Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 17. prosinca 2013.

Komisija pomaže kako bi putovanja gradom postala lakša i ekološki prihvatljivija

Novim „paketom za gradsku mobilnost” koji je donesen danas Europska komisija želi povećati potporu gradovima i mjestima. Komisija će ojačati razmjenu najbolje prakse, osigurati ciljanu financijsku potporu i ulagati u istraživanje i razvoj. Osim toga, Komisija potiče razvoj „planova održive gradske mobilnosti” kojima se pridonosi promicanju čišćih i održivijih vrsta prijevoza u gradskim područjima.

U gradovima živi preko 70 % stanovništva EU-a što čini oko 85 % BDP-a Europske unije. Većina putovanja počinje i završava u gradovima. U mnogim gradskim područjima, međutim, sve većom potražnjom za mobilnosti stvorena je situacija koja nije održiva: ozbiljna zakrčenost prometa, loša kvalitete zraka, emisije buke i visoka razina emisija CO2. Gradskom zakrčenosti ugrožavaju se ciljevi EU-a prema konkurentnijem prometnom sustavu u kojem se resursi učinkovito iskorištavaju.

Novo istraživanje Eurobarometra koje je objavljeno danas pokazuje da su europski građani zabrinuti zbog negativnih učinaka gradske mobilnosti i mnogi pesimistično gledaju na izglede za poboljšanje mobilnosti u gradovima. Velika većina zakrčenost (76 %), kvalitetu zraka (81 %) i prometne nesreće (73 %) smatra ozbiljnim problemima. Manje od četvrtine vjeruje da će se stanje poboljšati u budućnosti (24 %) dok većina smatra da će stanje ostati isto (35 %), odnosno da će se pogoršati (37 %).

Potpredsjednik Siim Kallas, povjerenik EU-a za mobilnost i promet, izjavio je: „Rješavanje problema u području gradske mobilnosti jedan je od najvećih izazova u prometu danas. Usklađenim djelovanjem možemo biti uspješniji. Lokalna tijela ključni su donositelji odluka. Najprimjerenija su mjesta za donošenje važnih lokalnih odluka, no trebala bi imati potporu na nacionalnoj razini i razini EU-a.”

„Paketom za gradsku mobilnost” Komisija jača svoje popratne mjere u sljedećim područjima:

Razmjena iskustava i prikazivanje najbolje prakse: Komisija će u 2014. uspostaviti Europsku platformu za planove održive gradske mobilnosti. Tom će se platformom pomoći gradovima, stručnjacima za planove i zainteresiranim stranama da izrade planove za lakšu i ekološki prihvatljiviju gradsku mobilnost;

Pružanje ciljane financijske potpore: Europskim strukturnim i investicijskim fondovima EU će i dalje pružati podršku projektima gradskog prijevoza, posebno u manje razvijenim regijama EU-a;

Istraživanje i inovacije: Inicijativa Civitas 2020. u okviru programa Obzor 2020. omogućit će gradovima, trgovačkim društvima, sveučilištima i drugim partnerima da razviju i ispitaju nove pristupe gradskoj mobilnosti. Prvi poziv za podnošenje prijedloga objavljen je 11. prosinca (MEMO/13/1131). Predviđeni proračun za 2014. i 2015. iznosi 106,5 milijuna EUR. Program Civitas 2020. dopunjuje se europskim partnerstvom za inovacije „Pametni gradovi i zajednice” (200 milijuna EUR za 2014. i 2015.) i djelatnostima unutar inicijative „Europska zelena vozila” (159 milijuna EUR za 2014. i 2015.);

Uključivanje država članica: Komisija poziva države članice da stvore prave uvjete za gradove i mjesta radi razvoja i provedbe svojih planova održive gradske mobilnosti;

Zajednički rad: Komisija predlaže posebne preporuke za usklađeno djelovanje među svim razinama vlasti i između javnog i privatnog sektora u četiri područja:

gradska logistika,

regulacija pristupa gradovima,

uvođenje rješenja inteligentnoga prometnog sustava (ITS),

sigurnost na gradskim cestama.

Više informacija:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Pratite potpredsjednika Kallasa na Twitteru

MEMO/13/1160

Kontakti:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar