Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. detsember 2013

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič: ühine läbipaistvusregister on nüüd senisest tugevam ja säilitab oma ainulaadse kohaldamisala

Pärast seda, kui komisjoni töörühm ja Euroopa Parlamendi juhatus olid täielikult läbi vaadanud ühise läbipaistvusregistri, kuhu on koondatud kõik rühmad ja organisatsioonid, kes soovivad mõjutada Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi otsustusprotsessi, tulid nad välja ligikaudu 30 soovitusega registri tõhustamiseks, sealhulgas luues tugevad stiimulid, millega innustada organisatsioone registriga liituma.

Komisjoni asepresident ning institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik Maroš Šefčovič: „Need soovitused muudavad registri veelgi tugevamaks. Üldsus saab rohkem teavet huvirühmade ja organisatsioonide kohta, kes tegelevad läbipaistvusega ELi tasandil. Register annab rohkem stiimuleid registreeritud organisatsioonidele ja on karmim nendega, kes eeskirju eiravad. Samuti olen väga rõõmus, et meil õnnestus säilitada registri lai kohaldamisala, mis on maailmas ainulaadne. Kõik need rühmad ja organisatsioonid, kes on registrisse kantud, peaksid selle üle uhkust tundma. Sama kehtib nende klientide ja liikmete kohta.”

Praeguse registri lõid ühiselt Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament 2011. aastal. See hõlmab kõiki organisatsioone, kes osalevad aktiivselt komisjoni ja parlamendi otsustusprotsessi mõjutamisel, olenemata oma staatusest, struktuurist või eelarvest. Praegu on hinnanguliselt registreeritud 75 % kõigist asjaomastest ettevõtlusega seotud üksustest ja umbes 60 % Brüsselis tegutsevatest valitsusvälistest organisatsioonidest. Registreeritud organisatsioonide arv kokku on praegu ligikaudu 6 000.

Töörühm on soovitanud umbes 30 muudatust, et tugevdada institutsioonidevahelist kokkulepet ja muuta see selgemaks. Tuleb luua rohkem stiimuleid, et organisatsioonid registreeriks end vabatahtlikult. Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi institutsioonidevaheline kokkulepe läbipaistvusregistri kohta soovitatakse uuesti läbi vaadata 2017. aastal.

Kõrgetasemelises töörühmas peetud arutelud on näidanud, et kohustusliku registri ainus õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 352. See aga võib tekitada palju keerulisi juriidilisi küsimusi, eelkõige seoses registri kohaldamisala ja selle kokkusobivusega aluslepingute muude artiklitega. Artikkel 352 eeldab nõukogu ühehäälset otsust ja mitmes liikmesriigis kohaliku parlamendi heakskiitu. Nõukogu ühises läbipaistvusregistris praegu ei osale.

Edasised sammud

Töörühma järeldused ja soovitused, mis kiideti heaks ühehäälselt (erapooletuid oli üks), esitatakse Euroopa Parlamendi juhatusele ning seejärel vaatab põhiseaduskomisjon need uuesti läbi. Võimaluse korral pannakse lõplik ettepanek hääletamisele täiskogu istungil veel enne praeguse koosseisu ametiaja lõppu.

Asepresident Šefčovič esitleb töörühma tulemusi komisjoni volinikele.

Euroopa Parlamendi töörühma esimees oli Euroopa Parlamendi asepresident Rainer Wieland, töörühma kuulusid Euroopa Parlamendi asepresidendid Anni Podimata (S&D, EL), Isabelle Durant (rohelised/EFA, BE), Edward McMillan-Scott (ALDE, UK), Oldřich Vlasák (ECR, CZ) ja Euroopa Parlamendi kvestor Jiří Maštálka (GUE/NGL, CZ), Francesco Enrico Speroni (EFD), Martin Ehrenhauser (NI, AT), põhiseaduskomisjoni esimees Carlo Casini (EPP, IT) ning parlamendiliikmed ja põhiseaduskomisjoni koordinaatorid Rafał Trzaskowski (EPP, PL) ja Roberto Gualtieri (S&D, IT).

Institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmiseks esitatud soovituste loetelu on kättesaadav alates tänasest järgmisel aadressil: Läbipaistvusregistri veebisait.

Kontaktisikud:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar