Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2013

Μάρος Σέφτσοβιτς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: το Κοινό Μητρώο Διαφάνειας πρέπει να ενισχυθεί και να διατηρήσει τον μοναδικό του χαρακτήρα

Μετά από πλήρη επανεξέταση του Κοινού Μητρώου Διαφάνειας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ομάδες και τις οργανώσεις που επιθυμούν να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ομάδα εργασίας της Επιτροπής και του Προεδρείου του ΕΚ, πρότεινε 30 περίπου άμεσες βελτιώσεις και ισχυρά κίνητρα για την ενθάρρυνση των οργανισμών να εγγραφούν στο μητρώο.

Ο αντιπρόεδρος Μάρος Σέφτσοβιτς, επίτροπος Διοργανικών Σχέσεων και Διοίκησης, δήλωσε: «Οι συστάσεις θα ενισχύσουν το μητρώο ώστε να δίνει στο κοινό περισσότερες πληροφορίες για τις ομάδες συμφερόντων και τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της διαφάνειας. Θα παρέχει επίσης περισσότερα κίνητρα στους οργανισμούς που είναι καταχωρισμένοι σ' αυτό και θα επιβάλλει αυστηρότερους όρους σε όσους δεν τηρούν τους κανόνες. Ταυτόχρονα, είμαι ευτυχής που διατηρείται το ευρύ πεδίο κάλυψης του μητρώου το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο. Όλες οι ομάδες και οργανώσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο πρέπει να είναι υπερήφανες, καθώς και οι πελάτες και τα μέλη τους.»

Το σημερινό μητρώο δημιούργησαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2011. Καλύπτει όλες τις οργανώσεις που σκοπό έχουν να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, ανεξάρτητα από τον σκοπό, το καθεστώς, τη διάρθρωση ή τον προϋπολογισμό τους. Επί του παρόντος, περίπου 75 % των φορέων που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και το 60 % περίπου των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες έχουν καταχωριστεί στο μητρώο. Ο συνολικός αριθμός των καταχωρισμένων φορέων φθάνει σήμερα περίπου τους 6.000.

Η ομάδα εργασίας συνέστησε γύρω στις 30 αλλαγές προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να ενισχυθεί η διοργανική συμφωνία. Πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα ώστε οι φορείς να εγγράφονται εθελοντικά στο μητρώο. Προτείνεται διεξοδική επανεξέταση της «διοργανικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μητρώο διαφάνειας» για το 2017.

Από τις συζητήσεις στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου προέκυψε ότι η μόνη νομική βάση για υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο είναι το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια υποχρέωση θα δημιουργούσε μεγάλο αριθμό περίπλοκων νομικών ζητημάτων, ιδίως όσον αφορά την ευρύτητα του μητρώου, και τη συμμόρφωση προς άλλα άρθρα των Συνθηκών. Το άρθρο 352 προϋποθέτει ομοφωνία στο Συμβούλιο, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη έγκριση από τα εθνικά κοινοβούλια. Προς το παρόν, το Συμβούλιο δεν συμμετέχει στο Κοινό Μητρώο Διαφάνειας.

Επόμενα βήματα

Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της ομάδας εργασίας που εγκρίθηκαν ομόφωνα με μία μόνο αποχή, θα παρουσιαστούν, στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια θα εξεταστούν από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η τελική πρόταση θα ψηφιστεί από την oλoμέλεια, ει δυνατόν πριν από το τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου.

Ο αντιπρόεδρος Σέφτσοβιτς θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας στο Σώμα των Επιτρόπων.

Στην ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την προεδρία του αντιπροέδρου του ΕΚ Rainer Wieland συμμετείχαν οι αντιπρόεδροι Άννα Ποδηματά (S &d, EL), Isabelle Durant (Οικολόγοι/EFA, BE), Edward McMILLAN-SCOTT (ALDE, UK), Oldřich Vlasák (ECR, CZ), και ο κοσμήτορας του ΕΚ Jiří Maštálka (GUE/NGL, CZ), Francesco Enrico Speroni (EFD), Martin Ehrenhauser (NI, AT) καθώς και ο πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Carlo Casini (EPP, ΙΤ) και οι βουλευτές Rafał Trzaskowski (EPP, PL) και Roberto Gualtieri (S &d, IT), συντονιστές της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων.

Ο κατάλογος με τις προτάσεις για αλλαγές στη διοργανική συμφωνία, θα είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Μητρώου Διαφάνειας αργότερα εντός της ημέρας.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar