Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2013

Η ΕΕ τριπλασιάζει τη χρηματοδότηση για καινοτόμες λύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το «Shift2Rail», μια νέα σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με στόχο την αύξηση του αριθμού επιβατών και εμπορευμάτων στους σιδηροδρόμους της Ευρώπης. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές συγκαταλέγονται στα πιο αποτελεσματικά και φιλοπεριβαλλοντικά μέσα μεταφοράς, αλλά επί του παρόντος μεταφέρουν μόνον το 10% περίπου των εμπορευμάτων και το 6% περίπου των επιβατών ετησίως στην Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών Σιμ Κάλας δήλωσε σχετικά:

«Εάν θέλουμε να φέρουμε περισσότερους επιβάτες και εμπορεύματα στα τρένα της Ευρώπης, οι σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και να αποτελούν ελκυστική επιλογή για περισσότερους πελάτες. Για να συμβεί αυτό, οι σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να επενδύσουν στην καινοτομία. Αυτή η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι μια σημαντική τομή, καθώς θα αποτελέσει μοχλό για την καινοτομία, μειώνοντας το κόστος των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και αυξάνοντας την ικανότητα παροχής πιο αξιόπιστων και συχνών σιδηροδρομικών υπηρεσιών στους πελάτες.»

Η επίτροπος Έρευνας Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν πρόσθεσε: «Χάρη στην επένδυση αυτή, θα γίνει μια σημαντική προσπάθεια που θα συνδυάζει δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού τομέα, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και λύσεων στρατηγικού χαρακτήρα που θα συμβάλουν στη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά. Αυτό δείχνει καθαρά επίσης τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα του προϋπολογισμού της ΕΕ στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης».

Στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Το «Shift2Rail» είναι μια φιλόδοξη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία θα διαχειρίζεται ένα 7ετές πρόγραμμα στοχευμένης έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη καλύτερων σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν τεχνολογικές καινοτομίες και θα επιταχυνθεί η είσοδός τους στην αγορά.

Στο πλαίσιο του «Shift2Rail», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερτριπλασιάζει τη χορηγούμενη χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών στα 450 εκατ. ευρώ (2014-2020), από 155 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη περίοδο. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν 470 εκατ. ευρώ που θα προέλθουν από τον σιδηροδρομικό κλάδο. Τα καθαρά κέρδη αυτής της μακροπρόθεσμης συνεργατικής προσέγγισης θα δώσουν πολύ σημαντική ώθηση στην καινοτομία στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, σε σχέση με την προηγούμενη συγχρηματοδότηση μεμονωμένων έργων.

Στόχος της πρωτοβουλίας Shift2Rail είναι να παραγάγει απτά αποτελέσματα: μείωση, έως και 50%, του κόστους του κύκλου ζωής των σιδηροδρομικών μεταφορών (δηλ. του κόστους δημιουργίας, λειτουργίας, συντήρησης και ανανέωσης υποδομών και τροχαίου υλικού), συνολική αύξηση της δυναμικότητας σε ποσοστό μέχρι και 100%, και συνολική αύξηση της αξιοπιστίας σε ποσοστό έως και 50% στα διάφορα τμήματα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η έρευνα και η καινοτομία θα επικεντρωθούν σε πέντε βασικούς τομείς:

ανάπτυξη νέας γενιάς αμαξοστοιχιών υψηλής δυναμικότητας, οι οποίες θα είναι οικονομικά αποδοτικές και αξιόπιστες, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

ανάπτυξη καλύτερων και πιο «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, έτσι ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα και να κυκλοφορούν περισσότερα τρένα στις ίδιες γραμμές

παροχή αξιόπιστων υποδομών υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου τροχιάς, της μείωσης του κόστους και της ανάπτυξης ευφυών λύσεων συντήρησης

ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων και προγραμματισμού διαδρομών,

ανάπτυξη καλύτερων λύσεων υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και διαφορετικών τρόπων μεταφοράς εμπορευμάτων, με στόχο την καλύτερη σύνδεση των σιδηροδρόμων με άλλα μέσα μεταφοράς και, κατ' επέκταση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών σε περισσότερες αγορές.

Η σύσταση κοινής επιχείρησης σιδηροδρόμων – η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με την ονομασία Shift2Rail – θα επιτρέψει τη συγκέντρωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, έτσι ώστε να δοθεί έμφαση σε δράσεις έρευνας που έχουν καθοριστική σημασία για την επίτευξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου συνολικά, τη δημιουργία απασχόλησης και την αύξηση των εξαγωγών. Στο σχέδιο θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι προμηθευτές του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η είσοδός τους στην αγορά. Επίσης, θα συμμετέχουν σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδομών, έτσι ώστε οι ερευνητικές δραστηριότητες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Μέχρι σήμερα, οι κατασκευαστές σιδηροδρομικού εξοπλισμού Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales και CAF, καθώς και οι διαχειριστές υποδομών Trafikverket και Network Rail, έχουν επιβεβαιώσει ότι θα συνεισφέρουν τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ ο καθένας στην πρωτοβουλία Shift2Rail (σύνολο 270 εκατ. ευρώ).

Ιστορικό

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις σε σχέση με την αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την αύξηση των κυκλοφοριακών απαιτήσεων και την ανάγκη για ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορικών συνδέσεων που θα προωθούν την οικονομική ανάπτυξη.

Ωστόσο, παρά τις θετικές εξελίξεις σε ορισμένες αγορές, οι σιδηροδρομικές μεταφορές βρίσκονται σε στασιμότητα ή πτωτική πορεία σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Το μερίδιο των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών εντός της ΕΕ παρέμεινε λίγο-πολύ σταθερό κατά μέσο όρο από το 2000 και μετά, στο 6% περίπου, ενώ το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων μειώθηκε από το 11,5% στο 10,2%.

Μπροστά σ' αυτήν την πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τα ακόλουθα τρία μέτρα:

1. Σημαντική δέσμη μέτρων για την αναδιάρθρωση της αγοράς των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη (4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους).

2. Τριπλασιασμός των επενδύσεων στις ευρωπαϊκές υποδομές, από 8 δισ. ευρώ που είναι σήμερα, σε 26 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Πάνω από το 80% του ποσού αυτού θα δαπανηθεί για σιδηροδρομικές μεταφορές.

3. Τριπλασιασμός των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ιδίως στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Shift to Rail.

Περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάλας στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar