Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. prosince 2013

Komise podporuje snadnější a ekologičtější cestování ve městech

Evropská komise zvyšuje svoji podporu městům a přijala dnes nový balíček opatření pro oblast městské mobility. Komise posílí výměnu osvědčených postupů, poskytne cílenou finanční podporu a investice do výzkumu a vývoje. Kromě toho podporuje i rozvoj „plánů udržitelné městské mobility“, jejichž cílem je čistší a udržitelnější doprava v městských oblastech.

Města jsou domovem více než 70 % obyvatel EU a podílejí se přibližně na 85 % HDP Unie. Ve městech začíná a končí většina cest. V mnoha městských oblastech však zvýšená poptávka po městské dopravě vedla k neudržitelné situaci – neúnosnému přetížení dopravy, znečištěnému ovzduší, emisím hluku a vysokým úrovním emisí CO2. Dopravní přetížení měst ohrožuje cíle EU stanovené pro vytvoření konkurenceschopného dopravního systému, který účinně využívá zdroje.

Dnes zveřejněný průzkum Eurobarometr ukazuje, že občané Evropy jsou znepokojeni negativními dopady městské dopravy a mnozí z nich pohlížejí na možné zlepšení ve svých městech pesimisticky. Velká většina považuje dopravní přetížení (76 %), kvalitu ovzduší (81 %) a nehody (73 %) za vážný problém. Méně než čtvrtina se domnívá, že v budoucnosti dojde ke zlepšení situace (24 %), a většina věří, že situace zůstane stejná (35 %) nebo se zhorší (37 %).

„Řešení problémů městské mobility je v současnosti v oblasti dopravy jedním z nejdůležitějších úkolů,“ uvedl dnes místopředseda Komise Siim Kallas odpovědný za mobilitu a dopravu. „Větších úspěchů můžeme dosáhnout koordinovaným úsilím. Klíčovou úlohu při rozhodování hrají místní orgány, neboť mohou ze své pozice přijímat důležitá rozhodnutí na místní úrovni, nicméně by měly využívat i podpory na úrovni státu a EU.“

Balíčkem pro městskou mobilitu Komise posiluje svá opatření podpory v následujících oblastech:

Sdílení zkušeností a prezentace nejlepších postupů: Komise zřídí v roce 2014 evropskou platformu pro plány udržitelné městské mobility. Tato platforma pomůže městům, projektantům a zúčastněným stranám vytvářet plány jednodušší a ekologičtější mobility.

Poskytování cílené finanční podpory: Prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů bude EU i nadále podporovat projekty městské dopravy, zejména v méně rozvinutých oblastech EU.

Výzkum a inovace: Iniciativa Civitas 2020 v rámci Horizontu 2020 umožní městům, podnikům, akademické obci a dalším partnerům vyvinout a vyzkoušet nové koncepce městské mobility. Dne 11. prosince byla zveřejněna první výzva k předkládání návrhů (MEMO/13/1131). Předběžný rozpočet pro roky 2014 a 2015 je 106,5 milionů EUR. Iniciativu Civitas 2020 doplňuje evropské inovační partnerství „Inteligentní města a obce“ (200 milionů EUR pro roky 2014 a 2015) a činnosti v rámci evropské iniciativy „ekologická vozidla“ (159 milionů EUR pro roky 2014 a 2015).

Zapojení členských států: Komise žádá členské státy, aby vytvořily městům příznivé podmínky k vytváření a realizaci jejich plánů udržitelné městské mobility.

Vzájemná spolupráce: Komise předkládá konkrétní doporučení pro koordinovanou spolupráci na všech úrovních státní správy i mezi veřejným a soukromým sektorem v těchto čtyřech oblastech:

městské logistice,

regulaci přístupu do měst,

realizaci řešení v rámci inteligentního dopravního systému (ITS),

bezpečnosti silničního provozu ve městech.

Více informací:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Místopředseda Siim Kallas na Twitteru

MEMO/13/1160

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar