Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 16 d.

ES trigubina geležinkelių sektoriaus inovacijų finansavimą

Šiandien Europos Komisija patvirtino naują viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę „Shift2Rail“ – ją vykdant į mokslinius tyrimus ir inovacijas bus investuota beveik 1 mlrd. EUR, kad Europos geležinkeliais keliautų daugiau keleivių ir būtų gabenama daugiau krovinių. Geležinkeliai yra vienas veiksmingiausių ir mažiausiai klimatui kenkiančių vežimo būdų, tačiau šiuo metu jais kasmet vežama tik apie 10 proc. Europos krovinių ir 6 proc. keleivių.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė:

„Norint, kad Europos geležinkeliais naudotųsi daugiau keleivių ir būtų gabenama daugiau krovinių, reikia, kad teikiamos paslaugos būtų geresnės ir patrauklesnės didesniam skaičiui klientų. Kad taip nutiktų, geležinkelių sektoriuje turi būti diegiamos inovacijos. Ši viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė – svarbus žingsnis pirmyn, paskatinsiantis inovacijas, dėl kurių sumažės geležinkelių paslaugų sąnaudos, padidės traukinių talpa, o klientams bus teikiamos patikimesnės reguliarios geležinkelių paslaugos.“

Už mokslinius tyrimus atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Šiomis investicijomis, kurias sudaro viešasis ir privatusis geležinkelių sektoriaus finansavimas, pramonės įmonės bus paskatintos kurti strategines technologijas ir ieškoti sprendimų, kaip padidinti Europos įmonių konkurencingumą, kad Europa išliktų pasaulinės geležinkelių rinkos lydere. Tai puikus ES biudžeto sverto poveikio augimui ir darbo vietų kūrimui įrodymas.“

Perėjimas prie geležinkelių transporto

„Shift2Rail“ – plataus užmojo viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, pagal kurią septynerius metus bus vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų darbo programa siekiant geresnių geležinkelių paslaugų Europoje. Bus pasiekta technologinių laimėjimų ir paspartintas jų patekimas į rinką.

Įgyvendindama „Shift2Rail“ 2014–2020 m. mokslinių tyrimų ir inovacijų geležinkelių sektoriuje finansavimą Komisija padidins daugiau negu tris kartus (iki 450 mln. EUR), palyginti su ankstesniam laikotarpiui skirtais 155 mln. EUR. Geležinkelių pramonė skirs 470 mln. EUR. Palyginti su ankstesniu pavienių projektų bendru finansavimu, šio ilgalaikio bendradarbiavimo grynosios pajamos labai paskatintų geležinkelių pramonės inovacijas.

„Shift2Rail“ siekiama: iki 50 proc. sumažinti geležinkelių transporto gyvavimo ciklo (t. y. infrastruktūros ir riedmenų kūrimo, veikimo, priežiūros ir atnaujinimo) sąnaudas, iki 100 proc. padidinti traukinių talpą ir iki 50 proc. padidinti skirtingų geležinkelių rinkos segmentų patikimumą.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos bus vykdomi penkiose svarbiausiose srityse:

gerinti paslaugų kokybę – daugiausia dėmesio bus skiriama ekonomiškiems, patikimiems ir labai talpiems traukiniams;

padidinti traukinių talpą ir pasiekti, kad daugiau traukinių važiuotų tais pačiais maršrutais – taip bus sukurtos geresnės ir pažangesnės eismo valdymo ir kontrolės sistemos;

sukurti patikimą aukštos kokybės infrastruktūrą, kartu mažinti traukinių keliamą triukšmą ir sąnaudas ir kurti pažangią priežiūros sistemą;

sukurti integruotojo bilietų pardavimo sistemą ir kelionių planavimo programas – atsiras naujokų IT priemonių ir paslaugų.

sudaryti sąlygas geležinkelių sektoriui veiksmingai konkuruoti rinkose – bus sukurta geresnė logistika ir pasiūlyta geresnių įvairiarūšio krovinių vežimo sprendimų, kad geležinkeliai būtų geriau susieti su kitų rūšių transportu.

Įsteigus geležinkelių bendrąją įmonę – viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę „Shift2Rail“ – bus galima sutelkti viešąsias ir privačiąsias lėšas ir skirti jas moksliniams tyrimams, reikalingiems bendrai Europos geležinkelių erdvei sukurti, geležinkelių sektoriaus konkurencingumui remti, darbo vietoms kurti ir eksportui skatinti. Projekte dalyvaus beveik visi Europos geležinkelių pramonės tiekėjai, įskaitant novatoriškas mažąsias ir vidutines įmones, kad naujos technologijos būtų kuriamos greičiau ir greičiau patektų į rinką. Projekte taip pat dalyvaus geležinkelių įmonės ir infrastruktūros valdytojai, kad mokslinių tyrimų veikla atitiktų rinkos poreikius. Geležinkelių įrangos gamintojai „Alstom“, „Ansaldo STS“, „Bombardier“, „Siemens“, „Thales“, CAF ir infrastruktūros valdytojai „Trafikverket“ bei „Network Rail“ jau patvirtino „Shift2Rail“ iniciatyvai skirsiantys po 30 mln. EUR ar daugiau (iš viso 270 mln. EUR).

Pagrindiniai faktai

Europai kyla daug sunkumų – daugėja spūsčių, didėja eismo srautai ir didėja poreikis kurti tvarias transporto jungtis, kad būtų paskatintas ekonomikos augimas.

Tačiau, nors kai kuriose rinkose yra teigiamų pokyčių, daugelio ES valstybių narių geležinkelių sektorius yra inertiškas ar net patiria nuosmukį. Keleivių vežimo geležinkelių transportu dalis visoje ES transporto struktūroje beveik nekito nuo 2000 m. ir sudarė 6 proc., o krovinių vežimo geležinkelių transportu dalis sumažėjo nuo 11,5 iki 10,2 proc.

Todėl Europos Komisija ėmėsi veiksmų trijose srityse:

1. priėmė svarbių Europos geležinkelių rinkos pertvarkymo priemonių rinkinį (Ketvirtasis geležinkelių dokumentų rinkinys);

2. 2014–2020 m. patrigubino investicijas į Europos infrastruktūrą (nuo dabartinių 8 mlrd. iki 26 mlrd.). Daugiau kaip 80 proc. šios sumos bus skirta geležinkeliams;

3. patrigubino investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas geležinkelių sektoriuje, visų pirma pagal naują Perėjimo prie geležinkelių transporto programą.

Daugiau informacijos

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns +32 2 298 76 38

Dale Kidd +32 2 295 74 61


Side Bar