Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13. joulukuuta 2013

Edunvalvojien avoimuusrekisteriä aiotaan vahvistaa

Komission ja Euroopan parlamentin puhemiehistön yhteinen työryhmä esittää parannuksia EU:n ns. yhteiseen avoimuusrekisteriin. Rekisterissä luetellaan kaikki sellaiset ryhmät ja järjestöt, jotka pyrkivät vaikuttamaan näiden kahden toimielimen päätöksentekoon.

Tarkastettuaan koko rekisterin työryhmä esitti 30 toimenpidesuositusta, jotka olisi toteutettava välittömästi. Yksi niistä oli voimakkaampien kannustimien tarjoaminen rekisteröitymiselle.

Toimielinten välisistä suhteista ja hallinnosta vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič uskoo, että suositukset vahvistavat rekisteriä. ”Yleisö saa rekisterin avulla entistä enemmän tietoa EU:n tasolla toimivista sidosryhmistä ja järjestöistä. Rekisterissä jo olevien toimijoiden asema paranee, kun taas säännöistä vähät välittävien toiminta vaikeutuu. Olen tyytyväinen siitä, että rekisteri säilyy nykyisessä ainutlaatuisessa laajuudessaan. Kaikkien rekisterissä olevien organisaatioiden samoin kuin niiden asiakkaiden ja jäsenten on syytä olla ylpeitä rekisteriin kuulumisesta”, Šefčovič sanoi.

Nykymuodossaan avoimuusrekisterin perustivat komissio ja Euroopan parlamentti yhdessä vuonna 2011. Se kattaa kaikki komission ja parlamentin päätöksentekoprosessiin aktiivisesti vaikuttamaan pyrkivät organisaatiot niiden päämääristä, oikeudellisesta asemasta, rakenteesta tai budjetista riippumatta. Arviolta 75 prosenttia kaikista tällaisista Brysselissä toimivista elinkeinoelämän toimijoista ja 60 prosenttia kansalaisjärjestöistä on rekisteröitynyt. Yhteensä rekisterissä on tällä hetkellä noin 6 000 organisaatiota.

Työryhmä esittämien muutosehdotusten tarkoituksena on vahvistaa ja selkeyttää avoimuusrekisteriä sääntelevää komission ja Euroopan parlamentin välistä toimielinten sopimusta. Sen mukaan tarvitaan uusia kannustimia, joilla organisaatioita rohkaistaisiin rekisteröitymään vapaaehtoisesti. Työryhmä suosittaa, että sopimusta tarkasteltaisiin uudelleen vuonna 2017.

Työryhmässä pohdittiin myös rekisterin säätämistä pakolliseksi. Ainoa mahdollinen oikeusperusta tätä varten olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artikla. Siihen liittyy kuitenkin useita hankalia oikeudellisia kysymyksiä, jotka koskevat muun muassa rekisterin laajuutta ja eräiden muiden perussopimusten määräysten noudattamista. Sitä paitsi säädöksen antaminen edellyttäisi kyseisen artiklan mukaan neuvoston yksimielistä päätöstä ja lisäksi useissa jäsenvaltioissa kansallisen parlamentin hyväksyntää.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmä esittää päätelmänsä ja suosituksensa (jotka hyväksyttiin yksimielisesti yhden jäsenen pidättyessä äänestämisestä) Euroopan parlamentin puhemiehistölle, minkä jälkeen ne menevät perussopimusvaliokunnan käsiteltäväksi. Lopullisesta ehdotuksesta äänestetään täysistunnossa, mahdollisuuksien mukaan ennen kuluvan vaalikauden päättymistä. Varapuheenjohtaja Šefčovič esittelee työn tulokset komission kollegiolle.

Euroopan parlamentista työryhmässä olivat mukana työryhmän puheenjohtaja, varapuhemies Rainer Wieland (EPP, Saksa), varapuhemiehet Anni Podimata (S&D, Kreikka), Isabelle Durant (Vihreät/EFA, Belgia), Edward McMillan-Scott (ALDE, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Oldřich Vlasák (ECR, Tšekki), parlamentin kvestori Jiří Maštálka (GUE/NGL, Tšekki), parlamentinjäsenet Francesco Enrico Speroni (EFD, Italia) ja Martin Ehrenhauser (NI, Itävalta) sekä perussopimusvaliokunnan puheenjohtaja Carlo Casini (EPP, Italia). Lisäksi työskentelyyn osallistuivat valiokunnan koordinaattorit, parlamentinjäsenet Rafał Trzaskowski (EPP, Puola) ja Roberto Gualtieri (S&D, Italia).

Toimielinten sopimuksen muuttamista koskevat suositukset on julkaistu avoimuusrekisterin verkkosivustolla.

Yhteyshenkilöt:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar