Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. december 17.

A Bizottság a problémamentes és környezetbarát városi közlekedésért

Az Európai Bizottság a mai napon új „városi mobilitási csomagot” fogadott el, amely révén a kis- és nagyvárosoknak kíván még hatékonyabb segítséget nyújtani. Az új csomag ösztönzi a bevált gyakorlatok megosztását, célzott pénzügyi támogatásokat irányoz elő és felpörgeti a kutatási-fejlesztési beruházásokat. A Bizottság egyúttal bátorítja a városi környezetben a tisztább és fenntarthatóbb közlekedési módokra való átállást előkészítő „fenntartható városi mobilitási tervek” kidolgozását.

A városok adnak otthont az uniós népesség több mint 70%-ának, és termelik az Unió GDP-jének mintegy 85%-át. A legtöbb utazás a városokból indul és ott ér véget. A városi mobilitás iránti, szüntelenül növekvő igény nyomán azonban számos városi övezetben tarthatatlanná vált a helyzet: állandósultak a torlódások, a rossz levegőminőség, az erőteljes zaj- és szén-dioxid-kibocsátás. A városi torlódások kétségessé teszik a versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer uniós célkitűzésének megvalósulását.

A mai napon közzétett új Eurobarométer felmérés tanúsága szerint az európai polgárokat aggasztják a városi mobilitás negatív hatásai, és sokan borúlátóan ítélik meg városuk közlekedési helyzetének kilátásait. Nagy többségük véli súlyos problémának a közlekedési torlódásokat (76%), a rossz levegőminőséget (81%), illetve a baleseteket (73%). Kevesebb mint egynegyedük (24%) gondolja úgy, hogy a helyzet a jövőben javulni fog , a többségük szerint nem változik (35%) vagy tovább romlik majd (37%).

Siim Kallas, az Európai Bizottság alelnöke, mobilitáspolitikáért és közlekedésért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „A városi mobilitás problémájának kezelése ma a közlekedés területének egyik fő kihívása. Összefogással azonban nagyobb esélyünk van a sikerre. A helyi hatóságok a döntéshozatal kulcsszereplői. Az ő kezükbe kell adni a fontos helyi szintű döntéseket, miközben nemzeti és uniós szinten is támogatni kell őket.”

A városi mobilitási csomaggal a Bizottság a következő területeken erősíti meg támogatási intézkedéseit:

Tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok népszerűsítése: A Bizottság 2014 folyamán kialakítja a fenntartható városi mobilitási tervek európai platformját. Ez a platform segíti majd a városokat, a városfejlesztési szakembereket és az érdekelt feleket a problémamentesebb és környezetbarátabb városi mobilitás megtervezésében;

Célzott pénzügyi támogatás: Az Unió az európai strukturális és beruházási alapokon keresztül a jövőben is támogatja a városi közlekedési projekteket, különösen az EU kevésbé fejlett régióiban;

Kutatás és innováció: A Horizont 2020 keretprogramban meghirdetett Civitas 2020 kezdeményezés lehetővé teszi a városok, vállalkozások, egyetemek és más partnerek számára a városi mobilitás új koncepcióinak kidolgozását és tesztelését. Az első pályázati felhívást december 11-én tették közzé (MEMO/13/1131). A kezdeményezés hozzávetőleges költségvetése 2014–2015-ben 106,5 millió euró. A Civitas 2020 tevékenységeit kiegészítik az „Intelligens városok és községek” európai innovációs partnerség (2014–2015-ben 200 millió euró) és a „környezetbarát járművek” európai kezdeményezés tevékenységei (2014–2015-ben 159 millió euró);

A tagállamok bevonása: A Bizottság felhívja a tagállamokat, hogy teremtsék meg a megfelelő feltételeket a kis- és nagyvárosok számára fenntartható városi mobilitási terveik kidolgozásához és megvalósításához;

Közös munka: A Bizottság konkrét ajánlásokat terjeszt elő a különböző kormányzati szintek és a magán-, illetve közszféra összehangolt fellépésére vonatkozóan négy területen:

városi logisztika,

városi forgalomkorlátozási szabályozások,

az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) megoldásainak bevezetése,

városi közúti biztonság.

További információk:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Kövesse Siim Kallas alelnököt a Twitteren

MEMO/13/1160

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar