Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 13. decembrī

ES paziņo par jaunu līdzekļu piešķiršanu drošības palielināšanai Āfrikā

Šodien ES apstiprinās, ka tā ar Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda starpniecību piešķirs 12,5 miljonus eiro Āfrikas vadīto miera uzturēšanas operāciju pārvaldības uzlabošanai. Konkrēti ar šiem līdzekļiem 2 gadu ilgā laikposmā tiks atbalstīta "Vadības, kontroles, sakaru un informācijas sistēmas” (C3IS) izveide.

Izmantojot satelītu sakarus, C3IS sniegs drošus datu, balss un video pakalpojumus starp Āfrikas Savienību, apakšreģionālajām organizācijām un miera uzturēšanas misijām atsevišķās valstīs. Tā nodrošinās arī IT sistēmas, lai varētu nosūtīt rīkojumus, ziņojumus un kartes uz vietas veikto darbību pārvaldīšanai. Tādējādi jaunie ES piešķirtie līdzekļi palīdzēs iegūt labāku aprīkojumu Āfrikas reģionālajām organizācijām, kas darbojas miera un drošības jomā.

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Attīstība nav iespējama, ja nav drošības, un Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda darbs liek pamatus ilgtspējīgai attīstībai visā kontinentā. Mūsu jaunais atbalsts palīdzēs Āfrikas partneriem izveidot nepieciešamās komunikāciju un vadības sistēmas, lai varētu strauji izvērst un pārvaldīt Āfrikas vadītās miera atbalsta operācijas visur, kur tās nepieciešamas.”

“Šī programma ir viens no konkrētajiem rezultātiem, ko devušas Āfrikas un ES partnerattiecības, un mērķis ir radīt Āfrikas krīžu pārvarēšanas iespējas ilgtermiņā, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta nesenajās un patlaban notiekošajās miera atbalsta operācijās, piemēram, AFISMA un AFISMA-CAR”, teica ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone.

Šodienas programma ir AMANI Africa mācību ietvaros Āfrikas Savienības un ES kopīgi veiktā tehniskā darba rezultāts. AMANI Africa ietilpst vairāki praktiski uzdevumi un mācību pasākumi, kurus veic kopš 2008. gada ar mērķi padarīt Āfrikas rezerves spēkus darbotiesspējīgus. Āfrikas rezerves spēki ir galvenais Āfrikas miera un drošības sistēmas (APSA) instruments.

Vispārīga informācija Pastāvīgs atbalsts drošībai Āfrikā

Kopš 2004. gada ES ar Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda (African Peace Facility – APF) starpniecību ir piešķīrusi 1,1 miljardu eiro. APF tika izveidots 2004. gadā kā novatorisks instruments, kas ir galvenais finansējuma avots, atbalstot mieru un drošību Āfrikā.

Jau no savas darbības sākuma APF, sniedzot prognozējamu palīdzību, ir efektīvi atbalstījis Āfrikas centienus, lai veicinātu mieru un drošību kontinentā. Tas ir radījis iespēju veikt vairākas Āfrikas vadītas miera uzturēšanas operācijas, piemēram, misijas Somālijā (AMISOM) vai Mali (AFISMA) , un devis būtisku ieguldījumu, lai nostiprinātu Āfrikas institucionālās spējas un sadarbību miera un drošības jomā gan kontinentālā, gan apakšreģionālā līmenī. No Fonda līdzekļiem netiek segtas ar militāro aprīkojumu saistītās izmaksas.

Fonds ir atbalstījis arī vairākas vidutāja darbības un konfliktu novēršanas pasākumus. Tas ticis izmantots, piemēram, atbalstot Āfrikas Savienības Augsta līmeņa īstenošanas darba grupu Sudānai un Dienvidsudānai, kurai ir bijusi svarīga nozīme miera un stabilitātes nodrošināšanā un konfliktu novēršanā abās minētajās valstīs un to starpā.

Turklāt APF ir veicinājis plašāku politisko dialogu starp ES un Āfriku miera un drošības jomā.

ES Politikas un drošības komiteja 2013. gada 5. decembrī apstiprināja Eiropas Savienībai adresētu Āfrikas Savienības lūgumu (datēts ar 2013. gada 21. novembri) piešķirt finansējumu 50 miljonu eiro apmērā, kas paredzēts Āfrikas dalībnieku vadītai starptautiskai atbalsta misijai Centrālāfrikas Republikā (AFISM-CAR).

AFISM-CAR sniegs ieguldījumu valsts stabilizācijā un vietējo iedzīvotāju aizsardzībā, radot labvēlīgus apstākļus humānās palīdzības sniegšanai un drošības un aizsardzības nozares reformai.

ES finansiālais atbalsts būtu jāpiešķir no Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda (kas ir daļa no Eiropas Attīstības fonda (EAF)), no kura būtu jāsedz izvietotā karaspēka pabalsti, uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas. No fonda būtu jāsedz arī AFISM-CAR civilā personāla algas un dažādas darbības izmaksas, piemēram, attiecībā uz transportu, sakariem vai medicīniskajiem pakalpojumiem. Šis atbalsts būs būtisks elements misijas pareizas darbības nodrošināšanai.

Sīkāka informācija

Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar