Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. joulukuuta 2013

EU kolminkertaistaa rautateiden innovaatiorahoituksen

Euroopan komissio hyväksyi tänään uuden julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden nimeltä Shift2Rail. Sen tarkoituksena on toteuttaa lähes miljardin euron investoinnit tutkimukseen ja innovointiin, jotka auttaisivat lisäämään matkustaja- ja tavaraliikenteen määriä Euroopan rautateillä. Rautatieliikenne on yksi tehokkaimmista ja ympäristöä säästävimmistä liikennemuodoista, mutta nykyisin vain noin 10 prosenttia Euroopan vuotuisesta tavaraliikenteestä ja 6 prosenttia matkustajaliikenteestä kulkee rautateillä.

”Jos Euroopan rautateille halutaan saada enemmän matkustaja- ja tavaraliikennettä, rautateiden on tarjottava parempia palveluja ja houkuttelevia vaihtoehtoja useammille asiakkaille”, sanoi liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas, ja jatkoi: ”Jotta tämä olisi mahdollista, rautatieliikenne tarvitsee innovaatioita. Tämä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus on merkittävä läpimurto. Se kannustaa innovaatioihin, joiden avulla voidaan vähentää rautatiepalvelujen kustannuksia, lisätä kapasiteettia sekä tarjota luotettavampia ja säännöllisempiä palveluja rautatieliikenteen asiakkaille”.

”Näillä investoinneilla mahdollistetaan huomattavia teollisuuden toimia, joissa yhdistetään julkista ja yksityistä rahoitusta koko rautatiealalta. Ne auttavat kehittämään strategista teknologiaa ja löytämään ratkaisuja, joilla voidaan parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja auttaa säilyttämään Euroopan johtoasema maailmanlaajuisilla rautatiemarkkinoilla. Tämä on loistava esimerkki vipuvaikutuksesta, jollaista EU:n rahoituksella voi olla kasvun ja työpaikkojen luomiseen”, totesi puolestaan tutkimuskomissaari Máire Geoghegan-Quinn.

”Shift to Rail”

Shift2Rail on kunnianhimoinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jonka kohteena on kohdennettuja tutkimus- ja innovointitoimia sisältävä 7-vuotinen työohjelma parempien rautatiepalvelujen kehittämiseksi Euroopassa. Ohjelman tarkoituksena on tuottaa teknologisia läpimurtoja ja nopeuttaa niiden tuloa markkinoille.

Shift2Rail-kumppanuuden ansiosta komissio yli kolminkertaistaa vuosina 2014–2020 rautatiealan tutkimukseen ja innovointiin osoittamansa rahoituksen aikaisemman kauden 155 miljoonasta eurosta 450 miljoonaan euroon. Rautatietoimiala puolestaan osallistuu 470 miljoonalla eurolla. Tällaisen pitkän aikavälin yhteistoiminnallisen lähestymistavan nettohyöty ilmenee rautatieteollisuuden innovoinnin huomattavana lisääntymisenä verrattuna aikaisempaan yksittäisten hankkeiden yhteisrahoitukseen.

Shift2Railin tavoitteita ovat rautatieliikenteen elinkaarikustannusten (esim. infrastruktuurin ja liikkuvan kaluston rakentaminen, käyttötoiminta, ylläpito ja uudistaminen) vähentäminen jopa 50 prosentilla, kapasiteetin lisääminen jopa 100 prosentilla sekä palvelujen luotettavuuden yleinen lisääntyminen jopa 50 prosentilla rautatiemarkkinoiden eri lohkoilla.

Tutkimus ja innovointi keskittyvät seuraaviin viiteen avainalaan:

palvelujen laadun parantaminen, jonka edistämiseksi keskitytään kehittämään kustannustehokkaiden ja luotettavien suuren kapasiteetin junien uutta sukupolvea;

kapasiteetin ja ratojen käyttöasteen lisääminen, joiden toteuttamiseksi kehitetään parempia älykkäitä liikenteenhallinta ja -ohjausjärjestelmiä;

luotettavan ja laadukkaan infrastruktuurin turvaaminen, ratojen melunvähennys mukaan luettuna, kustannusten leikkaaminen ja älykkään ylläpidon kehittäminen;

yhdennetty lipunmyynti ja reittisuunnittelu, jota varten kehitetään innovatiivisia tietotekniikkaratkaisuja ja -palveluja;

rautateiden mahdollisuus kilpailla tehokkaasti useammilla markkinoilla, mitä varten parannetaan logistiikkaa ja kehitetään tavaraliikenteen intermodaalisia ratkaisuja, jotta rautatiet voidaan yhdistää paremmin muihin liikennemuotoihin.

Rautatiealan yhteisyritys, joka perustetaan Shift2Rail-nimisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden muodossa, auttaa yhdistämään julkisia ja yksityisiä resursseja siten, että voidaan keskittyä tutkimustoimintaan, jolla on ratkaiseva merkitys yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen toteutumiselle ja koko rautatiealan kilpailukyvyn tukemiselle, työpaikkojen luomiselle ja viennin vauhdittamiselle. Hankkeeseen osallistuvat käytännöllisesti katsoen kaikki Euroopan rautateiden laitetoimittajat, joiden joukossa on myös innovatiivisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, yhteisenä tavoitteenaan nopeuttaa uuden teknologian kehittämistä ja markkinoille saattamista. Hankkeessa on mukana myös rautatieliikenteen harjoittajia ja rataverkon haltijoita, joiden osallistumisella halutaan varmistaa, että tutkimustoiminta vastaa markkinoiden tarpeisiin. Tähän mennessä rautatieliikenteen laitevalmistajat Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales ja CAF, sekä rataverkon haltijat Trafikverket ja Network Rail ovat jo ilmoittaneet, että kukin niistä osallistuu Shift2Rail-aloitteeseen vähintään 30 miljoonalla eurolla (yhteensä 270 miljoonaa euroa).

Tausta

Euroopalla on ratkaistavanaan merkittäviä haasteita, kun ruuhkautuminen ja liikenteen kysyntä kasvavat ja samaan aikaan on tarpeen kehittää kestäviä liikenneyhteyksiä talouskasvun edistämiseksi.

Vaikka kehitys on eräillä markkina-alueilla ollut positiivista, monissa EU:n jäsenvaltioissa rautatieliikenne taantuu tai sen kehitys on pysähtynyt. Rautateiden osuus EU:n sisäisestä henkilöliikenteestä on pysynyt vuodesta 2000 lähtien suurin piirtein samalla tasolla eli noin 6 prosentissa, mutta tavaraliikenteen osuus rautateillä on vähentynyt 11,5 prosentista 10,2 prosenttiin.

Tähän kehitykseen Euroopan komissio on reagoinut kolmella tavalla:

1. Laaja toimenpidepaketti Euroopan rautatiemarkkinoiden uudistamiseksi (ns. neljäs rautatiepaketti).

2. Eurooppalaiseen infrastruktuuriin tehtävien investointien kolminkertaistaminen nykyisestä 8 miljardista eurosta 26 miljardiin euroon vuosina 2014-2020. Yli 80 prosenttia tästä määrästä käytetään rautateihin.

3. Rautatiealan tutkimukseen ja innovointiin tehtävien investointien kolminkertaistaminen, erityisesti osana uutta Shift2Rail-ohjelmaa.

Lisätietoja:

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2) 298 76 38

Dale Kidd (+32 2) 295 74 61


Side Bar