Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 13 decembrie 2013

Vicepreședintele Maroš Šefčovič: Registrul comun de transparență trebuie să fie mai puternic și să își păstreze domeniul de aplicare unic

După ce au revizuit integral registrul comun de transparență, care conține toate grupurile și organizațiile care doresc să influențeze procesul decizional din cadrul Comisiei Europene și al Parlamentului European, un grup de lucru din cadrul Comisiei și Biroul PE au propus 30 de îmbunătățiri imediate, inclusiv stimulente solide pentru a încuraja organizațiile să se înregistreze.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič, comisarul pentru relații interinstituționale și administrație, a declarat: „Recomandările formulate vor consolida registrul. Acesta va oferi publicului mai multe informații cu privire la grupurile de interes și organizațiile care sunt active la nivelul UE în materie de transparență. Va oferi mai multe stimulente organizațiilor care sunt înregistrate și va fi mai strict cu cei care nu respectă regulile. În același timp, mă bucur că am păstrat domeniul amplu de aplicare al registrului, care este unic în lume. Toate grupurile și organizațiile înscrise în acesta, precum și clienții și membrii lor ar trebui să fie mândri.”

Actualul registru a fost instituit în comun de Comisia Europeană și de Parlamentul European în 2011. Acesta acoperă toate organizațiile care sunt active în ceea ce privește influențarea procesului decizional din cadrul Comisiei și al Parlamentului, indiferent de scopul, statutul, structura sau bugetul lor. În prezent, sunt înscrise în registru circa 75 % dintre toate entitățile relevante pentru mediul de afaceri și aproximativ 60 % dintre ONG-urile care își desfășoară activitatea în Bruxelles. Numărul total al organizațiilor înregistrate este în prezent de aproximativ 6 000.

Grupul de lucru a recomandat aproximativ 30 de modificări, care să consolideze și clarifice Acordul interinstituțional. Ar trebui instituite mai multe stimulente pentru ca organizațiile să se înscrie în registru în mod voluntar. S-a recomandat efectuarea unei noi revizuiri a Acordului interinstituțional dintre Comisia Europeană și Parlamentul European privind registrul de transparență în 2017.

Discuțiile din cadrul Grupului la nivel înalt au arătat că singurul temei juridic pentru un registru obligatoriu este articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta ar da naștere unui număr mare de aspecte juridice complexe, în special în ceea ce privește domeniul de aplicare al registrului și respectarea altor articole din tratate. Articolul 352 necesită unanimitate în cadrul Consiliului și, în mai multe state membre, aprobarea parlamentelor naționale. În prezent, Consiliul nu participă la registrul comun de transparență.

Etapele următoare

Concluziile și recomandările grupului de lucru, care au fost aprobate în unanimitate, exprimându-se o abținere, vor fi prezentate Biroului PE, după care Comisia pentru afaceri constituționale va trebui să le analizeze. O propunere finală va fi votată în plen, dacă este posibil, înainte de sfârșitul actualei legislaturi.

Vicepreședintele Šefčovič va prezenta Colegiului comisarilor rezultatele grupului de lucru.

Grupul de lucru al PE a fost prezidat de vicepreședintele Parlamentului European, Rainer Wieland, și din acesta au făcut parte vicepreședinții Parlamentului European Anni Podimata (S&D, EL), Isabelle Durant (Grupul Verzilor/EFA, BE), Edward McMillan-Scott (ALDE, UK), Oldřich Vlasák (ECR, CZ) și chestorul PE Jiří Maštálka (GUE/NGL, CZ), Francesco Enrico Speroni (EFD), Martin Ehrenhauser (NI, AT), președintele Comisiei pentru afaceri constituționale, Carlo Casini (EPP, IT), precum și deputații europeni Rafał Trzaskowski (EPP, PL) și Roberto Gualtieri (S&D, IT) - coordonatori în cadrul Comisiei pentru afaceri constituționale.

Lista de recomandări de modificare a Acordului interinstituțional va fi disponibilă pe site-ul internet al registrului de transparență mai târziu, în cursul zilei de azi.

Persoane de contact :

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar