Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. decembra 2013

Evropska komisija prispeva k lažjemu in okolju prijaznejšemu potovanju v mestnem prometu

Komisija z danes sprejetim „svežnjem za mobilnost v mestih“ krepi podporo majhnim in velikim mestom. Utrdila bo izmenjavo najboljših praks ter zagotovila namensko finančno podporo in naložbe v raziskave in razvoj. Poleg tega Komisija spodbuja razvoj „načrtov za trajnostno mobilnost v mestih“, da se pospeši prehod na čistejši in bolj trajnosten prevoz na mestnih območjih.

V mestih živi več kot 70 % prebivalstva EU, ki ustvari približno 85 % BDP Unije. Večina potovanj se začne in konča v mestih. Vse večja potreba po mobilnosti pa je na mnogih urbanih območjih privedla do položaja, ki ni trajnosten, namreč do dolgih prometnih zastojev, slabe kakovosti zraka, emisij hrupa in visokih ravni emisij CO2. Zastoji v mestih ogrožajo cilje EU za konkurenčen in z viri gospodaren prometni sistem.

Nova, danes objavljena raziskava Eurobarometra kaže, da so evropski državljani zaskrbljeni glede negativnih učinkov mobilnosti v mestih in da so mnogi med njimi črnogledi glede možnosti za izboljšanje mobilnosti v njihovih mestih. Velika večina meni, da so zastoji (76 %), kakovost zraka (81 %) in nesreče (73 %) resni problemi. Manj kot četrtina jih verjame, da se bo položaj v prihodnosti izboljšal (24 %), večina pa jih meni, da bo ostal nespremenjen (35 %) ali se bo poslabšal (37 %).

Evropski komisar za mobilnost in promet Siim Kallas je dejal: „Obravnavanje težav v zvezi z mobilnostjo v mestih je eden izmed največjih izzivov v prometu današnjega časa, ki jih lahko z usklajenim delovanjem uspešneje rešujemo. Ključne odločitve so na plečih lokalnih oblasti, saj lahko te najbolje sprejemajo pomembne lokalne odločitve, vendar bi morale prejemati podporo tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni EU.“

Komisija s svežnjem za mobilnost v mestih krepi svoje podporne ukrepe na naslednjih področjih:

izmenjava izkušenj in najboljših praks: Komisija bo leta 2014 vzpostavila Evropsko platformo za načrte za trajnostno mobilnost v mestih. Ta platforma bo mestom, strokovnjakom za načrtovanje in deležnikom pomagala pri oblikovanju lažje in okolju prijaznejše mobilnosti v mestih;

zagotavljanje namenske finančne podpore: EU bo prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov še naprej podpirala projekte mestnega prometa, zlasti v manj razvitih regijah EU;

raziskave in inovacije: pobuda Civitas II v okviru Obzorja 2020 bo mestom, podjetjem, akademskemu svetu in drugim partnerjem omogočila razvoj in preizkušanje najnovejših pristopov k mobilnosti v mestih. Prvi razpis za zbiranje predlogov je bil objavljen 11. decembra (MEMO/13/1131). Predvideni proračun za leti 2014 in 2015 znaša 106,5 milijona evrov. Civitas 2020 se dopolnjuje z evropskim inovacijskim partnerstvom „pametna mesta in skupnosti“ (200 milijonov evrov za leti 2014 in 2015) ter dejavnostmi v okviru evropske pobude za okolju prijazna vozila (159 milijonov evrov za leto 2014 in 2015);

vključevanje držav članic: Komisija poziva države članice k ustvarjanju primernih pogojev za majhna in velika mesta, da bodo lahko razvila in izvajala svoje načrte za trajnostno mobilnost v mestih;

sodelovanje: Komisija izda posebna priporočila za usklajeno ukrepanje na vseh vladnih ravneh ter javnega in zasebnega sektorja na štirih področjih:

mestna logistika,

urejanje dostopa do mest,

uvajanje rešitev za inteligentne prometne sisteme (ITS),

varnost na cestah v mestih.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju

MEMO/13/1160

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar