjébe: a hátrányos helyzetből való kitörés című bizottsági ajánlás, amely a gyermekek lehetőségeinek javítását célzó integrált politikai keretet is kidolgoz;

  • Bizottsági szolgálati munkadokumentum, amely adatokat tartalmaz a demográfiai és társadalmi trendek alakulásáról, és bemutatja a szociálpolitikák szerepét az EU-t érintő társadalmi, gazdasági és makrogazdasági kihívások kezelésében;

  • Bizottsági szolgálati munkadokumentum a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló 2008. évi bizottsági ajánlás nyomon követésére;

  • Harmadik kétéves jelentés az általános érdekű szociális szolgáltatásokról, amelynek célja, hogy segítse a hatóságokat és az érintetteket a szociális szolgáltatásokra vonatkozó felülvizsgált uniós szabályozás értelmezésében és végrehajtásában;

  • Bizottsági szolgálati munkadokumentum a tartós ápolásról-gondozásról, valamint az e területtel kapcsolatos kihívásokról és politikai lehetőségekről;

  • Bizottsági szolgálati munkadokumentum a hajléktalanságról; a dokumentum bemutatja a hajléktalanok helyzetét az Európai Unióban, és megoldási stratégiákat vázol fel;

  • Bizottsági szolgálati munkadokumentum az egészségügyi beruházásról; a dokumentum stratégiákat mutat be az egészségügyi rendszerek hatékonyságának és eredményességének javítására a szorosabb egészségügyi költségvetések idején, és felvázolja, hogyan járulhat hozzá az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés a humántőke fejlesztéséhez és az egyének társadalmi befogadásához; valamint

  • Bizottsági szolgálati munkadokumentum, amely bemutatja, hogyan járul hozzá az Európai Szociális Alap a szociális beruházási csomag végrehajtásához.

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai platform intézkedéseire támaszkodó szociális beruházási csomag kiegészíti az európai társadalmi és gazdasági kihívások kezelésére nemrégiben indított bizottsági kezdeményezéseket: ezek a foglalkoztatási csomag, a fiatalok foglalkoztatásáról szóló csomag és a nyugdíjakról szóló fehér könyv. E kezdeményezések kiegészítő iránymutatást nyújtanak azon tagállami reformok végrehajtásához, amelyek az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit szolgáló kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükségesek.

További információk

MEMO/13/117 + MEMO/13/118

A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának hírei:

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=hu

Andor László honlapja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_hu.htm

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Az alábbi linkre kattintva feliratkozhat az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar