Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 16. decembrī

ES trīskāršo inovācijas finansējumu dzelzceļa nozarē

Eiropas Komisija šodien pieņēma “Shift2Rail", jaunu publiskā un privātā sektora partnerību, lai ieguldītu gandrīz vienu miljardu eiro pētniecībā un inovācijā un vairāk pasažieru un kravu pārvadātu pa Eiropas dzelzceļiem. Dzelzceļa transports ir viens no visefektīvākajiem un klimatam draudzīgākajiem transporta veidiem, bet pašlaik uz to attiecināmi tikai aptuveni tikai 10 % kravu un 6 % pasažieru pārvadājumu gadā Eiropā.

Par transporta politiku atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass:

“Ja mēs vēlamies panākt pasažieru un kravu pārvadājumu pieaugumu uz Eiropas dzelzceļiem, dzelzceļam ir jāuzlabo piedāvātie pakalpojumi un jāizstrādā pievilcīgi piedāvājumi lielākam skaitam klientu. Tālab dzelzceļam ir nepieciešama inovācija. Šī publiskā un privātā sektora partnerība ir liels sasniegums, tā veicinās inovāciju, lai samazinātu dzelzceļa pakalpojumu izmaksas, palielinās jaudu un nodrošinās uzticamākus, biežākas vilcienu kustības pakalpojumus klientiem.”

Komisāre Moire Gēgena-Kvinna: “Pateicoties šiem ieguldījumiem, būs iespējama vērienīga rūpnieciskā darbība, ko, izmantojot kā publisko, tā privāto finansējumu visā dzelzceļa sektorā kopumā, īsteno ar mērķi attīstīt stratēģiskas tehnoloģijas un risinājumus, kas palīdzēs nostiprināt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un paturēt Eiropas vadošās pozīcijas globālajā dzelzceļa tirgū. Tas ir labs piemērs, kas parāda ES budžeta sviras efektu attiecībā uz izaugsmi un darbvietu radīšanu.”

“Shift to Rail”

"Shift2Rail" ir vērienīga publiskā un privātā sektora partnerība, kas pārvaldīs septiņu gadu mērķtiecīga pētniecības un inovācijas darba programmu, lai atbalstītu labākus dzelzceļa pakalpojumus Eiropā. Tā gādās par tehnoloģisko jauninājumu izstrādi un raitāku laišanu tirgū.

Ar "Shift2Rail" Komisija pētniecības un inovācijas finansējumu dzelzceļa nozarē vairāk nekā trīskāršos, un tas sasniegs 450 miljonus eiro (2014.–2020. gadā) salīdzinājumā ar 155 miljoniem eiro iepriekšējā pārskata periodā. Šo summu papildinās 470 miljoni eiro no dzelzceļa nozares. Pateicoties šādai ilgtermiņa sadarbības pieejai salīdzinājumā ar individuālu projektu līdzfinansēšanas pieeju iepriekš, būtiski aktivizēsies inovācija dzelzceļa nozarē.

“Shift2Rail” mērķi ir šādi: turpat par 50 % samazināt dzelzceļa transporta dzīves cikla izmaksas (t.i., būves, ekspluatācijas, apkopes un infrastruktūras un ritošā sastāva atjaunošanas izmaksas); kopumā par turpat 100 % palielināt jaudu; kopumā par turpat 50 % palielināt uzticamību dažādos dzelzceļa tirgus segmentos.

Pētniecību un inovāciju akcentēs piecās galvenajās jomās:

lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, tās pievērsīsies jaunas paaudzes tādu lieljaudas vilcienu izstrādei, kas ir rentabli un droši;

lai palielinātu jaudu un panāktu, ka lielāks skaits vilcienu kursē pa tiem pašiem ceļiem, tiks gādāts par to, lai uzlabotu automātisko satiksmes pārvaldības un kontroles sistēmu darbību;

lai nodrošinātu uzticamu, īpaši kvalitatīvu infrastruktūru, tostarp samazinātu ceļu troksni, izmaksas un attīstītu automatizētu apkopi;

lai nodrošinātu vienotu biļešu iegādes un braucienu plānošanu, tiks gādāts par novatorisku IT risinājumu un pakalpojumu izstrādi;

lai dzelzceļš varētu efektīvi konkurēt vairākos tirgos, uzlabos loģistiku un vairākveidu kravas pārvadāšanas risinājumus. Mērķis ir labāka saskaņotība un sadarbspēja ar citiem transporta veidiem.

Dzelzceļa kopuzņēmuma — publiskā un privātā sektora partnerības “Shift2Rail” — izveide ļaus apvienot publiskos un privātos resursus, lai pievērstos pētniecībai, kas ir izšķiroši svarīga, lai izveidotu vienoto Eiropas dzelzceļa telpu un atbalstītu visas dzelzceļa nozares konkurētspēju, tajā pašā laikā radot darbavietas un kāpinot eksportu. Projektā iesaistīsies gandrīz visi Eiropas dzelzceļa nozares piegādātāji, tostarp novatoriski mazie un vidējie uzņēmumi, lai paātrinātu jaunu tehnoloģiju izstrādi un laišanu tirgū. Tāpat iesaistīsies arī dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji, lai nodrošinātu, ka pētniecība ir saskaņota ar tirgus vajadzībām. Pašreiz dzelzceļa iekārtu ražotāji “Alstom”, “Ansaldo STS”, “Bombardier”, “Siemens”, “Thales” un “CAF”, kā arī infrastruktūras pārvaldītāji “Trafikverket” un “Network Rail”, jau ir apstiprinājuši, ka tie katrs ieguldīs vismaz 30 miljonus eiro iniciatīvā “Shift2Rail” (kopā 270 miljonus eiro).

Vispārīga informācija

Eiropa saskaras ar būtiskām problēmām, ko rada arvien pieaugoša satiksmes pārslogotība un pieaugums un nepieciešamība veidot ilgtspējīgus transporta savienojumus, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi.

Tomēr, kaut arī atsevišķos tirgos pārmaiņas ir pozitīvas, dzelzceļa transports daudzās ES dalībvalstīs stagnē vai pat iet mazumā. Pasažieru dzelzceļa pārvadājumu daļa vienotajos vairākveidu transporta pakalpojumos ES iekšienē vidēji saglabājās vairāk vai mazāk nemainīga kopš 2000. gada — apmēram 6 %, turpretim kravu dzelzceļa pārvadājumu daļa ir samazinājusies no 11,5 % uz 10,2 %.

Šajā situācijā Eiropas Komisija ir reaģējusi trejādi.

1. Tā sagatavojusi vērienīgu pasākumu kopumu, lai pārstrukturētu dzelzceļa tirgu Eiropā (ceturtā dzelzceļa pakete).

2. Tā trīskāršojusi ieguldījumus Eiropas infrastruktūrā — no 8 miljardiem pašreiz līdz 26 miljardiem 2014.–2020. gadā. Vairāk nekā 80 % šī finansējuma piešķirs dzelzceļa transportam.

3. Tā trīskāršojusi pētniecības un inovācijas investīcijas dzelzceļa nozarē, jo īpaši ar jauno programmu “Shift to Rail”.

Plašāka informācija pieejama:

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam S. Kallasam vietnē Twitter

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar