Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17.12.2013

Komissio pyrkii helpottamaan ja viherryttämään kaupunkiliikennettä

Euroopan komissio lisää tukeaan kaupungeille tänään hyväksytyllä ”kaupunkiliikennepaketilla”. Komissio aikoo tehostaa parhaiden käytäntöjen vaihtoa, tarjota kohdennettua taloudellista tukea sekä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen. Lisäksi se kannustaa kehittämään ”kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmia”, joilla nopeutetaan siirtymistä kohti puhtaampaa ja kestävämpää liikennettä kaupunkialueilla.

Kaupungeissa asuu 70 % EU:n väestöstä, ja niiden osuus unionin BKT:stä on noin 85 %. Useimmat matkat alkavat kaupungista ja päättyvät kaupunkiin. Liikenteen lisääntyminen on kuitenkin monilla kaupunkialueilla luonut kestämättömän tilanteen, joka näkyy pahoina ruuhkina, huonona ilmanlaatuna, melusaasteena ja korkeina hiilidioksidipäästöinä. Kaupunkien ruuhkautuminen vaarantaa EU:n kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää koskevien tavoitteiden saavuttamisen.

Tänään julkaistu Eurobarometri-tutkimus osoittaa, että eurooppalaiset ovat huolissaan kaupunkiliikenteen kielteisistä vaikutuksista ja että monet suhtautuvat pessimistisesti liikkuvuuden parantumiseen omassa kaupungissaan. Suuri enemmistö pitää ruuhkautumista (76 %), ilman laatua (81 %) ja onnettomuuksia (73 %) vakavina ongelmina. Alle neljännes uskoo tilanteen paranevan tulevaisuudessa (24 %). Useimmat uskovat, että se säilyy muuttumattomana (35 %) tai pahenee (37 %).

Liikenneasioista vastaavan komission varapuheenjohtaja Siim Kallasin mukaan kaupunkiliikenteen ongelmien ratkaiseminen on tällä hetkellä liikennealan keskeisiä haasteita. ”Koordinoidulla toiminnalla onnistumme tässä paremmin. Paikallisviranomaiset ovat keskeisiä päättäjiä. He pystyvät parhaiten tekemään paikallisesti tärkeät päätökset, mutta heidän olisi saatava tukea kansalliselta ja EU:n tasolta.”

Kaupunkiliikennepaketilla komissio vahvistaa tukensa toimenpiteille seuraavilla aloilla:

Kokemustenvaihto ja parhaiden käytäntöjen esittely: Komissio perustaa Euroopan kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien foorumin vuonna 2014. Foorumi auttaa kaupunkeja sekä suunnittelun asiantuntijoita ja sidosryhmiä suunnittelemaan kaupunkiliikenteestä entistä helpompaa ja vihreämpää.

Kohdennettu taloudellinen tuki: EU tukee edelleen kaupunkiliikennehankkeita erityisesti EU:n vähemmän kehittyneillä alueilla Euroopan rakenne- ja investointirahastojen avulla.

Tutkimus ja innovointi: Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyvässä Civitas 2020 ‑aloitteessa kaupungit, yritykset, tiedemaailma ja muut kumppanit voivat kehittää ja testata uudenlaisia kaupunkiliikenneratkaisuja. Ensimmäinen ehdotuspyyntö julkaistiin 11. joulukuuta (MEMO/13/1131). Aloitteen arvioitu budjetti vuosina 2014–2015 on 106,5 miljoonaa euroa. Civitas 2020 -aloitetta täydennetään älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä koskevalla eurooppalaisella innovaatiokumppanuudella (200 miljoonaa euroa vuosina 2014 ja 2015) ja vähäpäästöisiä autoja koskevalla eurooppalaisella aloitteella (159 miljoonaa euroa vuosina 2014 ja 2015).

Jäsenvaltioiden osallistuminen: Komissio kehottaa jäsenvaltioita luomaan kaupungeille otolliset olosuhteet kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Yhteistyö: Komissio antaa erityisiä suosituksia koordinoidusta toiminnasta kaikilla hallinnon tasoilla sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä seuraavilla neljällä alalla:

kaupunkilogistiikkaa,

kaupunkeihin tulevan liikenteen sääntely,

älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) käyttö,

kaupunkiliikenteen turvallisuus.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasta Twitterissä

MEMO/13/1160

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar