Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. decembra 2013

EU potrojila financiranje železniških inovacij

Evropska komisija je danes sprejela novo javno-zasebno partnerstvo „Shift2Rail“, da bi vložila skoraj eno milijardo EUR v raziskave in inovacije z namenom povečanja evropskega železniškega prevoza potnikov in tovora. Železniški prevoz je ena od najbolj učinkovitih in okolju prijaznih oblik prevoza, vendar se trenutno uporablja samo za prevoz približno 10 % evropskega tovora in 6 % potnikov letno.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, ki je pristojen za promet, je povedal:

„Če želimo uporabi evropskega železniškega prometa pritegniti več potnikov in tovora, mora ta zagotoviti boljše storitve in ponuditi privlačno izbiro za več uporabnikov. Za to pa so potrebne inovacije. To javno-zasebno partnerstvo je pomemben dosežek, ki bo spodbujal inovacije za zmanjšanje stroškov železniških storitev, povečanje zmogljivosti ter zagotovitev zanesljivejših in bolj pogostih železniških storitev za uporabnike.“

Komisarka za raziskave Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Ta naložba bo omogočila velik industrijski projekt, pri katerem se bodo za razvoj strateških tehnologij in rešitev, ki bodo pomagale pri okrepitvi konkurenčnosti evropskih podjetij in ohranitvi vodilnega položaja Evrope na svetovnem železniškem trgu, uporabila tako javna kot zasebna finančna sredstva iz celotnega železniškega sektorja. To je odlična ponazoritev učinka finančnega vzvoda proračuna EU za rast in delovna mesta.“

Shift to Rail

„Shift2Rail“ (presedlaj na železnico) je ambiciozno javno-zasebno partnerstvo, ki bo upravljalo sedemletni delovni program usmerjenih raziskav in inovacij za razvoj boljših železniških storitev v Evropi. Razvilo in pospešilo bo dajanje tehnoloških dosežkov na trg.

S partnerstvom „Shift2Rail“ je Komisija je več kot potrojila svoje financiranje za raziskave in inovacije v železniškem prometu na 450 milijonov EUR (2014–2020) v primerjavi s 155 EUR v predhodnem obdobju. K temu bo s 470 milijoni EUR svoje prispevala še železniška industrija. Neto dobički tega dolgoročnega sodelovalnega pristopa bodo v primerjavi s prejšnjim sofinanciranjem posameznih projektov občutno pospešili inovacije v železniškem sektorju.

Namen partnerstva „Shift2Rail“ je zagotoviti do 50-odstotno zmanjšanje stroškov železniškega prometa v njegovem življenjskem ciklusu (tj. stroškov izgradnje, prevoza, vzdrževanja ter prenove infrastrukture in tirnih vozil); do 100-odstotno splošno povečanje zmogljivosti; in do 50-odstotno splošno povečanje zanesljivosti v različnih segmentih trga železniških storitev.

Raziskave in inovacije bodo osredotočene na pet ključnih področij:

za izboljšanje kakovosti storitev bodo osredotočene na razvoj nove generacije visokozmogljivih vlakov, ki so stroškovno učinkoviti in zanesljivi;

za povečanje zmogljivosti in števila vlakov, ki vozijo na isti liniji, bodo razviti boljši inteligentni sistemi za upravljanje prometa in nadzor;

zanesljiva in visokokakovostna infrastruktura, vključno z zmanjšanjem hrupa prog, se bo zagotovila z zmanjšanjem stroškov in razvojem inteligentnega načina vzdrževanja;

za zagotavljanje integriranega izdajanja vozovnic in načrtovanja potovanj bodo razvite inovativne rešitve in storitve na področju informacijske tehnologije;

da se železnicam omogoči uspešno konkuriranje na več trgih, bodo razvite boljše logistične rešitve in rešitve za intermodalni tovorni promet, s čimer se bodo železnice lahko boljše povezovale z drugimi oblikami prevoza.

Vzpostavitev železniškega skupnega podjetja, tj. javno-zasebnega partnerstva, imenovanega Shift2Rail, bo omogočila združevanje javnih in zasebnih virov z namenom osredotočanja na raziskovalne dejavnosti, ki so bistvenega pomena za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega prostora in spodbujanje konkurenčnosti železniškega sektorja kot celote, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje izvoza. Projekt bo zajemal praktično vse dobavitelje v železniški industriji v Evropi, vključno z inovativnimi malimi in srednjimi podjetji, da se pospeši razvoj novih tehnologij in njihovo dajanje na trg. To bo vključevalo tudi železniške prevoznike in upravljavce infrastrukture, da se zagotovi, da so raziskovalne dejavnosti usklajene s potrebami trga. Do danes so proizvajalci železniške opreme Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales in CAF kot tudi upravljavca infrastrukture Trafikverket in Network Rail že potrdili, da bo vsak izmed njih za pobudo Shift2Rail prispeval najmanj 30 milijonov EUR (skupaj 270 milijonov EUR).

Ozadje

Evropa se sooča z velikimi izzivi, kot so vse pogostejši zastoji, povečevanje povpraševanja po prevozu in potreba po oblikovanju trajnostnih prometnih povezav za spodbuditev gospodarske rasti.

Vendar je kljub napredku na nekaterih trgih železniški promet v mnogih državah članicah EU obstal na isti točki ali upadel. Modalni delež železniškega potniškega prometa v celotnem notranjem prometu EU je v povprečju s približno 6 % ostal bolj ali manj nespremenjen od leta 2000, medtem ko se je modalni delež železniškega prevoza tovora zmanjšal, in sicer z 11,5 % na 10,2 %.

Zaradi tega dejstva se je Evropska komisija odzvala s tremi ukrepi:

1. Sprejela je obsežnejši sveženj ukrepov za prestrukturiranje trga železniških storitev v Evropi (4. železniški paket).

2. Potrojila je naložbe v evropske infrastrukture s sedanjih 8 milijard EUR na 26 milijard EUR za obdobje 2014−2020. Več kot 80 % teh sredstev bo namenjenih za železniški promet.

3. Potrojila je naložbe v raziskave in inovacije v železniškem prometu, zlasti v okviru novega programa Shift to Rail.

Več informacij:

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar