Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 16. prosince 2013

EU ztrojnásobila investice do inovací v oblasti železniční dopravy

Evropská komise dnes schválila iniciativu „Shift2Rail“ – nové partnerství veřejného a soukromého sektoru, v jehož rámci se investuje téměř 1 miliarda eur do výzkumu a inovací s cílem dostat více cestujících a zboží na evropské železnice. Železnice patří mezi nejúčinnější a k životnímu prostředí nejšetrnější způsoby dopravy, ale v současné době se po ní ročně převáží pouze přibližně 10 % nákladu a 6 % cestujících v EU.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl:

„Chceme-li na evropské železnice dostat více cestujících a zboží, musí železniční doprava poskytovat lepší služby a nabízet více zákazníkům atraktivní možnosti. Za tím účelem musí být železnice inovativní. Toto partnerství veřejného a soukromého sektoru představuje zásadní průlom a bude hybnou silou inovací, které sníží náklady na železniční dopravu, zvýší kapacitu a zajistí spolehlivější, pravidelné železniční služby pro zákazníky.“

Komisařka pro výzkum a inovace Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Tato investice, která propojí veřejné a soukromé finanční prostředky z celého odvětví železniční dopravy, zajistí tomuto odvětví prostor pro přípravu strategických technologií a řešení. Ty pak pomohou posílit konkurenceschopnost evropských podniků a udržet vedoucí postavení Evropy na celosvětovém trhu. Je to skvělá ukázka stimulujícího vlivu rozpočtu EU na hospodářský růst a zaměstnanost.“

Přechod na železnici

Iniciativa „Shift2Rail“ je ambiciózní partnerství veřejného a soukromého sektoru, které bude řídit 7letý pracovní program cíleného výzkumu a inovací na podporu rozvoje lepších železničních služeb v Evropě. Zaměří se na technické inovace a urychlí jejich uvádění na trh.

Díky této iniciativě Komise téměř ztrojnásobí financování výzkumu a inovací v oblasti železniční dopravy na 450 milionů eur (období 2014–2020), oproti 155 milionům eur za předchozí období. Tato částka bude doplněna 470 miliony eur ze železničního odvětví. Výhody této dlouhodobé spolupráce povedou k výrazné podpoře inovací v odvětví železnic, ve srovnání s předchozím spolufinancováním jednotlivých projektů.

Cílem iniciativy „Shift2Rail“ je zajistit snížení nákladů v životním cyklu železniční dopravy (tj. náklady na výstavbu, provoz, údržbu a obnovu infrastruktury a kolejových vozidel) až o 50 %, celkové zvýšení kapacity až o 100 % a celkový nárůst spolehlivosti v různých segmentech železničního trhu až o 50 %.

Výzkum a inovace se zaměří na pět klíčových oblastí:

Zlepšovat kvalitu služeb – zaměří se na vývoj nové generace vysokokapacitních vlaků, které jsou rentabilní a spolehlivé.

Zvyšovat kapacitu a počet vlaků na stejných tratích – budou se vyvíjet lepší inteligentní systémy řízení a kontroly dopravy.

Zajišťovat spolehlivou, vysoce kvalitní infrastrukturu, včetně snížení hlučnosti tratí, snižování nákladů a vytváření inteligentní údržby.

Poskytovat integrované systémy odbavování a plánovače tras – budou se hledat inovativní řešení a služby v oblasti informačních technologií.

Umožnit železnici efektivně konkurovat na více trzích – zlepší se logistika a řešení kombinované nákladní dopravy, aby se železnice mohla lépe propojit s ostatními druhy dopravy.

Vytvoření společného podniku v oblasti železniční dopravy – partnerství veřejného a soukromého sektoru pod názvem Shift2Rail – umožní sdílení veřejných a soukromých zdrojů, aby se mohla pozornost soustředit na výzkum, který má zásadní význam pro realizaci jednotného evropského železničního prostoru a pro podporu konkurenceschopnosti železničního sektoru jako celku, což umožní vytvářet pracovní místa a posílí vývoz. Projekt zapojí téměř všechny evropské dodavatele v železničním odvětví, včetně inovativních malých a středních podniků, aby se urychlil vývoj nových technologií a jejich zavádění na trh. Zahrne rovněž železniční dopravce a provozovatele infrastruktury, aby se zajistil soulad výzkumu s potřebami trhu. Doposud potvrdili svůj příspěvek k iniciativě Shift2Rail ve výši nejméně 30 milionů eur výrobci železničního zařízení Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales a CAF a také provozovatelé infrastruktury Trafikverket a Network Rail (celkem 270 milionů eur).

Souvislosti

Evropa se musí vyrovnat s náročnými úkoly z hlediska rostoucího dopravního přetížení, rostoucí poptávky po dopravě a potřeby vytvořit udržitelná dopravní spojení stimulující hospodářský růst.

Navzdory pozitivnímu vývoji na některých trzích však železniční doprava v mnoha členských státech EU stagnuje nebo klesá. Podíl železniční osobní dopravy uvnitř EU zůstává v průměru od roku 2000 více méně na stejné úrovni (zhruba 6 %), zatímco podíl železniční nákladní dopravy klesl z 11,5 % na 10,2 %.

Vzhledem k této skutečnosti reagovala Evropská komise na třech frontách:

1. Představila velký balíček opatření na restrukturalizaci železničního trhu v Evropě (4. železniční balíček).

2. Ztrojnásobila investice do evropské infrastruktury ze současných 8 miliard eur na 26 miliard eur na období 2014–2020. Více než 80 % těchto prostředků půjde na železniční dopravu.

3. Ztrojnásobila investice do výzkumu a inovací v železniční dopravě, především v rámci nového programu Shift2Rail.

Další informace:

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Místopředseda Siim Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar