Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 december 2013

Vlotter en groener reizen in de stad

De Europese Commissie heeft vandaag een pakket nieuwe maatregelen voor stedelijke mobiliteit goedgekeurd. De Commissie biedt de steden meer ondersteuning door de uitwisseling van beste praktijken, gerichte financiële bijstand en investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien wordt met het pakket duurzame stedelijke mobiliteitsplanning gestimuleerd. Dat moet leiden tot een schoner en duurzamer vervoer in stedelijke gebieden.

Steden huisvesten meer dan 70 % van de bevolking van de EU en zijn goed voor ongeveer 85 % van het bbp van de Unie. De meeste verplaatsingen beginnen en eindigen in steden. In veel stedelijke gebieden zorgt de groeiende vraag naar mobiliteit echter voor een onhoudbare situatie: zware verkeersopstoppingen, slechte lucht, geluidshinder en een hoge CO2-uitstoot. Verkeersopstoppingen vormen een bedreiging voor de EU-doelstellingen voor een concurrerend en zuinig vervoerssysteem.

Uit een nieuwe Eurobarometer-enquête die vandaag is gepubliceerd, blijkt dat de Europese burgers bezorgd zijn over de negatieve effecten van het verkeer in de stad. Velen zijn pessimistisch over de toekomst. Een grote meerderheid van de respondenten noemt congestie (76 %), luchtkwaliteit (81 %) en ongevallen (73 %) als ernstigste problemen. Minder dan een kwart (24 %) gelooft in verbetering. De meesten denken dat de situatie gelijk zal blijven (35 %) of verslechteren (37 %).

Vicevoorzitter Siim Kallas, Europees commissaris voor mobiliteit en vervoer: "Een oplossing vinden voor de mobiliteitsproblemen in stedelijke gebieden is een hele uitdaging. Als we samenwerken, kunnen we meer bereiken. De lokale overheden zijn de belangrijkste besluitvormers. Zij zijn het best geplaatst om belangrijke lokale beslissingen te nemen, maar zij moeten worden ondersteund op nationaal en Europees niveau."

Met het pakket stedelijke mobiliteit biedt de Commissie meer steun op het vlak van:

het delen van kennis en beste praktijken: in 2014 zal de Commissie een Europees platform voor duurzame stedelijke mobiliteitsplanning oprichten. Steden, planningsdeskundigen en belanghebbenden zullen via dit platform kunnen werken aan een vlotter en groener vervoer in steden;

gerichte financiële bijstand: de EU zal via de Europese structuur- en investeringsfondsen stedelijke vervoersprojecten blijven steunen, vooral in de minder ontwikkelde gebieden van de EU;

onderzoek en innovatie: steden, ondernemingen, academici en andere partners kunnen nieuwe benaderingen van stedelijke mobiliteit ontwikkelen en testen dankzij het Civitas 2020-initiatief, dat deel uitmaakt van Horizon 2020. De eerste oproep tot het indienen van voorstellen werd op 11 december gepubliceerd (MEMO/13/1131). De begroting voor 2014 en 2015 wordt geraamd op 106,5 miljoen euro. Civitas 2020 wordt aangevuld met het Europees innovatiepartnerschap van slimme steden en gemeenten (200 miljoen euro in 2014 en 2015) en de activiteiten van het Europees initiatief voor groene voertuigen (159 miljoen euro in 2014 en 2015);

betrokkenheid van de lidstaten: de Commissie roept de lidstaten op om de juiste omstandigheden te scheppen waarin steden hun duurzame mobiliteitsplannen kunnen opstellen en uitvoeren;

samenwerking: de Commissie doet een aantal specifieke aanbevelingen voor gecoördineerde actie tussen alle bestuursniveaus en tussen de publieke en de private sector op het vlak van:

stedelijke logistiek,

stedelijk toegangsbeheer,

de invoering van intelligente vervoerssystemen (ITS) en

verkeersveiligheid in steden.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter.

MEMO/13/1160

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar