Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. prosince 2013

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič: Posílený Společný rejstřík transparentnosti si zachovává svou jedinečnou oblast působnosti

Po provedení celkového přezkumu Společného rejstříku transparentnosti, v němž jsou uvedeny všechny skupiny a organizace, které se snaží ovlivňovat rozhodovací proces Komise a Evropského parlamentu, předložila pracovní skupina složená ze zástupců Evropské komise a předsednictva Evropského parlamentu zhruba 30 návrhů na okamžité zlepšení fungování rejstříku, zejména pak opatření, která mají organizace motivovat se do rejstříku zapsat.

„Tato doporučení posílí efektivnost rejstříku,“ uvedl místopředseda Komise Maroš Šefčovič, který odpovídá za interinstitucionální vztahy a administrativu. „Díky tomu bude veřejnosti poskytovat více informací o zájmových skupinách a organizacích, které jsou na úrovni EU aktivní v oblasti transparentnosti. Již zaregistrovaným organizacím poskytne více pobídek a bude důslednější vůči těm, které nehrají podle pravidel. Zároveň jsem rád, že se zachovala široká oblast působnosti rejstříku, jež ve světě nemá obdoby. Všechny skupiny a organizace, které jsou v rejstříku zapsány, i jejich klienti a členové by měli být hrdí na to, že jsou jeho součástí.“

Současný rejstřík byl zřízen společně Evropskou komisí a Evropským parlamentem v roce 2011. Zahrnuje všechny organizace, které se aktivně snaží mít vliv na rozhodovací proces Komise a Parlamentu, bez ohledu na to, jaký sledují účel, jaký mají status, strukturu nebo rozpočet. Odhaduje se, že doposud se do rejstříku zapsalo 75 % všech relevantních podnikatelských subjektů a přibližně 60 % nevládních organizací, které působí v Bruselu. Celkový počet registrovaných organizací se momentálně pohybuje okolo 6 000.

Pracovní skupina doporučila přibližně 30 změn, jimiž se má zefektivnit fungování rejstříku a vyjasnit ustanovení interinstitucionální dohody mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem, na jejímž základě byl rejstřík zřízen. Mělo by se zavést více pobídek, které by organizace motivovaly k dobrovolné registraci. Další přezkoumání interinstitucionální dohody týkající se rejstříku transparentnosti se doporučuje provést v roce 2017.

Jednání skupiny na vysoké úrovni ukázalo, že jediným právním základem pro povinnou registraci je článek 352 Smlouvy o fungování Evropské unie. Vzniklo by ale mnoho složitých právních problémů, zejména pokud jde o oblast působnosti rejstříku a soulad s jinými články smluv. Článek 352 vyžaduje jednomyslnost v Radě a v několika členských státech schválení ze strany vnitrostátních parlamentů. V současné době se Rada na Společném rejstříku transparentnosti nepodílí.

Další kroky

Závěry a doporučení pracovní skupiny, které byly schváleny jednomyslně (1 člen se hlasování zdržel), budou předloženy předsednictvu Evropského parlamentu a poté je přezkoumá Výbor pro ústavní záležitosti. O konečném návrhu se bude hlasovat v Evropském parlamentu, pokud možno ještě před koncem současného volebního období.

Místopředseda Šefčovič předloží výsledky pracovní skupiny kolegiu komisařů.

Pracovní skupina Evropského parlamentu, které předsedal místopředseda Evropského parlamentu Rainer Wieland, byla složena z: místopředsedové Evropského parlamentu Anni Podimata (Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, Řecko), Isabelle Durant (Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance, Belgie), Edward McMillan-Scott (Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, Spojené království), Oldřich Vlasák (Skupina Evropských konzervativců a reformistů, Česká republika), kvestor EP Jiří Maštálka (Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, Česká republika), Francesco Enrico Speroni (Evropa Svobody a Demokracie, Itálie), Martin Ehrenhauser (Nezařazení poslanci, Rakousko), předseda Výboru pro ústavní záležitosti Carlo Casini (Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), Itálie) a dále poslanci EP Rafał Trzaskowski (Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), Polsko) a Roberto Gualtieri (Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, Itálie) – koordinátoři Výboru pro ústavní záležitosti.

Seznam doporučených změn v interinstitucionální dohodě bude k dispozici na internetových stránkách rejstříku transparentnosti ještě dnes.

Kontaktní osoby:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar