Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 december 2013

EU verdrievoudigt financiering voor spoorweginnovatie

De Europese Commissie heeft vandaag "Shift2Rail" goedgekeurd. Dat is een nieuw publiek-privaat partnerschap dat bijna 1 miljard euro zal investeren in onderzoek en innovatie. Bedoeling is om in de EU meer passagiers en goederen per spoor te vervoeren. Het spoor is een van efficiëntste en klimaatvriendelijkste vormen van vervoer, maar op dit moment worden in Europa maar 10 % van de vracht en 6 % van de passagiers met de trein vervoerd.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor vervoer:

„Als we meer passagiers en goederen met de trein willen vervoeren, moeten de spoorwegen betere diensten en een aantrekkelijk aanbod voor meer consumenten aanbieden. Dat kan alleen als de spoorwegen innoveren. Dit publiek-privaat partnerschap wordt de drijvende kracht achter innovatie waarmee we de kosten van het spoor zullen verlagen, de capaciteit zullen verhogen en de klanten betrouwbaardere en frequentere diensten zullen bieden.”

Commissaris voor onderzoek Máire Geoghegan-Quinn: „Bij deze investering zijn publieke en private investeerders uit de hele spoorsector betrokken. Zij zullen de krachten bundelen voor de ontwikkeling van strategische technologieën en oplossingen die de concurrentiekracht van de Europese ondernemingen versterken en waardoor Europa zijn leidersplaats op de wereldwijde spoormarkt kan behouden. Dit is een perfecte demonstratie van het hefboomeffect van EU-geld op groei en banen.”

Shift2Rail

"Shift2Rail" is een ambitieus publiek-privaat partnerschap dat een zevenjarig werkprogramma voor onderzoek en innovatie zal beheren voor betere treindiensten in Europa. Het zal technologische doorbraken realiseren en versneld op de markt brengen.

Met "Shift2Rail" verdrievoudigt de Commissie haar financiering voor onderzoek en innovatie in de spoorsector van 155 miljoen euro in de vorige programmeringsperiode tot 450 miljoen euro in de periode 2014-2020. De spoorsector investeert op zijn beurt 470 miljoen euro. In vergelijking met de vroegere medefinanciering van individuele projecten, levert deze gezamenlijke aanpak op lange termijn een zeer aanzienlijke innovatie-impuls voor de spoorsector op.

Shift2Rail mikt op een vermindering met 50 % van de levenscycluskost van het spoorvervoer (kosten voor constructie, exploitatie, onderhoud en vervanging van infrastructuur en rollend materieel), een algemene capaciteitstoename met 100 % en een algemene verhoging van de betrouwbaarheid met 50 % in de verschillende segmenten van de spoorwegmarkt.

Er worden vijf klemtonen gelegd:

om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, wordt het onderzoek toegespitst op de ontwikkeling van een nieuwe generatie kostenefficiënte en betrouwbare treinen met hoge capaciteit;

om de capaciteit te verhogen en meer treinen op dezelfde lijnen te laten rijden, zullen intelligente verkeersbeheer- en controlesystemen worden ontwikkeld;

er zal worden voorzien in betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige infrastructuur met minder geluidshinder, lagere kosten en intelligent onderhoud;

er zullen innovatieve IT-oplossingen en diensten worden ontwikkeld voorzien geïntegreerde kaartjesverkoop en reisplanners;

om het spoor op meerdere markten beter te laten concurreren, zullen oplossingen voor logistiek en intermodaal goederenvervoer worden ontwikkeld zodat het spoor beter aansluit op andere vormen van transport.

Door de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming – het publiek-privaat partnerschap Shift2Rail – kunnen publieke en private middelen worden samengebracht voor onderzoek dat van cruciaal belang is voor de gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte en voor het concurrentievermogen van de spoorsector, de werkgelegenheid en de uitvoer. Om de nieuwe technologieën versneld te kunnen ontwikkelen en op de markt te brengen, zijn bij het project vrijwel alle leveranciers uit de Europese spoorsector betrokken, waaronder innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen. Ook spoorwegexploitanten en infrastructuurbeheerders zullen worden betrokken om ervoor te zorgen dat het onderzoek is afgestemd op de behoeften van de markt. Tot dusver hebben de volgende ondernemingen zich ertoe verbonden elk minstens 30 miljoen euro investeren (samen 270 miljoen euro): constructeurs Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales en CAF en infrastructuurbeheerders Trafikverket en Network Rail.

Achtergrond

Europa wordt geconfronteerd met aanzienlijke problemen op het vlak van congestie, de verkeersvraag en de nood aan duurzame transportverbindingen om de economische groei te stimuleren.

Ondanks de positieve ontwikkelingen op sommige markten stagneert of daalt het spoorverkeer in veel EU-landen. Sinds 2000 is het gemiddelde marktaandeel van het passagiersvervoer per spoor binnen de EU min of meer 6 % gebleven , maar het aandeel van het goederenvervoer is gedaald van 11,5 % naar 10,2 %.

De Europese Commissie heeft daarom op drie fronten actie ondernomen:

1. een belangrijk pakket herstructureringsmaatregelen voor de Europese spoorwegmarkt (4de spoorwegpakket);

2. verdrievoudiging van de investeringen in Europese infrastructuur, van de huidige 8 miljard euro tot 26 miljard euro voor de periode 2014-2020. Meer dan 80 % zal worden besteed aan het spoor;

3. verdrievoudiging van de investeringen in onderzoek en innovatie, vooral in het kader van het nieuwe Shift2Rail-programma.

Meer informatie:

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar