Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 13 d.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius: bendras skaidrumo registras sustiprės, o jo unikali taikymo sritis išliks

Nuodugniai patikrinusi bendrą skaidrumo registrą, į kurį įtrauktos visos grupės ir organizacijos, siekiančios daryti įtaką sprendimų priėmimo procesui Europos Komisijoje ir Europos Parlamente, Komisijos ir EP biuro darbo grupė parengė maždaug 30 neatidėliotinų patobulinimų sąrašą. Į šį sąrašą įtraukta ir svarių paskatų organizacijoms registruotis.

Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už institucijų ryšius ir administravimą atsakingas Komisijos narys Marošas Šefčovičius sakė: „Įgyvendinus šias rekomendacijas, registras sustiprės. Visuomenė jame galės rasti daugiau informacijos apie ES skaidriai veikiančias interesų grupes ir organizacijas. Registruotos bendrovės turės daugiau paskatų, o tie, kurie nesilaiko taisyklių, bus vertinami griežčiau. Džiaugiuosi, kad išlaikėme plačią registro taikymo sritį, dėl kurios registras yra vienintelis toks visame pasaulyje. Visos užsiregistravusios grupės ir organizacijos, taip pat jų klientai ir nariai turėtų tuo didžiuotis.“

Šį registrą Europos Komisija ir Europos Parlamentas bendrai sudarė 2011 m. Į jį įtrauktos visos sprendimų priėmimo procesui Komisijoje ir Parlamente įtaką daryti siekiančios organizacijos, kad ir kokia jų paskirtis, statusas, struktūra ar biudžetas. Šiuo metu registre yra maždaug 75 proc. visų Briuselyje veikiančių atitinkamų verslo subjektų ir maždaug 60 proc. nevyriausybinių organizacijų. Bendras registruotų organizacijų skaičius dabar yra 6 000.

Darbo grupė rekomendavo maždaug 30 pakeitimų, kuriais siekiama sustiprinti ir paaiškinti Tarpinstitucinį susitarimą. Reikėtų numatyti daugiau paskatų organizacijoms registruotis savanoriškai. Kitą Europos Komisijos ir Europos Parlamento tarpinstitucinio susitarimo dėl skaidrumo registro peržiūrą rekomenduojama atlikti 2017 m.

Per aukšto lygio grupės diskusijas paaiškėjo, kad vienintelis privalomo registro teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnis. Todėl gali kilti nemažai sudėtingų teisinių klausimų, visų pirma dėl registro taikymo srities ir suderinamumo su kitais sutarčių straipsniais. 352 straipsnyje reikalaujama vieningo balsavimo Taryboje, be to, keliose valstybėse narėse tam turi pritarti nacionaliniai parlamentai. Šiuo metu bendro skaidrumo registro veikloje Taryba nedalyvauja.

Tolesni veiksmai

Darbo grupės išvados ir rekomendacijos patvirtintos vienbalsiai (vienas narys susilaikė) ir bus pateiktos EP biurui. Tada jas turės nagrinėti Konstitucinių reikalų komitetas. Dėl galutinio pasiūlymo balsuos visas Parlamentas, jei spės, iki dabartinės Parlamento kadencijos pabaigos.

Pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius darbo grupės rezultatus pristatys Komisijos narių kolegijai.

EP darbo grupei pirmininkavo Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Raineris Wielandas. Kiti grupės dalyviai – Europos Parlamento pirmininko pavaduotojai Anni Podimata (socialdemokratų frakcija (S&D), Graikija), Isabelle Durant (Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas (Greens/EFA), Belgija), Edward McMillan-Scott (Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija (ALDE), Jungtinė Karalystė), Oldřich Vlasák (Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (ECR), Čekija) ir EP kvestorius Jiří Maštálka (Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji (GUE/NGL), Čekija), Francesco Enrico Speroni (Laisvos ir demokratiškos Europos frakcija (EFD)), Martin Ehrenhauser (nepriklausomas narys, Austrija), taip pat Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas Carlo Casini (Europos liaudies partija (EPP), Italija) ir EP nariai ir Konstitucinių reikalų komiteto koordinatoriai Rafał Trzaskowski (Europos liaudies partija (EPP), Lenkija) ir Roberto Gualtieri (socialdemokratų frakcija (S&D), Italija).

Rekomenduojamų Tarpinstitucinio susitarimo pakeitimų sąrašas bus paskelbtas šiandien skaidrumo registro interneto svetainėje.

Asmenys ryšiams:

Marilyn Carruthers, tel. +32 2 299 94 51

Antonio Gravili, tel. +32 2 295 43 17


Side Bar