Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 декември 2013 г.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович: „Съвместният регистър за прозрачност ще бъде по-ефективен и ще запази своя уникален обхват“

След като бе извършен пълен преглед на съвместния регистър за прозрачност, в който са включени всички групи и организации, които се стремят да окажат влияние върху процеса на вземане на решения в Европейската комисия и Европейския парламент, работна група на Комисията и Бюрото на ЕП е съставила около 30 препоръки за незабавни подобрения, сред които силни стимули за организациите да се регистрират.

Заместник-председателят Марош Шефчович, комисар по въпросите на междуинституционалните отношения и администрацията, заяви: „Благодарение на отправените препоръки регистърът ще заработи по-ефективно. Той ще предоставя на широката общественост повече информация за групите и организациите, представляващи определени интереси, които упражняват прозрачно дейност на равнище ЕС. Освен това ще се осигурят повече стимули за регистрираните организации, а тези, които не играят по правилата, ще се сблъскват с повече препятствия. В същото време се радвам, че запазихме широкия обхват на регистъра, който е единствен по рода си в световен мащаб. Всички групи и организации, включени в регистъра, трябва да се гордеят, като същото се отнася и за техните клиенти и членове“.

Текущият регистър бе създаден съвместно от Европейската комисия и Европейския парламент през 2011 г. Той обхваща всички организации, чиято дейност се състои в това да оказват влияние върху процеса на вземане на решения в Комисията и Парламента, независимо каква е тяхната цел, статут, структура или бюджет. Данните сочат, че към момента са се регистрирали около 75 % от съответните субекти, свързани със стопанските среди, и около 60 % от неправителствените организации (НПО), развиващи дейност в Брюксел. Общият брой на регистрираните организации в момента е 6 000.

Работната група препоръча около 30 промени, чиято цел е да се подсили Междуинституционалното споразумение и да се внесе яснота в него. Трябва да се предвидят повече стимули за доброволното регистриране на организациите. Препоръчва се през 2017 г. да се извърши допълнителен преглед на Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Комисията относно регистъра за прозрачност.

От дискусиите, проведени в рамките на групата на високо равнище, стана ясно, че единственото правно основание за задължителен регистър е член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Такъв подход би породил множество сложни правни въпроси, най-вече що се отнася до обхвата на регистъра, както и до спазването на разпоредбите на други членове от договорите. Съгласно член 352 се изисква единодушие в рамките на Съвета, а в няколко държави членки — одобрението на националните парламенти. Понастоящем Съветът не участва в съвместния регистър за прозрачност.

Следващи стъпки

Заключенията и препоръките на работната група, одобрени с единодушие при един въздържал се, ще бъдат представени на Бюрото на ЕП, след което Комисията по конституционни въпроси ще трябва да ги проучи. Окончателното предложение ще се гласува в пълен състав, при възможност преди края на сегашния мандат.

Заместник-председателят Шефчович ще представи резултатите от работата на работната група пред колегиума на членовете на Комисията.

Работната група на ЕП се председателстваше от заместник-председателя на Европейския парламент Райнер Виланд. В групата участваха заместник-председателите на Европейския парламент Ани Подимата (Прогресивен алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, Гърция), Изабел Дюран (Зелени/Европейски свободен алианс, Белгия), Едуард Макмилан-Скот (Група на Алианса на демократите и либералите за Европа, Обединено кралство), Олдржих Власак (Европейски консерватори и реформисти, Чешка република) и квесторът на ЕП Иржи Машталка (Конфедеративна група на Обединената европейска левица/Северна зелена левица, Чешка република), Франческо Енрико Сперони (Група „Европа на свободата и демокрацията“, Италия), Мартин Еренхаузер (независим член на ЕП, Австрия), както и председателят на Комисията по конституционни въпроси Карло Касини (Европейска народна партия, Италия), и още членовете на ЕП Рафал Тшасковски (Европейска народна партия, Полша) и Роберто Гуалтиери (Прогресивен алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, Италия) — координатори на Комисията по конституционни въпроси.

Списъкът с препоръки за промени в Междуинституционалното споразумение ще бъде достъпен по-късно днес на уебсайта на Регистъра за прозрачност.

За контакти:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar