Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. decembra 2013

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič: okrepili bomo skupni register za preglednost in ohranili njegovo edinstveno področje uporabe

Po celovitem pregledu skupnega registra za preglednost, ki zajema vse skupine in organizacije, ki želijo vplivati na proces sprejemanja odločitev v Evropski komisiji in Evropskem parlamentu, sta delovna skupina Komisije in predsedstvo Evropskega parlamenta predlagala 30 takojšnjih izboljšav, med drugim uvedbo močnih spodbud, ki naj bi organizacije prepričale, da se registrirajo.

Podpredsednik Evropske komisije ter evropski komisar za medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve Maroš Šefčovič je ob tem dejal: „Priporočila bodo register okrepila. Javnosti bo na voljo več informacij o interesnih skupinah in organizacijah, ki so na evropski ravni dejavne na področju transparentnosti. Registracija bo organizacijam prinesla še več ugodnosti, tiste, ki ne spoštujejo pravil, pa bodo strožje obravnavane. Veseli me, da smo ohranili široko področje uporabe registra, ki je edinstven na svetu. Vse skupine in organizacije, ki so v registru, bi morale biti na to ponosne, enako pa velja tudi za njihove stranke in člane.“

Sedanji register sta leta 2011 skupaj vzpostavila Evropska komisija in Evropski parlament. Zajema vse organizacije, ki poskušajo vplivati na proces sprejemanja odločitev v Komisiji in Evropskem parlamentu, ne glede na njihov namen, status, strukturo ali proračun. Po ocenah se je doslej registriralo 75 % vseh ustreznih subjektov, povezanih s podjetji, in približno 60 % nevladnih organizacij, ki delujejo v Bruslju. Skupno to pomeni okoli 6 000 organizacij.

Delovna skupina je priporočila približno 30 sprememb za okrepitev in pojasnitev medinstitucionalnega sporazuma. Med drugim je menila, da bi bilo treba uvesti več spodbud za prostovoljno registracijo organizacij. Poleg tega je priporočila, naj se leta 2017 opravi ponovni pregled medinstitucionalnega sporazuma med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom o registru za preglednost.

Razprave v skupini na visoki ravni so pokazale, da bi se obvezen register lahko uvedel le na podlagi člena 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Njegova uvedba bi sprožila številna zapletena pravna vprašanja, zlasti glede njegovega področja uporabe in skladnosti z drugimi členi pogodb. Člen 352 zahteva soglasje v Svetu, v več državah članicah pa tudi odobritev nacionalnega parlamenta. Svet v skupnem registru za preglednost trenutno ne sodeluje.

Nadaljnji koraki

Sklepi in priporočila delovne skupine, ki jih je ta sprejela enoglasno, z enim vzdržanim glasom, bodo predstavljeni predsedstvu Evropskega parlamenta, potem pa jih bo preučil odbor za ustavne zadeve. O končnem predlogu bo Evropski parlament odločal na plenarnem zasedanju, po možnosti še pred iztekom sedanjega mandata.

Podpredsednik Šefčovič bo rezultate delovne skupine predstavil kolegiju komisarjev.

Delovni skupini Evropskega parlamenta je predsedoval podpredsednik Evropskega parlamenta Rainer Wieland, v njej pa so sodelovali še podpredsedniki Anni Podimata (S&D, EL), Isabelle Durant (Zeleni/EFA, BE), Edward McMillan-Scott (ALDE, UK) in Oldřich Vlasák (ECR, CZ), pa tudi kvestor Evropskega parlamenta Jiří Maštálka (GUE/NGL, CZ), Francesco Enrico Speroni (EFD), Martin Ehrenhauser (NI, AT), predsednik odbora za ustavne zadeve Carlo Casini (EPP, IT) ter dodatna poslanca Rafał Trzaskowski (EPP, PL) in Roberto Gualtieri (S&D, IT) – koordinatorja v odboru za ustavne zadeve.

Seznam priporočil za spremembe medinstitucionalnega sporazuma bo še danes objavljen na spletnem mestu registra za preglednost.

Kontakti:

Marilyn Carruthers (+32 22999451)

Antonio Gravili (+32 22954317)


Side Bar